ABDİ İBRAHİM
VAKFI

Sıkça sorulan sorular
Abdi İbrahim Vakfı burs başvuruları ne zaman ve nereye yapılıyor?

AİV burs başvuruları 27 Ekim – 27 Kasım 2021 tarihleri arasında AİV web sayfamız üzerinden (https://www.abdiibrahim.com.tr/abdi-ibrahim-vakfi) alınmaktadır. Duyurular, AİV web sayfası ve sosyal medya hesapları aracılığıyla yapılmaktadır.

AİV sayfasında yer alan başvuru formu doldurulur ve diğer belgeler ile online başvuru yapılır. Belirlenen koşullar kapsamında yer alan başvurular AİV Yönetim Kuruluna iletilir. Burs almaya hak kazanan bursiyerlerin, belgelerin orjinallerini AİV’ye teslim etmesi gerekmektedir.

Burs sonuçları ne zaman ve nerede duyurulacak?

Bursa hak kazanan öğrenciler, 17 Aralık tarihinde AİV sayfasından ilan edilir ve e-posta yoluyla burslarının kabul edildiğine dair bilgilendirilir.

Abdi İbrahim Vakfı burs başvurusunda bulunabilme koşulları nelerdir?

Abdi İbrahim Vakfı bursu TC Vatandaşı olup, maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencileri kapsamaktadır. Yurt içindeki devlet okullarına kayıtlı olmak gerekmektedir. Açık öğretim, ön lisans, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim programları kapsam dışındadır.

Aranan başlıca vasıflar:

⦁ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
⦁ Sınıf tekrarı yapmamış olması,
⦁ Eğitimi için maddi yardıma ihtiyacı olması,
⦁ Not ortalaması olarak istenen başarı şartını karşılaması,
⦁ AİV burs yönetmeliği EK-1’de, Ek-2’de ve Ek-3’te belirtilen Eğitim Kurumları’nda tam zamanlı öğrenci olması,
⦁ Sabıka kaydı bulunmaması

Abdi İbrahim Vakfı bursuna hangi okul ve bölümler başvuruda bulunabilir?

AİV Lisans Bursları:

Tıp Fakülteleri
Burs Kontenjanı
İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa-Türkçe
1
İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa-İngilizce
1
İstanbul Üniversitesi- Çapa
1
Hacettepe Üniversitesi-Türkçe
1
Hacettepe Üniversitesi-İngilizce
1
Ankara Üniversitesi
1
Ege Üniversitesi
1
Dokuz Eylül Üniversitesi
1
TOPLAM
8 Öğrenci
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Burs Kontenjanı
Boğaziçi Üniversitesi
1
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
1
İstanbul Teknik Üniversitesi
1
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
1
TOPLAM
4 Öğrenci
Kimya Mühendisliği
Burs Kontenjanı
Boğaziçi Üniversitesi
1
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
1
İstanbul Teknik Üniversitesi
1
Hacettepe Üniversitesi
1
TOPLAM
4 Öğrenci

AİV Yüksek Lisans Bursları:

Biyoteknoloji
Burs Kontenjanı
Ankara Üniversitesi Temel Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı
(Tezli)
1
Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Programı
(Tezli)
1
Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji
Yüksek Lisans Programı (Tezli)
1
Hacettepe Üniversitesi Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)
1
İstanbul Üniversitesi Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)
1
İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji-Genetik ve
Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)
1
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Endüstriyel Biyoteknoloji Yüksek
Lisans Programı (Tezli)
1
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji
Yüksek Lisans Programı (Tezli)
1
TOPLAM
8 Öğrenci

AİV Doktora Bursları:

Biyoteknoloji
Burs Kontenjanı
Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü
Biyoteknoloji Doktora Programı
1
Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı
1
Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Doktora Programı
1
Hacettepe Üniversitesi Biyoteknoloji Doktora Programı
1
İstanbul Üniversitesi Biyoteknoloji Doktora Programı
1
İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Doktora Programı
1
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Endüstriyel Biyoteknoloji Doktora Programı
1
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Doktora Programı
1
TOPLAM
8 Öğrenci

Not: Özel öğrenci bursuna başvuracak adaylar için üniversite ve bölüm kısıtı bulunmamaktadır.

