ABDİ İBRAHİM
VAKFI

Vakıf Hakkında

Kurucularımız arasında Nesrin Barut Esirtgen, Nezih Barut, Ahmet Cenan Esirtgen, İbrahim Barut ve Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yer aldığı Abdi İbrahim Vakfı ile “Eğitim, Spor, Sağlık ve Bakım Hizmetleri” alanında faaliyet gösteriyoruz.

Abdi İbrahim Vakfı olarak gençlerimizin bilim, spor ve eğitime olan ilgisini artırmayı, onların çağdaş ve evrensel değerler ile cumhuriyetin temel ilkelerine sahip, donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetişmesine destek vermeyi amaçlıyoruz.

 

Vakıf Hedefleri Eğitim:
 • Maddi olanaklardan yoksun başarılı öğrencilere (lisans, lisansüstü ve doktora) yurt içinde veya yurt dışında eğitimlerini sürdürüp tamamlamaları için eğitim bursu vermek ve bu öğrencilerin barınma, beslenme, kitap, kırtasiye ile diğer öğrenim ihtiyaçlarını karşılamak için nakdi ve/veya ayni yardımlarda bulunmak,
 • Ülkemizdeki eğitim kalitesinin ve kapasitesinin artırılması için eğitim kurumlarının her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra tadil, tamir ve fiziksel olarak güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek,
 • İlaç sektörünün geleceği açısından çok önemli olan biyoteknoloji, Ar-Ge ve genetik mühendisliği gibi alanlarda, özellikle ara kademe işgücü yetiştirilmesi için meslek liselerinde özel bölümler kurulması, üniversitelerde kürsü alınması veya üniversitelerde özel fakülte/bölümler kurulmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,
 • Belirlenen eğitim alanlarında yurt içinde veya yurt dışında master veya doktora eğitimi yapan/yapacak olan öğrencilerin araştırma projelerine, vakfın belirleyeceği koşullara uygun olarak nakdi veya ayni destek vermek,
 • Halkın sağlık okuryazarlık seviyesinin artırılmasıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında yazılı, görsel ve dijital platformlarda eğitim, tanıtım ve bilgilendirmeler ile gönüllülük aktiviteleri düzenlemek. Bunun için hasta dernekleri başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, özel sektör, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapmak.
Sağlık ve Bakım Hizmetleri:
 • Gençlerin yanı sıra yaşlılara, kanser hastaları ve yakınlarına yönelik projeler üretmek, yurt içinde veya yurt dışında huzur evi, engelli bakım evi, rehabilitasyon merkezi, kanser evi gibi sağlık ve bakımla ilgili tesisler kurmak,
 • Sağlık konusundaki çalışmaları da destekleyerek, inovasyon ve sosyal inovasyon konularında öncü olmak. Konuyla ilgili olarak yurt içinde veya dışında bulunan üniversiteler, araştırma kurumları, bilim insanları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapmak. Ulusal veya uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak, halk sağlığı ve sağlık okur-yazarlığıyla ilgili projelerinin hayata geçirilmesine destek olmak,
 • Anadolu’dan büyükşehirlere kanser tedavisi veya kontrolleri için gelip kalacak yer sıkıntısı çeken çocukların aileleriyle birlikte konaklayabileceği Abdi İbrahim Vakfı İyilik Evleri kurmak,
 • Ulusal veya uluslararası yarışmalar düzenleyerek, bu tip yarışmalarda dereceye giren veyahut vakfın amaçları doğrultusunda belirlediği start-up’lara veya fikirlere yatırım yapmak, satın almak, hissedar olmak veya ortak projeler için iş birliği yapmak.
Spora Destek:
 • Amatör veya profesyonel spor dallarında başarılı olan sporcuların en üst düzeye ulaşabilmeleri, bu seviyede kalabilmeleri ve ülkemizi Olimpiyatlar, Dünya ve Avrupa Şampiyonları gibi elit seviyedeki uluslararası organizasyonlarda başarıyla temsil edebilmeleri için gerekli her türlü desteği sağlamak,
 • Bu sporcuların kulüpleri, ilgili federasyonlar ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile iş birliği yapılarak, uygun görülen konularda maddi olarak destek vermek,
 • Milli Olimpiyat Komitesi tarafından belirlenen olimpik spor dallarıyla sınırlı kalacak şekilde, bu spor dallarının Türkiye’de icra edildiği halihazırdaki tesislerin tadil, bakım veya onarımını üstlenmek.

Şahsi ve kurumsal bağışlarınız için IBAN numaramız : TR11 0001 5001 5800 7314 0786 19
(Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. / Esentepe Kurumsal Şb.) (Swift Kodu : TVBATR2A)

Telefon : (212) 366 84 00
E-Posta : info@abdiibrahimvakfi.org