ABDİ İBRAHİM
VAKFI

Sıkça sorulan sorular
Abdi İbrahim Vakfı burs başvuruları ne zaman ve nereye yapılıyor?

AİV burs başvurusu, 1-30 Eylül tarihleri arasında kurumsal web sitemizde yer alan Abdi İbrahim Vakfı bölümünden (https://www.abdiibrahim.com.tr/abdi-ibrahim-vakfi) online olarak yapılmaktadır.

Abdi İbrahim Vakfı burs başvurusunda bulunabilme koşulları nelerdir?

Abdi İbrahim Vakfı bursu TC Vatandaşı olup, maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencileri kapsamaktadır. Yurt içindeki devlet okullarına kayıtlı olmak gerekmektedir. Açık öğretim, ön lisans, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim programları kapsam dışındadır.

Aranan başlıca vasıflar:

⦁ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
⦁ Sınıf tekrarı yapmamış olması,
⦁ Eğitimi için maddi yardıma ihtiyacı olması,
⦁ Not ortalaması olarak istenen başarı şartını karşılaması,
⦁ EK-1’de, Ek-2’de ve Ek-3’te belirtilen Eğitim Kurumları’nda tam zamanlı öğrenci olması,
⦁ Sabıka kaydı bulunmaması

Abdi İbrahim Vakfı bursuna başvururken diğer kurumların burslarına da başvuru yapılabilir mi?

Başka özel veya kamu kurum, kuruluş veya vakıflardan burs alınıyor olması, AİV bursunun alınmasına veya devamına engel değildir.

Abdi İbrahim Vakfı bursunun sonradan geri ödeme ya da mecburi hizmet şartı var mıdır?

Abdi İbrahim Vakfı bursu karşılıksız olup, öğrenciye hiçbir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.

Abdi İbrahim Vakfı’nın bursiyerlerine maddi destek dışında desteği oluyor mu?

AİV mentorluk desteği ile bursiyelerinin gelişim süreçlerine katkıda bulunur. Bursiyerler ile düzenli toplantılar gerçekleştirilerek bursiyerlerin birbirleriyle ve Abdi İbrahim yöneticileri ve çalışanları ile tanışmaları sağlanır. Bursiyerlerin, sosyal ilişkiler kurmaya dair istekleri teşvik ve takdir edilir.

Bursiyerler, Abdi İbrahim tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projelerinde her yıl en az 10 saat yardımcı olmayı kabul eder. (Etkinliklere katılım bu süreye dahildir.)

Yurt dışında öğrenim görmek isteyen öğrencilere burs imkanı sağlanıyor mu?

Abdi İbrahim Vakfı bursu yurt dışı öğrenimlerini kapsamamaktadır.

Abdi İbrahim Vakfı hangi öğrenim düzeyindeki öğrencilere burs sağlıyor?

Lisans bursları, sadece birinci sınıfı tamamlamış ve ikinci sınıfta lisans eğitimine başlayacak öğrencileri kapsar. Yüksek lisans ve doktora bursları eğitim aşamasında ya da tez aşamasındaki öğrencileri kapsar.

Burs başvuruları hangi kriterlere göre değerlendiriliyor?

Yurtiçi Lisans Bursları;

AİV Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde Ek-1’de yer alan üniversite ve bölümlerde birinci sınıfı tamamlamış ve ikinci sınıfta lisans eğitimine başlayacak, başarılı, maddi desteğe ihtiyacı olan ve işbu Yönetmelikte belirlenen koşulları sağlayan öğrencilere verilen burslardır. AİV lisans bursları açık öğretimi ve ikinci öğretimi kapsamaz.

AİV lisans bursları, Ek-1’de belirtilen üniversite ve bölümlerde ikinci sınıfta lisans eğitimine başlayacak olan, birinci sınıf not ortalaması 4 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 3.0, 100 üzerinden yapılan değerlendirmede ise en az 75 olup ikinci sınıfa geçiş hakkı kazanan öğrencilere tahsis edilir.

Başvurular arasında akademik başarı ve öğrencinin gelir durumu dikkate alınarak sıralama yapılır. Ön değerlendirmeler sonucunda oluşturulan mülakat listelerindeki adaylarla yapılacak yüz yüze veya online görüşme esnasında bursiyer adayına ilişkin değerlendirme ve izlenimler ile nihai karar verilir.

