Basın Bültenleri

Türkiye’deki sürdürülebilirlik çalışmalarının önde gelen katılımcılarından Abdi İbrahim, yayınladığı Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu ile sürdürülebilirlik adına yarattığı faaliyetleri ve toplumsal faydayı dördüncü kez belgeledi.
Abdi İbrahim, sürdürülebilir kalkınma ve yaşanabilir bir çevre oluşturulmasına destek vermek amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’ın himayesinde özel sektör, kamu kesimi ve sivil toplum alanlarında faaliyet gösteren pek çok kurumun katılımıyla 2000 yılında hayata geçirilen Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne yönelik ilerleme bildirimini dördüncü kez kamuoyuyla paylaştı.
İnsan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzlukla mücadele ana başlıklarında küresel düzeyde kabul görmüş 10 ilkeyi kapsayan Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 145’i aşkın ülkeden 10 binin üzerinde kurumsal katılımcısı bulunmaktadır.
Abdi İbrahim yaklaşık 690 evin bir aylık, 57 evin ise bir yıllık su ihtiyacına karşılık gelen 10.350 m3 değerinde su tasarrufu sağladı.
Çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarını etkin kaynak kullanımı uygulamalarıyla desteklemeyi ilke edinen Abdi İbrahim, 2013 yılında yaptığı çalışmalar neticesinde 690 evin bir aylık, 57 evin ise bir yıllık su ihtiyacına karşılık gelen 10.350 m3 değerinde su tasarrufu sağladı.
 Abdi İbrahim, enerji verimliliği alanında 2000 yılından itibaren bir dizi proje geliştirerek yıllık %35 düzeyinde enerji tasarrufu elde etmiştir. Şirketin 2013 yılında gerçekleştirdiği projeler, 67 konutluk bir yerleşkenin bir yıllık enerji ihtiyacına eşdeğerde tasarruf elde edilmesini sağladı.
 Abdi İbrahim 848 Kişiye 44 Saat Çevre Eğitimi Vererek Çevresel Standartlara Katkı Sağlıyor
 Çevre Eğitimi ve İşbirlikleri Sürekli Gelişim İlkesi çerçevesinde çevresel standartlarını daha ileri bir noktaya taşımaya odaklanan Abdi İbrahim, taşeron ve stajyerler statüsündeki paydaşlarının da katılımıyla Çevre Yönetim Sistemi eğitimleri gerçekleştirmektedir. Bu eğitimler kapsamında, şirket personeli yılda ortalama iki saat çevre yönetim sistemi bilinçlendirme eğitimi almaktadır. Standart tesis uygulamaları, prosedürler, atık yönetimi, geri dönüşüm, bilinçli tüketim ve evlerde dikkat edilmesi gereken konuları kapsayan eğitim programı kapsamında; 2013 yılında toplam 848 kişiye 44 saat çevre eğitimi verildi.
 Süha TAŞPOLATOĞLU; “Abdi İbrahim olarak yaşadığımız dünyanın gelecek nesillerden ödünç alındığı düşüncesiyle hareket ediyoruz”
 Abdi İbrahim CEO’su Süha TAŞPOLATOĞLU,“Şirketimiz, sürdürülebilir gelişme ve kurumsal sosyal sorumluluğu doğrultusunda yenilikçi ürünler kadar sağlıklı, eğitimli ve temiz bir çevrede yaşayan kuşakların da vazgeçilmez olduğu ilkesiyle hareket etmekte ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini asli faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmektedir.                    Bu bağlamda sürdürülebilirlik çalışmalarını yalnızca bir proje olarak değil, tüm kararlarımızı bu ilkeye göre verdiğimiz bir iş yapış biçimi olarak görüyoruz.” diyerek sürdürülebilir gelişme, sağlık ve çevre bilincine verdikleri önemi dile getirdi.
 TAŞPOLATOĞLU,“Abdi İbrahim olarak yaşadığımız dünyanın gelecek nesillerden ödünç alındığı düşüncesiyle hareket ediyor; tüm faaliyetlerimizde sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların etkin kullanılmasını, yasalara tam uyumu ve kirliliğin önlenmesini, faaliyetleri sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını ve en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini çevre politikamızın temeli olarak kabul ediyoruz. İnsana ve çevreye duyarlılık bilinciyle hareket ederek Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne attığımız imza ile tüm faaliyetlerimizi güvenilirlik, şefafflık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle yürütüyoruz” dedi.
 Son 3 yılda toplam 2.400’ün üzerindeki çalışana 1 saatlik sürdürülebilirlik eğitimi verildiğini dile getiren  TAŞPOLATOĞLU,  “Şirketelere düşen bu konuda çalışanlarını motive etmek. Çünkü sürdürülebilirlik çok kritik bir konu, raporlama ise bu işin aracı, amacı değil.”  dedi.
 Abdi İbrahim,  2013 Yılında Şirketin İlk “A Seviye Sürdürülebilirlik Raporu”nu Yayımlayarak İlklerine Bir Yenisini Ekledi
 İlaç endüstrisinde verimlilik ödülünün ilk sahibi Abdi İbrahim, EVET (En Verimli Endüstriyel Tesis) ve EVUP (En Verimli Uygulama Projesi) kategorilerinde ödül alarak, EVET kategorisinde birincilik ödülüne en düşük enerji tüketimi ile sahip olarak ve spesifik enerjide en yüksek tasarrufu sağlayarak birçok ilke imza atmıştır. Bunların yanı sıra, ilk kez üretimini kesintisiz olarak beş yıl boyunca artırıp enerji tüketimini azaltan, 2000 TEP’in altında Türkiye’de ilk sertifikalı enerji yöneticisine sahip ve Elektrik İdaresi Etüt İşleri Genel Müdürlüğü (EİE) ile Gönüllülük anlaşması imzalayan ilk firma olan Abdi İbrahim, 2013 yılında ilklerine bir yenisini eklemiş, şirketin ilk “A Seviye Sürdürülebilirlik Raporu”nu yayımlamıştır.
 Sürdürülebilirlik konusundaki başarısını 100 yılı aşkın süredir insan sağlıını iyileştirmek için çalışarak kanıtlamış olan Abdi İbrahim, 2013 yılında sürdürülebilir liderlik ve küresel bir oyuncu olma hedefleri doğrultusunda ekonomik, sosyal ve çevresel alanlarında gerçekleştirdiği faaliyetleri kapsayan A seviye Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımlamıştır. Dünyanın önde gelen 6.000 şirket, kamu kuruluşu ve sivil toplum örgütünün yer aldığı GRI onaylı Sürdürülebilirlik Raporu’na sahip öncü kurumlardan biri haline gelen Abdi İbrahim’in Sürdürülebilirlik Raporu’nda, Şirketin Yönetim Yaklaşımı, Ekonomiye Sağlanan Katma Değer, İşgücü ve İnsan Hakları, Ürün  Sorumluluğu, Toplumsal Gelişime Sağlanan Katkı ve Çevresel Yaklaşım başlıkları altında farklı alanlarda hayata geçirdiği referans uygulamaları yer almaktadır.
 Abdi İbrahim Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu ve A seviye Sürdürülebilirlik Raporu’na www.abdiibrahim.com.tradresinden ulaşılabilir.
 
SİTE HARİTASI
GİZLİLİK BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
© 2016-2018 Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Tic A.Ş. TÜM HAKLARI SAKLIDIR
Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime veya eczacıya başvurunuz.
Sitemizdeki ürünler bölümü sağlık mesleği çalışanları içindir. Web Sitesi Sorumlusu: Medikal Direktör Murat Yaycı