İleri Aşama

Doz: İleri Aşama, Abdi İbrahim’in stratejik inovasyon ihtiyaçlarıyla örtüşen, pazarda doğrulanmış ürün/servisi bulunan, ölçeklenme aşamasındaki girişimcilere yönelik bir iş birliği geliştirme programıdır.

İleri Aşama
Nedir?

Doz: İleri Aşama, Abdi İbrahim tarafından belirlenmiş 3 ana stratejik inovasyon ihtiyacı ile örtüşen, pazarda doğrulanmış ürün/servisi bulunan, ölçeklenme aşamasındaki girişimcilere yönelik bir iş birliği geliştirme programıdır. Bu aşamaya katılan girişimciler, AR-GE çalışmalarını geliştirmeye yönelik yatırım desteği almanın yanı sıra Abdi İbrahim’e ürün/servis tedariği yapmak gibi çeşitli iş birliği fırsatlarından yararlanabilirler.

Başvuru sona erdi.

Program Odak
Alanları

Sürdürülebilir/Döngüsel Ambalaj

“İlaç ve besin takviyesi ambalajlarının daha az kullanılmasını, kullanıldığı durumlarda da geri kazanımının kolaylaştırılmasını nasıl sağlayabiliriz?” sorusuna çözüm geliştiren tüm girişimlere açıktır.

Örnek çalışma alanları:

 • Ambalajların kullanımı azaltmaya yönelik çözümler
 • Ambalaj üretimi aşamasında daha az hammadde tüketimi sağlayan çözümler
 • Oluşan ambalaj atıklarının takibini yapmayı kolaylaştıran ve bu konuda veri üretmeyi sağlayan çözümler
 • Ortaya çıkan ambalaj atıklarının yeniden mevcut düzenlemelere uygun şekilde kullanılmasına, geri veya ileri dönüştürülmesine yönelik çözümler
 • Atık yönetimini kolaylaştırmaya yönelik lojistik çözümleri
 • Sağlık sektörü regülasyonlarına uyumlu alternatif ve karbon ayak izini azaltacak ambalaj çözümleri
Su ve Enerji Verimliliği

“Abdi İbrahim’in üretim zincirinde yaşanan su ve enerji kayıplarını daha verimli yöntemler kullanarak veya döngüsel prensipleri benimseyerek nasıl azaltabiliriz?” sorusuna çözüm geliştiren tüm girişimlere açıktır.

Örnek çalışma alanları:

 • Üretimde enerji ve su verimliliğini artıracak teknoloji çözümleri
 • Enerji ve su sarfiyatını takip etmeye, bu konuda veri üretmeye ve tavsiyeler geliştirmeye yarayan çözümler
 • Enerji ve su kayıplarını tespit etmeyi, bunlara müdahale etmeyi ve tasarruf etmeyi sağlayan yapay zeka çözümleri
 • Atık/gri su ile üretimde ortaya çıkan ısının geri dönüştürülmesine ve yeniden kullanılmasına yönelik çözümler
Önleyici Tıp

“Kullanıcılarımızın sağlık sorunları ve hastalıklara yakalanmadan korunmaları için güvenilir bilgiye, besin takviyelerine ve sağlıklı alışkanlıklara erişimlerini nasıl kolaylaştırabiliriz?” sorusuna çözüm geliştiren tüm girişimlere açıktır.

Örnek çalışma alanları:

 • Kullanıcıların güncel sağlık durumlarını takip etmelerini kolaylaştıran çözümler
 • Kullanıcıların sağlık durumlarına uygun ürünler, davranışlar ve takviyeler hakkında doğru ve güvenilir bilgiye erişmesini sağlayacak çözümler
 • Kullanıcıların sağlık durumlarına ve yaşam tarzlarına en uygun besin takviyelerine ve iyi yaşam ürünlerine ulaşmalarını kolaylaştıran veya doğrudan bu ürünleri sunan çözümler
 • Kullanıcıların sağlıklı alışkanlıklar geliştirmelerine yönelik deneyim, etkinlik, topluluk, davranış takibi vb. sunan çözümler
 • Kronik hastalığı olan veya özel ihtiyaç sahibi, tüm yaş gruplarından kullanıcıların yaşamlarını kolaylaştırmaya ve iyi oluşlarını sağlamaya yönelik çözümler

 

Sağlık sektörü regülasyonlarına uyumlu olmayan çözümler, çevresel/toplumsal potansiyeli bulunmayan girişim fikirleri ve farkındalık & eğitim çalışmaları başvuruları desteklenmemektedir.

Aday Girişimler
Programdan Neler
Beklemeliler?

 • Ön elemelerden geçecek girişimler

  Abdi İbrahim'e çözümlerini sunma ve iş geliştirme görüşmeleri yapma fırsatına sahip olacaklar.
 • Görüşmeler sonucunda seçilen girişimler;

  AR-GE çalışmalarını geliştirmeye yönelik yatırım, Abdi İbrahim’e ürün/servis tedariği yapma ve ortak proje geliştirme gibi çeşitli iş birliği fırsatlarından yararlanabilirler.

Program Akışı

8 Mart Başvuruların
Açılması

6 Nisan - 20 Nisan Başvuruların
Değerlendirilmesi

24 Nisan - 7 Mayıs İlk Tur
Görüşmeler

17 Mayıs - 26 Mayıs İkinci Tur
Görüşmeler

29 Mayıs - 30 Haziran İş Birliği
Süreçlerinin
Geliştirilmesi

Sıkça Sorulan Sorular

DOZ: İleri Aşama’ya başvuru için belirli kriterler var mıdır?

İleri Aşama sürecinde girişimlerde dikkat edilecek kriterler:

 • Önerilen çözümlerin Abdi İbrahim’in Doz websitesi’nde belirtilen odak alanlarına uygun olması
 • Girişimden halihazırda gelir elde edilmesi
 • Girişimin pazarda halihazırda ürün veya servisi için kullanıcısının ve/veya müşterisinin olması
 • Mevcut girişim ekibinin yeterli yetkinliklere ve kapasiteye sahip olması
Değerlendirme süreci nasıl işleyecek?

Abdi İbrahim ve Impact Hub Istanbul değerlendirme ekipleri tarafınca başvurular arasından uygun girişimler belirlenecek, Impact Hub Istanbul ekipleri bu girişimlerle ilk tur ‘Due Diligence’ görüşmelerini gerçekleştirecektir. İş birliği gerçekleştirme potansiyeli olan girişimler seçilerek Abdi İbrahim ile bir araya getirilecek ve derinlemesine ikinci tur görüşmeleri yapılacaktır. Her bir iş birliği potansiyeli ve süreci, özel olarak bu görüşmeler sonrasında değerlendirilecek ve belirlenecektir.

Girişimimizin başka bir yatırım süreci devam ediyor, bu durumda hakkımızı kaybeder miyiz?

Hayır, kaybetmezsiniz. Ancak yatırım sürecinizin Abdi İbrahim ile olası bir iş birliğinin (yatırım, ürün/servis tedariği gibi) önüne geçmemesi de önemli olacaktır.

Gelişmelerden
Haberdar Olun