Yüksek Lisans Bursları;

AİV Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde Ek-2’de yer alan üniversite ve bölümlerde tezli yüksek lisans programında yüksek lisans eğitimine başlayacak başarılı, maddi desteğe ihtiyacı olan ve işbu Yönetmelikte belirlenen koşulları sağlayan öğrencilere verilen burslardır. Tezsiz yüksek lisans programları için burs uygulaması yoktur.

AİV yüksek lisans bursları, Ek-2’de belirtilen ve burs kontenjanı tahsis edilen üniversite ve bölümlerde yüksek lisans eğitimi almaya başlayacak, mezun olduğu lisans programı not ortalaması 4 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 3.0, 100 üzerinden yapılan değerlendirmede ise en az 75 olan öğrencilere tahsis edilir. AİV yüksek lisans bursu uzatma ve afla gelen öğrencilere verilmez.

Başvurular arasında akademik başarı ve öğrencinin gelir durumu dikkate alınarak sıralama yapılır. Ön değerlendirmeler sonucunda oluşturulan mülakat listelerindeki adaylarla yapılacak yüz yüze veya online görüşme esnasında bursiyer adayına ilişkin değerlendirme ve izlenimler ile nihai karar verilir.

Doktora Bursları;

AİV Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde Ek-3’te yer alan üniversite ve bölümlerde doktora eğitimine başlayacak başarılı, maddi desteğe ihtiyacı olan ve işbu Yönetmelikte belirlenen diğer koşulları sağlayan öğrencilere verilen burslardır.

AİV doktora bursları, Ek-3’te belirtilen ve burs kontenjanı tahsis edilen üniversite ve bölümlerde doktora eğitimine başlayacak, mezun olduğu yüksek lisans programı not ortalaması 4 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 3.0, 100 üzerinden yapılan değerlendirmede ise en az 75 olması gerekmektedir.

Başvurular arasında akademik başarı ve öğrencinin gelir durumu dikkate alınarak sıralama yapılır. Ön değerlendirmeler sonucunda oluşturulan mülakat listelerindeki adaylarla yapılacak yüz yüze veya online görüşme esnasında bursiyer adayına ilişkin değerlendirme ve izlenimler ile nihai karar verilir. Uzatma ve afla gelen öğrenciler ile lisansüstü eğitimini tamamlamadan doktoraya başlayan adaylara burs verilmez.

Mülakat süreci hakkında bilgi alabilir miyim?

Ön değerlendirmeler sonucunda oluşturulan mülakat listelerindeki adaylarla yapılacak yüz yüze veya online görüşme esnasında bursiyer adayına ilişkin değerlendirme ve izlenimler ile nihai karar verilir.

Mülakat sürecine alınacak adaylara e-mail ve telefon yolu ile bilgilendirme yapılmaktadır. Bu mülakatlarda başvuru sahibinin kendisini tanıtması, kariyer ve hedefleri hakkında bilgi vermesi beklenmektedir.

Abdi İbrahim Vakfı burs başvurusu için hangi belgeler istenmektedir?

Abdi İbrahim Vakfı Bursu Başvuru sırasında istenilen belgeler. Belgelerin hepsi güncel olmalıdır.

