Basın Bültenleri

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, toplumda sara hastalığı olarak da bilinen epilepsinin hemen her yaşta görülebilen bir hastalık olduğunu belirtiyor. Beyinde kontrolsüz elektriksel yayılımlar sonucu oluşan epilepside, kısa süreli fonksiyon bozukluğu ve kontrolsüz nöbetler oluşuyor.

Uzun süreli tedavi ve izlem gerektiren bir hastalık olan epilepside nöbetler ve sosyal önyargılar nedeniyle oluşan kısıtlamalar yüzünden hastaların yaşam kalitesi önemli ölçüde etkileniyor.

Dünya nüfusunun yaklaşık %1’inde görülen epilepsi, kadın ve erkek iki cinsiyeti de eşit oranda etkiliyor. Dünyada 50 milyon, Türkiye’de ise kesin olmamakla birlikte yaklaşık 700 bin civarında epilepsi hastası olduğu tahmin ediliyor. Kişinin ailesinde epilepsi öyküsünün olması epilepsi görülme riskini artırıyor.

Epilepsi hastalarının çoğu nöbetlerin ne zaman geleceğini veya ne zaman tekrarlayacağını bilmedikleri için nöbet geçirmekten korkar. Epilepsi nöbetlerinin sıklığı ve şiddeti de bireyler arası farklılık gösterir. Epilepsinin bulaşıcı bir hastalık olmadığı unutulmamalıdır. 

Nasıl tanı konuyor?

Epilepsi tanısı nöroloji hekimi tarafından konulmalıdır. Epilepsi nöbetlerinin çok çeşidi olmakla birlikte, beyinde bir bölgeye sınırlı başlayan ‘parsiyel’ ve beyinde yaygın olarak başlayan ‘jeneralize’ nöbetler olmak üzere temelde iki başlık altında incelenebilir.

Nöbetler tanımlanmış olsa da herkesin geçirdiği nöbet kendine özgü farklılıklar gösterebilir. Epilepsi nöbetleri, kimi hastalarda bilinç kaybıyla ilerlerken, kimi hastalarda daha farklı belirtilere neden olabilir. Bu nedenle bazı hastalarda epilepsi tanısı koymak güçtür.

Nöbet anında yaşananlar beyindeki nöbet olan bölgeye ve nöbetin yayılım hızına göre değişebilir. Nöbetin ne tip bir nöbet olduğunun belirlenmesi tedavinin düzenlenebilmesi açısından oldukça önemlidir.

Doğru tanı koyabilmek için; hastalar ve yakınlarından detaylı öykü alınmalıdır. Tanı koyabilmek adına, gerekiyorsa hekim tarafından hastanın video kayıtları ve yazılı açıklamaları istenebilir. Özellikle çocuk yaş nöbetlerinde ailedeki bireylerin gözlemleri çok önemlidir.

Tanı için hastanın vereceği klinik bilgilerin yanı sıra en önemli tanı yöntemi EEG’dir (elektroensefalografi). Ayrıca Manyetik Rezonans (MR) ve nöroloji hekimlerinin gerek göreceği kan analizleri de yapılabilmektedir.

Nasıl tedavi ediliyor?

Epilepsi tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bu hastalıkla yaşamak zor olsa da sevindirici olan taraf, epilepsinin kontrol altına alınabilen bir hastalık olmasıdır.

Tedavide ilaçların düzenli kullanımı nöbetleri baskılayıcı etkisi dolayısıyla büyük öneme sahiptir. Çalışmalara bakıldığında her beş hastanın dördünde, verilen ilaçlar düzenli kullanıldığında nöbetlerin durduğu gözlemlenmektedir.

Çoğu hekim öncelikle tek ilaçla tedaviye başlar, eğer nöbetler tek ilaçla kontrol altına alınamıyorsa, o zaman yanına ya başka bir ilaç ekleyebilir ya da ilaç değişimi yapabilir.  Hastaların hekiminin tavsiyesine uyarak düzenli kontrole gitmeleri, hatta gerektiği dönemlerde, hekimin tavsiyesiyle ilaç kan düzeyi ölçümlerini yaptırmaları gerekir.

İlaçların düzensiz kullanımı veya hastanın iyi olduğunu düşünerek tedaviye ara vermesi, ilaçların nöbetler üzerindeki pozitif durdurucu etkisini ortadan kaldırmasına ve hastanın tekrar nöbet geçirmesine neden olabilir. Dolayısıyla epilepside hasta kadar hasta yakınının da ilaçların düzenli kullanılması konusunda duyarlı olması gerekir.

SİTE HARİTASI
GİZLİLİK BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI YAN ETKİ BİLDİR
© 2016-2019 Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Tic A.Ş. TÜM HAKLARI SAKLIDIR
Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime veya eczacıya başvurunuz.
Sitemizdeki ürünler bölümü sağlık mesleği çalışanları içindir. Web Sitesi Sorumlusu: Medikal Direktör Recep Erşahin