Basın Bültenleri

TÜBİTAK-TEYDEB destekli “Hipertansiyon Tedavisinde Etkili İlaç Kombinasyonu Geliştirilmesi ve Pilot Üretimi” projesi kapsamında Abdi İbrahim Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilen hipertansiyon tedavisinde etkili eşdeğer kombinasyon ilacın, başta AB ülkeleri olmak üzere birçok ülkede ruhsatlandırma işlemleri büyük ölçüde tamamlandı.
Türk ilaç sektörünün lideri Abdi İbrahim, ürettiği projelerle ülkemiz ilaç sektörünün başarılı çalışmalarını uluslararası platformlara taşımaya devam ediyor. Abdi İbrahim’in TÜBİTAK desteğiyle yürüttüğü “Hipertansiyon Tedavisinde Etkili İlaç Kombinasyonu Geliştirilmesi ve Pilot Üretimi” başlıklı proje kapsamında Abdi İbrahim Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilerek üretimine başlanan Valsartan&Hidroklorotiyazid etkin maddelerini içeren eşdeğer ilaç kombinasyonu, başta AB ülkeleri olmak üzere bir çok ülkede ruhsatlandırma işlemleri önemli ölçüde tamamlanmıştır.
Geliştirilen eşdeğer ilaç kombinasyonu, önümüzdeki dönemde Abdi İbrahim markası ve partner firmaların markaları ile öncelikli hedef pazarlar olan Almanya, Fransa, Belçika başta olmakla birlikte hemen tüm Avrupa Birliği ülkelerinde eczane raflarında yerini alacaktır. Bunun dışında halen Abdi İbrahim’in faaliyet gösterdiği markalı eşdeğer ilaç pazarlarından Kazakistan, Gürcistan ve Azerbaycan’nın yanı sıra Güney Afrika’da da ruhsatlandırma çalışmaları sürdürülüyor. Afrika’daki önemli ilaç pazarlarından Mauritius ve Kenya’da da ilgili ürünün ruhsatlandırma çalışmaları hızla devam ediyor.
Abdi İbrahim Ar-Ge Merkezi’nden hipertansiyon tedavisinde kombinasyon ilaç
Abdi İbrahim’in TÜBİTAK desteği ile yürüttüğü “Hipertansiyon Tedavisinde Etkili İlaç Kombinasyonu Geliştirilmesi ve Pilot Üretimi” başlıklı proje ile geliştirilen ilaç ürünü, valsartan ve hidroklorotiyazid etkin maddelerinin bir arada içeren antihipertansif tedavide etkinliği kanıtlanmış bir kombinasyon ilaç üründür. Valsartan/Hidroklorotiyazid kombinasyonu kronik tedavi gerektiren, yani yaşam boyu süren ve sürekli ilaç kullanmayı gerektiren bir hastalık olan yüksek tansiyonun tedavisinde, kan basıncının yavaş ve kontrollü olarak düşürülmesini sağlayarak, etkin bir tedavi imkanı sunmaktadır.
Abdi İbrahim, TÜBİTAK-TEYDEB 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında başarı ile sonuçlandırılan projede hipertansiyon tedavisinde önemli bir yeri olan etkinliği ve güvenilirliği gösterilmiş bir kombine ilaç ürününün ulusal kaynaklarımızla geliştirilmesi ve toplum sağlığının hizmetine sunulması amaçlanmıştır. “Hipertansiyon Tedavisinde Etkili İlaç Kombinasyonu Geliştirilmesi ve Pilot Üretimi” isimli proje, 2005-2010 yılları arasında tamamlanan TÜBİTAK-TEYDEB destekli en iyi sanayi projelerinden biri seçildi. TÜBİTAK-TEYDEB 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.