 • Online Başvuru formu (başvuru sadece online yapılabilmektedir.)
 • Transkript (e-devletten alınabilir, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu ve son 1 ay içerisinde alınmış olmalı.)
 • Yüksek lisans burs başvuruları için üniversite mezuniyet belgesi (e-devletten alınabilir, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu ve son 1 ay içerisinde alınmış olmalı.)
 • Doktora burs başvuruları için yüksek lisans mezuniyet belgesi (e-devletten alınabilir, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu ve son 1 ay içerisinde alınmış olmalı.)
 • Öğrenci Belgesi (e-devletten alınabilir, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu ve son 1 ay içerisinde alınmış olmalı.)
 • Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği (e-devletten alınabilir, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu ve son 1 ay içerisinde alınmış olmalı.)
 • İkametgâh (e-devletten alınabilir, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu ve son 1 ay içerisinde alınmış olmalı.)
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Adli sicil kaydı (e-devletten alınabilir, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu ve son 1 ay içerisinde alınmış olmalı.)
 • Ailede öğrenim gören başka çocuk varsa, bunu gösterir belge,
 • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler: (e-devletten alınan tüm belgeler, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu mutlaka görünmeli ve güncel olmalı.)
  • Maaşlı çalışan anne, baba için – Belge Adı 1: Anne Gelir – Belge Adı 2: Baba Gelir; onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devlet’ten alabilirler.)
  • Serbest çalışan anne, baba için – Belge Adı 1: Anne Serbest Meslek – Belge Adı 2: Baba Serbest Meslek; son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.)
  • Emekliler için – Belge Adı 1: Anne Emeklilik – Belge Adı 2: Baba Emeklilik; aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.)
   Önemli Not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.
  • Çalışmayan, geliri olmayan anne, baba için – Belge Adı 1: Anne İşsizlik – Belge Adı 2: Baba İşsizlik; Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge 4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi (e-devletten alınabilir). E-devlete giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet Dökümü Türü-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)
  • Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için – Belge Adı 1: Anne Tarım Hayvancılık – Belge Adı 2: Baba Tarım Hayvancılık; ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı Sayfasından alınabilir.)
  • Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki, hisse ve m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi (mutlaka e-devletten alınmalıdır.), Ebeveynler için ayrı ayrı: www.turkiye.gov.tr (e-devlet)” üzerinden “hizmetler” kısmından- TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- "Tapu Bilgileri Sorgulama" dökümü.
   Önemli Not : (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa olmadığına dair belge eklenmelidir. Mutlaka e-devletten alınmalıdır.)
  • Ev kira ise kira kontratı fotokopisi
  • Belge Adı 1: Anne Araç – Belge Adı 2: Baba Araç. Anne veya baba adına araç varsa araç kayıt belgesi. Yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü. (mutlaka e-devletten alınmalıdır.)
  • Anne ve baba boşanmış ise mahkeme kararı fotokopisi
  • Anne veya babanın ağır hastalığı söz konusu ise devlet hastanesinden rapor,
  • Anne veya babası hayatta olmayan, engelli, şehit, gazi, yakını öğrenciler için bu durumlarıyla ilgili evrak,
   Not: Anne, baba dışında (anneanne, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan varsa, bu kişilerin gelir durumu yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması ve forma eklenmesi gerekmektedir.
  • Burs alacak öğrencilerin kendi adlarına açılmış vadesiz hesap bilgileri

Not: Gerek görülmesi halinde konuyla ilgili her türlü ek bilgi ve belge istenebilir. Eksik belgeli başvurular işleme alınmaz.

Abdi İbrahim Vakfı bursu başvurusu yaptıktan sonra ne yapılması gerekmektedir?

Burs hakkı kazanan öğrencilere AİV tarafından e-posta ile evrak listesi iletilmektedir. İstenilen belgelerin, bahse konu e-posta’da belirtilen tarihe kadar AİV temsilcilerine kargo ile gönderilmesi gerekmektedir. Belgeler eksik ise işleme alınmaz ve öngörülen sürede belgelerin tamamı AİV’ye ulaşmadığı takdirde bursiyer hakkını kaybeder.

Abdi İbrahim Vakfı’na daha önce burs başvurusunda bulundum ama kabul edilmedi. Yeniden başvurabilir miyim?

Evet, bir sonraki başvuru döneminde tekrar başvuruda bulunabilirsiniz.

Bursun devam etmesi için ne yapılmalıdır?

Vakıf Yönetmeliğinde belirtilen yıllık not ortalamasını tutturan, bir üst sınıfa devam etmeye hak kazanan ve ilgili belgeleri belirtilen tarihler arasında ileten bursiyerlerin bursu gelecek eğitim döneminde devam eder. Öğrencilerin okullarından alacakları öğrenim ve başarı durumuna ilişkin belgelerin aslını yılda iki kez AİV’ye iletmeleri gerekmektedir.