Özel öğrenci bursu kapsamında otizimli veya görme, işitme ve ortopedik engeli olan 5 öğrenciye burs desteği sağlanacaktır.

Hazırlık ve ara sınıfında okuyan öğrenciler, burs başvurusu yapabilir mi?

Abdi İbrahim Vakfı lisans bursları, hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerini kapsamaz.

Abdi İbrahim Vakfı bursuna başvururken diğer kurumların burslarına da başvuru yapılabilir mi?

Başka özel veya kamu kurum, kuruluş veya vakıflardan burs alınıyor olması, AİV bursunun alınmasına veya devamına engel değildir.

Abdi İbrahim Vakfı bursunun sonradan geri ödeme ya da mecburi hizmet şartı var mıdır?

Abdi İbrahim Vakfı bursu karşılıksız olup, öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.

Abdi İbrahim Vakfı’nın bursiyerlerine maddi destek dışında desteği oluyor mu?

Bursiyerler ile düzenli toplantılar gerçekleştirilerek bursiyerlerin birbirleriyle ve Abdi İbrahim yöneticileri ve çalışanları ile tanışmaları sağlanır. Bursiyerlerin, sosyal ilişkiler kurmaya dair istekleri teşvik ve takdir edilir. Mezun olan bursiyerlerle iletişim devam ettirilerek dayanışmanın artması sağlanır.

Bursiyerler, Abdi İbrahim tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projelerinde her yıl en az 10 saat yardımcı olmayı kabul eder. (Etkinliklere katılım bu süreye dahildir.)

AİV mentorluk desteği ile bursiyelerinin gelişim süreçlerine katkıda bulunur. Kariyer yolculuklarında başarıyı yakalamalarına yönelik bilgi aktarımı, yol gösterimi ile mentorluk desteği sağlanır.

Yurt dışında öğrenim görmek isteyen öğrencilere burs imkanı sağlanıyor mu?

Abdi İbrahim Vakfı bursu yurt dışı öğrenimlerini kapsamıyor.

Abdi İbrahim Vakfı hangi öğrenim düzeyindeki öğrencilere burs sağlıyor?

AİV tarafından belirlenen üniversite ve bölümlerde 2.,3.,4.,5. veya 6. Sınıf lisans öğrencilerine, yüksek lisans öğrencilerine ve doktora eğitimi gören öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Otizmli, görme engelli, işitme engelli ya da ortopedik engelli olup, öğrenimi gördükleri bölümlerin 2.,3.,4.,5. veya 6. sınıflarında lisans eğitimi alan öğrencilere de özel öğrenci burs imkanı sağlanmaktadır.

Burs başvuruları hangi kriterlere göre değerlendiriliyor?

Yurtiçi Lisans Bursları;

AİV Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde hazırlanan burs yönetmeliğinin Ek-1’inde belirtilen üniversite ve bölümlerde 2.,3.,4.,5. veya 6. sınıfta lisans eğitimi almakta olan, yıllık not ortalaması 4 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 3.0, 100 üzerinden yapılan değerlendirmede ise en az 75 olup bir üst yıla geçiş hakkı kazanan öğrencilere tahsis edilir.
Başvurular arasında akademik başarı ve öğrencinin gelir durumu dikkate alınarak sıralama yapılır.

Otizmli, görme engelli, işitme engelli ya da ortopedik engelli olup, öğrenimi gördükleri bölümlerin 2.,3.,4.,5. veya 6. sınıflarında lisans eğitimi almakta olan, ağırlıklı not ortalaması 4 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 3, 100 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 75 olup bir üst yıla veya yarıyıla geçiş hakkı kazanan, başarılı, maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs imkanı sağlanır.

Yüksek Lisans Bursları;

AİV Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde hazırlanan burs yönetmeliğinin Ek-2’ide belirtilen üniversite ve bölümlerde yüksek lisans eğitimi almakta olan/alacak, mezun olduğu lisans programı not ortalaması 4 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 3.0, 100 üzerinden yapılan değerlendirmede ise en az 75 olan öğrencilere tahsis edilir.
Başvurular arasında akademik başarı ve öğrencinin gelir durumu dikkate alınarak sıralama yapılır.

