SATIN ALMA
VE
TEDARİK ZİNCİRİ

Abdi İbrahim; direkt malzeme, endirekt malzeme ve yatırım alanlarından oluşan üç ana konuda satın alma yapmaktadır. Bu kapsamda, satın alma faaliyetlerinde önem verilen konuların başında, tedarikçilerin seçimi ve iş süreçlerinin geliştirilmesi yer almaktadır. Üstün kalite ve yüksek fayda sağlanması hedefiyle, günümüz ekonomisi ve küreselleşmenin beraberinde getirdiği zorluklarla baş ederek uzun soluklu, sürdürülebilir ve güçlü iş birlikleri kurulmasına özen gösterilmektedir.

Birlikte çalışılan çözüm ortaklarının öncelikle iş sağlığı ve güvenliği alanında yasal düzenlemelere ve etik kurallara uymasına azami dikkat gösterilmektedir. Karşılıklı iş süreçlerinin geliştirilmesi ve uzun süreli bir çalışma ortamı sağlanabilmesi amacıyla kurallara uyum süreçleri, her yıl değerlendirilerek iyileştirme ve gelişime açık noktalar tedarikçilerimiz ile paylaşılmaktadır.

Değerli Tedarikçilerimiz ve Tedarikçi Adaylarımız

Yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize büyük değer ve önem veriyor, sizinle olan ilişkimizi Etik İlkelerimiz arasında yer alan dürüstlük, adalet, açıklık ve doğruluk temelinde sürdürüyoruz.

Bizim Kalıcı Hedefimiz

Sizinle beraber ortak uygulama ve esaslara dayalı uzun vadeli bir ilişki oluşturmak, böylelikle de günümüz ekonomisi ve küreselleşmenin beraberinde getirdiği köklü zorluklarla beraber baş etmek ve belirli prensipler çerçevesinde yenilikçi ve kaliteli malzeme ile hizmet çözümleri bulmaktır. Söz konusu kurallara uyumunuzu her yıl değerlendiriyor ve gelişmeye açık noktaları veya eksiklikleri sizinle paylaşıyoruz.

Tedarikçimiz Olmak İçin Tıklayınız