Abdi İbrahim'de Sosyal Sorumluluk

Sürdürülebilir gelişme için yenilikçi ürünler kadar sağlıklı, eğitimli ve temiz bir çevrede yaşayan kuşakların da vazgeçilmez olduğu ilkesiyle hareket eden Abdi İbrahim, sosyal sorumluluk faaliyetlerini asli faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirdiği Kurumsal İtibar ve Algı Araştırması sonuçları doğrultusunda, sosyal sorumluluk faaliyetlerini eğitim, kültür – sanat, toplum sağlığı ve çevre alanlarında yoğunlaştırmıştır.

Abdi İbrahim; toplumun sağlık konusunda bilinçlendirilmesi ve sağlıklı bir neslin yetişmesini öncelikli görevi addeder. Diğer yandan yürütülen faaliyetler, eğitim ekseninde yapılanmaya ve toplumun entelektüel sermayesinin gelişimine katkı sağlar.

Geliştirdiği sosyal sorumluluk faaliyetleri aracılığıyla sürdürebilir bir toplumsal yapı kurulmasına katkı sunmayı amaç edinen Abdi İbrahim; yürüttüğü tüm faaliyetlerde sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların etkin kullanılmasını, yasalara tam uyumluluğu, faaliyetleri sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını, ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını ve en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini çevre politikasının temeli kabul eder.

Abdi İbrahim 2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (UN Global Compact) imza atarak iş gücü, iş sağlığı ve güvenliği, yolsuzlukla mücadele ve çevre alanındaki evrensel standartları kendi kurumsal bünyesinde şeffaf bir biçimde uygulamaya koyduğunu beyan etmiştir.

Sürdürülebilirlik konusundaki başarısını 100 yılı aşkındır faaliyet göstererek kanıtlamış olan Abdi İbrahim, uluslararası güçlü bir oyuncu olma hedefleri doğrultusunda; ekonomik, sosyal ve çevresel alanlarda gerçekleştirdiği faaliyetleri kapsayan “A seviye Sürdürülebilirlik Raporu’nu her iki yılda bir yayımlamaktadır.

Hakkımızda
SİTE HARİTASI
GİZLİLİK BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI YAN ETKİ BİLDİR
© 2016-2019 Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Tic A.Ş. TÜM HAKLARI SAKLIDIR
Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime veya eczacıya başvurunuz.
Sitemizdeki ürünler bölümü sağlık mesleği çalışanları içindir. Web Sitesi Sorumlusu: Medikal Direktör Recep Erşahin