Doktora Bursları;

AİV Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde hazırlanan burs yönetmeliğinin Ek-3’ünde belirtilen üniversite ve bölümlerde bulunan doktora öğrencilerinin yüksek lisans ortalamalarının 100 üzerinden en az 75 veya 4 üzerinden en az 3 olması gereklidir.
Başvurular arasında akademik başarı ve öğrencinin gelir durumu dikkate alınarak sıralama yapılır.

Mülakat süreci hakkında bilgi alabilir miyim?

Ön değerlendirmeler sonucunda oluşturulan mülakat listelerindeki adaylarla yapılacak yüz yüze veya online görüşme esnasında bursiyer adayına ilişkin değerlendirme ve izlenimler ile nihai karar verilir.

Mülakat sürecine alınacak adaylara e-mail ve telefon yolu ile bilgilendirme yapılmaktadır. Bu mülakatlarda başvuru sahibinin kendisini tanıtması, kariyer ve hedefleri hakkında bilgi vermesi beklenmektedir.

Abdi İbrahim Vakfı burs başvurusu için hangi belgeler istenmektedir?

Abdi İbrahim Vakfı Bursu Başvuru sırasında istenilen belgeler. Belgelerin hepsi güncel olmalıdır.

 • Online Başvuru formu (başvuru sadece online yapılabilmektedir.)
 • Transkript (e-devletten alınabilir, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu ve son 1 ay içerisinde alınmış olmalı.)
 • Yüksek lisans burs başvuruları için üniversite mezuniyet belgesi (e-devletten alınabilir, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu ve son 1 ay içerisinde alınmış olmalı.)
 • Doktora burs başvuruları için yüksek lisans mezuniyet belgesi (e-devletten alınabilir, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu ve son 1 ay içerisinde alınmış olmalı.)
 • Öğrenci Belgesi (e-devletten alınabilir, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu ve son 1 ay içerisinde alınmış olmalı.)
 • Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği (e-devletten alınabilir, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu ve son 1 ay içerisinde alınmış olmalı.)
 • İkametgâh (e-devletten alınabilir, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu ve son 1 ay içerisinde alınmış olmalı.)
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Adli sicil kaydı (e-devletten alınabilir, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu ve son 1 ay içerisinde alınmış olmalı.)
 • Ailede öğrenim gören başka çocuk varsa, bunu gösterir belge,
 • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler: (e-devletten alınan tüm belgeler, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu mutlaka görünmeli ve güncel olmalı.)
  • Maaşlı çalışan anne, baba için – Belge Adı 1: Anne Gelir - Belge Adı 2: Baba Gelir;
  • Serbest çalışan anne, baba için – Belge Adı 1: Anne Serbest Meslek  Belge Adı 2: Baba Serbest Meslek; son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.)
  • Emekliler için – Belge Adı 1: Anne Emeklilik – Belge Adı 2: Baba Emeklilik; aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.)
   Önemli Not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.
  • Çalışmayan, geliri olmayan anne, baba için – Belge Adı 1: Anne İşsizlik – Belge Adı 2: Baba İşsizlik; Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge 4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi (e-devletten alınabilir). E-devlete giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet Dökümü Türü-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)
  • Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için – Belge Adı 1: Anne Tarım Hayvancılık – Belge Adı 2: Baba Tarım Hayvancılık; ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı Sayfasından alınabilir.) 
  • Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki, hisse ve m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi (mutlaka e-devletten alınmalıdır.), Ebeveynler için ayrı ayrı: www.turkiye.gov.tr (e-devlet)” üzerinden “hizmetler” kısmından- TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- "Tapu Bilgileri Sorgulama" dökümü. Önemli Not : (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa olmadığına dair belge eklenmelidir. Mutlaka e-devletten alınmalıdır.)
  • Ev kira ise kira kontratı fotokopisi
  • Belge Adı 1: Anne Araç – Belge Adı 2: Baba Araç. Anne veya baba adına araç varsa araç kayıt belgesi. Yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü. (mutlaka e-devletten alınmalıdır.) 
  • Anne ve baba boşanmış ise mahkeme kararı fotokopisi
  • Anne veya babanın ağır hastalığı söz konusu ise devlet hastanesinden rapor,
  • Anne veya babası hayatta olmayan, engelli, şehit, gazi, yakını öğrenciler için bu durumlarıyla ilgili evrak, Not: Anne, baba dışında (anneanne, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan varsa, bu kişilerin gelir durumu yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması ve forma eklenmesi gerekmektedir.
  • Özel öğrenci bursu alacak özel öğrencilerin, bu durumlarını belgeleyen devlet Devlet Hastanesinden alınmış, engel  % sini gösteren sağlık raporu
  • Burs alacak öğrencilerin kendi adlarına açılmış vadesiz hesap bilgileri