Abdi İbrahim’den TÜBİTAK-TEYDEB destekli en iyi sanayi projesi
Türk İlaç Sanayi için örnek teşkil eden bu değerli projenin uluslararası alanda elde ettiği başarı, Bilim ve Teknolojiden sorumlu Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet AYDIN ve Tübitak Başkanı Prof. Dr. Nükhet Yetiş’in de değerli katılımlarıyla 22 Nisan Cuma günü düzenlenen “TÜBİTAK Başarı Hikayeleri Paylaşım Etkinlikleri” kapsamında kamuoyuna duyuruldu.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bilim ve Teknolojiden sorumlu Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet AYDIN, “Bilim, teknoloji ve yenilik, günümüzde ekonomik, sosyal ve çevresel sorunların çözümü ve sürdürülebilir gelişim için anahtar niteliğindedir. Bilimin en önemli parçası olan Ar-Ge de insanlığın bilgi dağarcığının artırılmasına ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılmasına ilişkin sistematik ve yaratıcı çalışmalar ortaya koyar. Ar-Ge ve yenilik olmadan yaratılan katma değer sınırlıdır ve sürdürülebilir değildir. Ülkemiz insanının yaşam kalitesini yükseltmek, toplumsal sorunlara çözüm bulmak, ülkemizin rekabet gücünü artırmak, bilim ve teknoloji kültürünü topluma mal etmek ve yaygınlaştırmak için çalışan TÜBİTAK desteği ile hayata geçirilen bu projenin benzer inovatif ürünlerin geliştirilmesi adına büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Nükhet Yetiş ise; “TÜBİTAK-TEYDEB 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla oluşturulmuştur. Bu kapsamda Abdi İbrahim İlaç tarafından yürütülen “Hipertansiyon Tedavisinde Etkili İlaç Kombinasyonu Geliştirilmesi ve Pilot Üretimi” isimli proje kapsamında geliştirilen kombinasyon eşdeğer ürün ile hipertansiyon hastalarımızın yaşam kalitesinin artırılmasını diliyoruz” dedi.
Abdi İbrahim Ar-Ge Direktörü Ferhat Farşi ise; “Türkiye’nin akredite olmuş ilk ilaç Ar-Ge merkezini kuran ve her yıl cirosunun %5’ini Ar-Ge çalışmalarına ayıran şirketimiz, büyüme stratejisine paralel olarak ArGe yatırımlarını istikrarlı bir şekilde sürdürmekte” dedi. Küresel arenada sürdürülebilir rekabet için yeni eşdeğer ürünlerin yeterli olmadığjnı vurgulayan Sayın Farşi, ekonomik katma değeri daha yüksek olan faklılaştırılmış ilaç ürünleri, değer katılmış ilaçlar, yeni ilaç salım teknolojileri alanlarında yenilikçi projeler geliştirdiklerini ve bu amaçla çeşitli araştırma kuruluşları ile işbirlikleri yürüttüklerini ifade etti. Farşi sözlerine “Anahtar ArGe performans kriteri olarak kabul edilen patent başvurularında 2008-2010 yılları arasında toplam 27 patent başvurusu sektör lideriyiz. TÜBİTAK desteği ile yürüttüğümüz bu proje ile hipertansiyon tedavisinde etkili kombinasyon ilacımızı, AB ülkeleri olmak üzere birçok ülkede ruhsatlandırma işlemlerini büyük ölçüde tamamladık. Valsartan ve hidroklorotiyazid moleküllerinin bir arada bulunacağı kombinasyon eşdeğer ilaç ürünümüz, önümüzdeki günlerde başa AB ülkeleri olmak üzere tıbbın hizmetine sunulacak” dedi.
Hipertansiyon önlenebilir bir hastalık
Dünya Sağlık Örgütü verileri ve yapılan diğer bilimsel çalışmalara göre hipertansiyon önlenebilir ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır.
Kardiyoloji Derneği tarafından yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre ise ülkemizde yaklaşık 15 milyon kişinin hipertansiyon hastası olduğu tahmin edilmektedir. Öte yandan Türkiye'de 50 yaşın üzerindeki kişilerin yaklaşık yarısının hipertansiyon hastası olduğu ve ülke genelinde hipertansiyonu olan her üç kişiden ikisinin hastalığının farkında olmadığı belirtilmektedir. “Damarlardaki kan basıncının normalin üzerinde olması hali” olarak tanımlanan yüksek tansiyon, beyin kanaması ve felç, kalp yetersizliği ve kalp krizi, böbrek yetersizliği, görme kaybı gibi hastalıklara neden olabilmektedir. Bu kronik hastalık, önümüzdeki yıllarda da gerek ülkemizde gerekse tüm dünyada giderek artan bir ivmeyle görülmeye devam edecektir.
SİTE HARİTASI
GİZLİLİK BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
© 2016-2018 Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Tic A.Ş. TÜM HAKLARI SAKLIDIR
Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime veya eczacıya başvurunuz.
Sitemizdeki ürünler bölümü sağlık mesleği çalışanları içindir. Web Sitesi Sorumlusu: Medikal Direktör Murat Yaycı