İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

content_banner


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Esenyurt Üretim Kompleksi’nde katı, sıvı ve yarı-katı farmasotik ilaç üretimi ile birlikte; araştırma-geliştirme ve kalite kontrol faaliyetleri yürütülmektedir.

Abdi İbrahim İlaç, faaliyette bulunduğu tesislerde yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerine uymayı, sürekli gelişimi, çalışanların ve çalışan temsilcilerinin katılımı ile güvenli çalışma ortamları yaratmayı İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının temeli kabul eder.

Bu politika çerçevesinde;

  • Faaliyetlerden kaynaklanabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmayı, sağlık ve güvenlik risklerini azaltarak koruma parametrelerini belirlemeyi ve uygulamayı,
  • Çalışanların, tüm 3. şahış firma ve ilgili tarafların İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarını etkin bir şekilde yerine getirmeleri için eğitim faaliyetleri düzenlemeyi
  • Sürekli gelişim için ölçülebilir hedefler planlayarak bu hedeflere ulaşmayı,

taahhüt ve tüm kamuoyuna ilan eder.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası ISO 45001
SİTE HARİTASI
GİZLİLİK BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI YAN ETKİ BİLDİR
© 2016-2019 Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Tic A.Ş. TÜM HAKLARI SAKLIDIR
Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime veya eczacıya başvurunuz.
Sitemizdeki ürünler bölümü sağlık mesleği çalışanları içindir. Web Sitesi Sorumlusu: Medikal Direktör Recep Erşahin