 • AİV yüksek lisans bursları, tezli yüksek lisans programlarındaki başarı kriterlerini sağlandığı takdirde azami iki akademik yıl olacak şekilde verilecektir.
 • Doktora bursları, ilgili başarı kriterleri sağlandığı takdirde iki akademik yılı eğitim dönemi, kalan iki akademik yılı da tez dönemi olmak üzere toplam azami dört akademik yıl için tahsis edilir.
Yatay geçiş/dikey geçiş yaparsam bursum kesilir mi?

Yatay geçiş ile aynı üniversitede bölüm değiştiren öğrencinin bursunun devamına Yönetim Kurulu onayı sonrası karar verilir. Bu durumda öğrencinin önceden aldığı burs süresi ile yeni bölümde verilecek burs süresi toplamı yeni bölümdeki normal öğrenim süresinden fazla olamaz.

Hangi durumlarda burs iptal edilir?

Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda, burs tahsisi yapılmış öğrencinin burs ödemelerinin durdurulmasına veya tamamen iptaline karar verilebilir:

 • Sınıf veya dönem tekrarı yapılması,
 • Vakıf yönetimi tarafından istenilen bilgi ve belgelerin zamanında iletmemesi,
 • Bursiyerlerin Vakıf Yönetmeliğinde belirtilen yıllık (transkript) not ortalamasını tutturamaması,
 • Öğrenimin aksatılması halinde burs iptal edilir. Ancak, resmi belgelere dayanan hastalık veya mazeretler sebebiyle öğrenimin aksaması halinde, burs verme süresinin uzatılıp uzatılmamasına karar verme yetkisi AİV Yönetim Kurulu’na aittir,
 • Öğrenciliğinin fiilen devam etmemesi, geçici uzaklaştırma alınması, öğrencilikten çıkarma ya da kayıt sildirme gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisinin kesilmesi,
 • AİV Yönetim Kurulu’nun onayını almadan bursiyerin öğretim kurumunu ve/veya bölümünü değiştirmesi,
 • Vakıf Yönetmeliğinde belirtilen diğer vasıfların devam etmediğinin tespit edilmesi,
 • Eksik veya yanlış beyanda bulunulması,
 • Bursiyerin kesinleşmiş bir mahkeme kararı sonucu hüküm giymesi,
 • Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
 • Mezun olması veya Vakıf Yönetmeliğinde öngörülen azami burs süresini tamamlaması.
 • Doktora tez aşamasındaki bursiyerlerin tez izleme komitesi raporlarından birinin olumsuz olması.
 • AİV, gerekli gördüğü hallerde, tahsis ettiği bursu hiçbir sebep göstermeksizin 30 gün öncesinden bursiyere yazılım bildirimde şartıyla iptal etme hakkına sahiptir.
Bursiyer, okul kaydını dondurması durumunda burs almaya devam eder mi?

Bursiyerin okul kaydını dondurması durumunda, burs ödemesi de dondurulur. Bursun yeniden başlatılabilmesi için ilgili üniversiteden öğrencinin öğrenime devam ettiğine ilişkin resmi bir yazıyı AİV yetkililerine bildirmesi gerekmektedir. Bursiyer öğrenimine devam etmeye başladığında burs ödemesi de tekrar başlatılır.

Burs ödemeleri ne zaman ve nereye yapılıyor?
 • Her yeni eğitim ve öğretim yılında ilk kez bursiyer seçilen öğrencilerin burs sonuçları Kasım ayının ikinci haftası açıklandığı için, ilk ödeme ilgili yılın Aralık ayı itibariyle başlar. Dolayısıyla, ilk defa burs ödemesi almaya hak kazanan öğrenciler ilk senelerinde 7 (yedi) aylık burs ödemesi alacaktır (Aralık-Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs ve Haziran ayları).
 • Yardımlar, aylık olacak şekilde nakdi olarak yapılır.
 • Tahsis edilen burslar, bursiyerin banka hesabına transfer edilerek ödenir.
Öğrenciyken bir işte çalışılması halinde burstan yararlanılabilir mi?

Evet.

Bir aileden aynı anda iki kardeş bursa başvurabilir mi?

Evet, başvuruda bulanabilir.

Burs Başvuru Platformu’na giriş yaptığınız e-posta adresinizi artık kullanılmıyorsanız, Portal’a nasıl giriş yapabilirsiniz?

