Çevre Politikası

38_1

Çevre Politikamız


Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Esenyurt Tesisleri’nde katı, sıvı ve yarı-katı farmasotik ilaç üretimi ile birlikte; araştırma geliştirme ve kalite kontrol faaliyetleri yürütülmektedir.

Abdi İbrahim İlaç, yürüttüğü tüm faaliyetlerde çevrenin korunmasını, sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların etkin kullanılmasını, yasalara tam uyum ve kirliliğin önlenmesini, faaliyetleri sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını, en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini çevre politikasının temeli kabul eder.

Bu politika çerçevesinde;

Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve taşeronlarımızı çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,

Çevre üzerindeki olası etkileri kontrol altında tutmayı ve en aza indirmek için uygun teknoloji kullanmayı,

Çevresel kirliliği önlemek amacıyla, yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak çevre performansını sürekli iyileştirmeyi, taahhüt ve tüm kamuoyuna ilan eder. 


Çevre Yönetim Sistemi

Satın alma sürecinden hizmete sunulan ürünlere kadar her aşamada çevresel etkiler kontrol altında tutulmaktadır. Tüm faaliyetlerde çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik öncelikli olarak değerlendirilmektedir. Çevre dostu malzeme ve teknolojiler kullanılmaktadır. Atıklar kaynağında ayrı toplanmaktadır. Tüm üretim süreçlerinin çevre boyutu ve etkileri kontrol altında tutulmakta ve doğal kaynakların etkin kullanımına özen gösterilmektedir.

Hizmete sunulan ürünlerin ambalaj malzemelerinin geri kazanılması sağlanmaktadır. Ürünlerin ambalajlarında geri dönüştürülebilir olduğunu belirtmek için yeşil nokta işareti kullanılmaktadır.

Çevre bilincinin hem çalışanlarda hem de iş birliğinde olunan firmalarda artırılması ve sürekli gelişim için eğitimler düzenlenmektedir.

Tüm yasal izinlere sahip olan Abdi İbrahim, ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası'na da sahiptir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası ISO 14001
SİTE HARİTASI
GİZLİLİK BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI YAN ETKİ BİLDİR
© 2016-2019 Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Tic A.Ş. TÜM HAKLARI SAKLIDIR
Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime veya eczacıya başvurunuz.
Sitemizdeki ürünler bölümü sağlık mesleği çalışanları içindir. Web Sitesi Sorumlusu: Medikal Direktör Recep Erşahin