Ana Navigation Section Navigation Ana Content

İK Vizyon ve Misyonu

İnsan Kaynakları Misyonu

"Türk ilaç sektöründe tercih edilen ve çalışılmak istenen bir şirket olmak"

İnsan Kaynakları Vizyonu

  • Şirket hedeflerine ulaşmada katkı sağlayacak İnsan Kaynakları politika ve uygulamaları oluşturmak,
  • Etkin bir işe alım süreciyle şirket değerlerini yükseltecek yeni kişiler istihdam etmek,
  • Sonuç odaklı ve hızlı karar alan bir organizasyon yapısı oluşturmak ve her seviyede bunu destekleyen, yetkinlikleri yüksek çalışanlar oluşturmak,
  • Rekabetçi, doğru bir ücret ve yan haklar politikası uygulamak,
  • Hedef bazlı yönetim modeli ile çalışanlarının başarısını ve sürekli gelişimini destekleyerek, şirketin ana hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak,
  • Efektif insan kaynakları planlaması ile rekabet gücünü artırmak, geleceğin liderlerini yetiştirmek,
  • Çalışanlarının memnuniyetini ve şirkete bağlılığını artırmak,
  • Şirket hedefleri doğrultusunda ihtiyaçları tespit edip, kariyer gelişim planlarına yönelik gerekli aksiyonları almak,
  • Matriks organizasyon yapısını destekleyen iç iletişim faaliyetlerini geliştirmek.

Abdi İbrahim İnsan Kaynakları'nın öncelikli hedefi şirketi ikinci bir yüzyıla taşıyacak kurum stratejisinin hayata geçmesine destek olmaktır. ‘Sürdürülebilir Büyüme ve Liderlik, Global Bir Oyuncu Olmak' stratejik önceliklerini hayata geçirecek olan İnsan Kaynakları öncelikleri bu amaçla belirlenmiştir:

Abdi İbrahim İnsan Kaynakları için 2020 şirket vizyonuna uygun stratejileri orta ve uzun vadeli aksiyonlara çevirmek kapsamında, hedefler çerçevesinde yönetimi bir kültür haline getirmek, ‘NE' yapıldığı kadar ‘NASIL' yapıldığını da ölçümlemek önemlidir. En basit anlamda insan kaynakları yönetim anlayışı hedef koyma, gözlemleme, takip etme, geri besleme, geliştirme ve ödüllendirme olarak tanımlanmıştır.

Hedefler arasında şirketle birlikte geleceğe yürüyecek, değerlerini paylaşacak yüksek potansiyelli çalışanları istihdam etmek, global bakış açısıyla firmayı geleceğe taşıyacak iş gücünü şirkete kazandırmak bulunmaktadır.

Sürdürülebilir büyüme ve liderlik ile global bir oyuncu olmak hedefleri doğrultusunda, şirketin insan kaynakları alanında önceliği, çalışanlarının potansiyellerini görecekleri süreçler tasarlamak ve sürekli gelişimleri için fırsatlar ve ortamlar sunmaktır. Öncelikleri arasında çalışanın kendi gelişim sorumluluğunu üstlendiği, yöneticilerin çalışanların performanslarını sürekli olarak izlediği, geribildirim verilen ve geliştirmenin bir rol olarak benimsendiği bir kültür yaratmak, büyüme hedefleri doğrultusunda Türkiye'de ve uluslararası arenada ortaya çıkacak ihtiyacı şimdiden görüp, geleceğin liderlerini bugünden yetiştirmek bulunmaktadır.

Abdi İbrahim, çalışan bağlılığı ve motivasyonunun performansı beraberinde getirdiğine inanır. Bu yolda katılımcı, paylaşımcı, bireysel liderliğe, öz sorumluluğa ve takım oyununa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamayı hedefler. Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak, bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek, güvenli, sağlıklı ve değerlerin yaşatıldığı bir iş ortamı sağlamak şirketin öncelikleri arasında bulunmaktadır.

Sayfa başına git