TC kimlik numarası, ad ve soyadı bilgilerinizi yazıp, durumunu izah eden bir açıklama ile info@abdiibrahimvakfi.org adresine e-posta gönderilmelidir.

Burs sonuçları ne zaman ve nerede duyurulacak?

Burs sonuçları Kasım ayının 2. haftasında e-mail aracılığıyla açıklanacaktır.

Abdi İbrahim Vakfı bursuna hangi okul ve bölümler başvuruda bulunabilir?

AİV Lisans Bursları:

Moleküler Biyoloji ve Genetik Burs Kontenjanı
Boğaziçi Üniversitesi 15 Öğrenci
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
İstanbul Üniversitesi

AİV Yüksek Lisans Bursları:

Biyoteknoloji Burs Kontenjanı
Ankara Üniversitesi - Temel Biyoteknoloji 5 Öğrenci
Boğaziçi Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik
Dokuz Eylül Üniversitesi - Biyoteknoloji
Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü - Moleküler Biyoloji ve Genetik
Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü - Biyotıp ve Sağlık Teknolojileri
Hacettepe Üniversitesi - Biyoteknoloji
Hacettepe Üniversitesi - Moleküler Biyoloji
İstanbul Üniversitesi - Biyoteknoloji
İstanbul Teknik Üniversitesi- Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyoteknoloji
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Biyomühendislik
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Biyoteknoloji
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Moleküler Biyoloji ve Genetik
Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Biyoteknoloji
Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik

AİV Doktora Bursları:

Biyoteknoloji Burs Kontenjanı
Ankara Üniversitesi - Biyoteknoloji 5 Öğrenci
Boğaziçi Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik
Dokuz Eylül Üniversitesi - Biyoteknoloji
Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Uluslararası Biyotip ve Genom Enstitüsü - Moleküler Biyoloji ve Genetik​
Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü – Moleküler Biyoloji ve Genetik Bütünleşik Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü – Biyotıp ve Sağlık Teknolojileri
Hacettepe Üniversitesi - Biyoteknoloji
Hacettepe Üniversitesi - Moleküler Biyoloji
İstanbul Üniversitesi - Biyoteknoloji
İstanbul Teknik Üniversitesi- Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyoteknoloji
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Biyomühendislik
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Medikal Biyoteknoloji
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Moleküler Biyoloji ve Genetik
Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Biyoteknoloji
Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik
Abdi İbrahim Vakfının sağladığı burs tutarı ve ödeme süresi nedir?
 • Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim bursları, bağış şartları farklı bir hüküm içermedikçe, her akademik yıl için 10 (on) ay üzerinden yapılır.
 • Her yeni eğitim ve öğretim yılında ilk kez bursiyer seçilen öğrencilerin burs sonuçları Kasım ayının ikinci haftası açıklandığı için, ilk ödeme ilgili yılın Aralık ayı itibariyle başlayacaktır. Dolayısıyla, ilk defa burs ödemesi almaya hak kazanan öğrenciler ilk senelerinde 7 (yedi) aylık burs ödemesi alacaktır (Aralık-Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs ve Haziran ayları).
 • 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için lisans bursu ve özel öğrenci lisans bursu tutarı aylık net 5.000TL; yüksek lisans burs tutarı aylık net 7.500 TL ve doktora burs tutarı ise aylık net 10.000 TL’dir.
 • AİV’den lisans bursu almaya hak kazanılan ve Ek-1’de belirtilen üniversitelerin ilgili bölümlerinin normal eğitim süresince burs ödemesi yapılır. Üstün başarı gösteren ve çift anadal/yandal yapan bursiyerlerin normal eğitim süreçlerini aşan eğitim süreçleri de burs kapsamına alınabilir. Söz konusu durum, AİV Yönetim Kurulu’nun değerlendirme onayına tabidir. Çift anadal /yan dal yapan bursiyerin öğrenim süresinin AİV Yönetim Kurulu kararıyla uzadığı durumlarda da burs süresine en fazla iki dönem (yarıyıl) eklenir ve bursiyer bu ilave iki yarı yılda 10 (on) ay daha burs almaya devam eder.