Basın Bültenleri

Abdi İbrahim rutin uygulama koşullarında Astım ve KOAH hastalarının demografik yapısını araştırmak, tanı ve tedavi uygulamalarını kayıt altına alarak analiz etmek üzere 54 ilde ve toplam 150 merkezde yürütülecek ASKO projesini başlattı.
Türkiye’nin lider ilaç şirketi Abdi İbrahim 100. kuruluş yıldönümünde hayata geçirdiği Akılcı İlaç Kullanımı kampanyasının ardından Türkiye’de Astım ve KOAH’nın hastalık haritasını çıkaracak yeni bir sosyal sorumluluk projesini daha hayata geçiriyor
‘Astım ve KOAH’da Uygulama ve Sonuçların Gözlenmesi’ adlı, ulusal, çok merkezli, prospektif, gözleme dayalı ve müdahalesiz bir kayıt çalışmasını kapsayan ASKO projesiyle, Astım ve KOAH hastaları için tanı ve tedavide temel yaklaşımların belirlenmesi ve uzun dönemde ise hasta bakımında düzelme olmasına yardımcı olacak bilgilerin derlenmesi hedefleniyor.
Türkiye genelindeki üniversite, eğitim ve araştırma hastaneleri ve özel hastanelerden toplam 150 hekimin katılımıyla yürütülecek çalışma kapsamında yaklaşık 3000 hastanın bilgileri toplanarak analiz edilecek.
Yaklaşık 18 ay sürecek ASKO projesi; öncelikli olarak Astım ve KOAH tedavisi için hekimler tarafından uygulanan yaklaşım modelinin belirlenmesi (tanı tedavi, izlem sırasındaki tutum ve davranışları) ve ayrıca yaş, cinsiyet, etyolojik tip, eşlik eden durumlar gibi faktörlerle ilişkisinin incelenmesi amacıyla hayata geçiriliyor. Projenin ikincil amacı ise Astım/KOAH’da tanı anında etyolojik tip de dahil olmak üzere klinik ve sosyo-demografik özellikleri ile tanı öncesi ve sırasında eşlik eden hastalık türleri ve sıklıklarının belirlenmesi.
Proje kapsamında Astım veya KOAH tanısı yeni konmuş hastalar doktorunun kendi insiyatifi ile belirlediği şekilde klinik değerlendirmeye tabi tutulacak, tedavi alacak ve yine doktorun kendi insiyatifi ile belirlediği sıklıktaki vizitlerle izlenecek. Hastalara bu programa katılımlarının bir sonucu olarak deneysel veya önceden belirlenmiş bir müdahale veya tedavi uygulanmayacak.
Koordinatörlüğünü Prof. Dr. Zeynep Mısırlıgil’in yürüttüğü proje; Türkiye’nin önde gelen 11 göğüs hastalıkları uzmanından oluşanYürütme Kurulu tarafından yönetilecektir. Projede web tabanlı elektronik veri yönetimi sistemi kullanılanılarak toplanan bilgiler analiz edilecek; Astım / KOAH tanı ve tedavisinde referans olacak bir makale yazılacaktır.
 
SİTE HARİTASI
BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ
© 2011-2017 Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Tic A.Ş.
Bu sitede yer alan bilgiler, hekim ve eczacıya danışmanın yerine geçmez. Abdi İbrahim ilaçları ile ilgili her türlü bilgi talebinde bize ulaşabilirsiniz;
Tel: 0212 366 8400
E-Posta: info@abdiibrahim.com.tr