Not: Gerek görülmesi halinde konuyla ilgili her türlü ek bilgi ve belge istenebilir. Eksik belgeli başvurular işleme alınmaz.

Abdi İbrahim Vakfı bursu başvurusu yaptıktan sonra ne yapılması gerekmektedir? 

Bursiyer olarak seçilen öğrencilere AİV tarafından e-posta ile evrak listesi iletilmektedir. İstenilen belgelerin, bahse konu e-posta’da belirtilen olan tarihe kadar AİV’ye kargo ile gönderilmesi gerekmektedir. Belgeler eksik ise işleme alınmaz ve öngörülen sürede belgelerin tamamı AİV’ye ulaşmadığı takdirde bursiyer hakkını kaybeder.

Abdi İbrahim Vakfı’na daha önce burs başvurusunda bulundum ama kabul edilmedi. Yeniden başvurabilir miyim?

Evet, bir sonraki başvuru döneminde tekrar başvuruda bulunabilirsiniz.

Bursun devam etmesi için ne yapılmalıdır?

Vakıf Yönetmeliğinde belirtilen not ortalamalarını tutturan ve bir üst sınıfa devam etmeye hak kazananların bursu ertesi yıl devam eder.

Öğrenimine başarıyla devam eden ve burs kesilmesini gerektiren herhangi bir durumu olmayan öğrencilerin bursları, kayıtlı oldukları öğretim programındaki normal öğrenim süresince devam etmektedir. Öğrencilerin okullarından alacakları öğrenim ve başarı durumuna ilişkin belgelerin aslını yılda iki kez AİV’ye iletmeleri gerekmektedir.

Yatay geçiş/dikey geçiş yaparsam bursum kesilir mi?

Yatay geçiş ile aynı üniversitede bölüm değiştiren öğrencinin bursunun devamına Yönetim Kurulu onayı sonrası karar verilir. Bu durumda öğrencinin önceden aldığı burs süresi ile yeni bölümde verilecek burs süresi toplamı yeni bölümdeki normal öğrenim süresinden fazla olamaz.

Hangi durumlarda burs iptal edilir?

Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda, burs tahsisi yapılmış öğrencinin burs ödemelerinin durdurulmasına veya tamamen iptaline karar verilebilir:

 • Sınıf veya dönem tekrarı yapılması,
 • Vakıf yönetimi tarafından istenilen bilgi ve belgelerin zamanında iletmemesi,
 • Bursiyerlerin Vakıf Yönetmeliğinde belirtilen yıllık (transkript) not ortalamasını tutturamaması,
 • Öğrenimin aksatılması halinde burs iptal edilir. Ancak, resmi belgelere dayanan hastalık veya mazeretler sebebiyle öğrenimin aksaması halinde, burs verme süresinin uzatılıp uzatılmamasına karar verme yetkisi AİV Yönetim Kurulu’na aittir,
 • Öğrenciliğinin fiilen devam etmemesi, geçici uzaklaştırma alınması, öğrencilikten çıkarma ya da kayıt sildirme gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisinin kesilmesi,
 • AİV Yönetim Kurulu’nun onayını almadan bursiyerin öğretim kurumunu ve/veya bölümünü değiştirmesi,
 • Vakıf Yönetmeliğinde belirtilen diğer vasıfların devam etmediğinin tespit edilmesi,
 • Eksik veya yanlış beyanda bulunulması,
 • Bursiyerin kesinleşmiş bir mahkeme kararı sonucu hüküm giymesi,
 • Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
 • Mezun olması veya Vakıf Yönetmeliğinde öngörülen azami burs süresini tamamlaması.
 • Doktora tez aşamasındaki bursiyerlerin tez izleme komitesi raporlarından birinin olumsuz olması.
 • AİV, gerekli gördüğü hallerde, tahsis ettiği bursu hiçbir sebep göstermeksizin 30 gün öncesinden bursiyere yazılım bildirimde şartıyla iptal etme hakkına sahiptir.
Bursiyer, okul kaydını dondurması durumunda burs almaya devam eder mi?

Bursiyerin okul kaydını dondurması durumunda, burs ödemesi de dondurulur. Bursun yeniden başlatılabilmesi için ilgili üniversiteden öğrencinin öğrenime devam ettiğine ilişkin resmi bir yazıyı AİV yetkililerine bildirmesi gerekmektedir. Bursiyer öğrenimine devam etmeye başladığında burs ödemesi de tekrar başlatılır.

Burs ödemeleri ne zaman ve nereye yapılıyor?
 • Her yeni eğitim ve öğretim yılında ilk kez bursiyer seçilen öğrencilerin burs sonuçları Kasım ayının ikinci haftası açıklandığı için, ilk ödeme ilgili yılın Aralık ayı itibariyle başlar.
 • Yardımlar, aylık olacak şekilde nakdi olarak yapılır.
 • Tahsis edilen burslar, bursiyerin banka hesabına transfer edilerek ödenir.
 • 2021-2022 Eğitim öğretim yılı bursları, bu eğitim dönemine mahsus olacak şekilde Ocak ayı itibariyle başlayıp, Haziran ayında son bulacaktır. Toplamda 6 ay üzerinden aylık ödeme yapılacaktır.
Abdi İbrahim Vakfının sağladığı burs tutarı ve ödeme süresi nedir?
 • Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim bursları, bağış şartları farklı bir hüküm içermedikçe, her akademik yıl için 10 (on) ay üzerinden yapılır. 2021-2022 Eğitim öğretim yılı bursları, bu eğitim dönemine mahsus olacak şekilde Ocak ayı itibariyle başlayıp, Haziran ayında son bulacaktır. Toplamda 6 ay üzerinden aylık ödeme yapılacaktır.
 • 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için lisans bursu ve özel öğrenci lisans bursu tutarı aylık net 1.250 TL; yüksek lisans burs tutarı aylık net 1.750 TL ve doktora burs tutarı ise aylık net 2.500 TL’dir.
 • AİV’den lisans bursu almaya hak kazanılan ve Ek-1’de belirtilen üniversitelerin ilgili bölümlerinin normal eğitim süresince burs ödemesi yapılır. Üstün başarı gösteren ve çift anadal/yandal yapan bursiyerlerin normal eğitim süreçlerini aşan eğitim süreçleri de burs kapsamına alınabilir. Söz konusu durum, AİV Yönetim Kurulu’nun değerlendirme onayına tabidir. Çift anadal /yan dal yapan bursiyerin öğrenim süresinin AİV Yönetim Kurulu kararıyla uzadığı durumlarda da burs süresine en fazla iki dönem (yarıyıl) eklenir ve bursiyer bu ilave iki yarı yılda 10 (on) ay daha burs almaya devam eder.
Değişim programları (Erasmus) ile yurtdışına giden öğrencinin bursu kesilir mi?

Öğrenci değişim programı ile yurtdışı eğitim programına (Erasmus vb) giden ve dönüşte kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak bursiyerler, AİV tarafından istenen belge ve bilgilerin iletilmesi halinde yurt dışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler. Yurt dışı öğrenci değişim programında (Erasmus) aldığı derslerin denkliğinin olmaması durumunda bursiyerlerin yurtiçinde öğrenim gördükleri üniversite/bölümün öğrenim süresine azami bir dönem (yarıyıl) eklenir ve bursiyer bu ilave yarı yılda 5 (beş) ay daha burs almaya devam eder.

Öğrenciyken bir işte çalışılması halinde burstan yararlanılabilir mi?

Evet.

Bir aileden aynı anda iki kardeş bursa başvurabilir mi?

Evet, başvuruda bulanabilir.