Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz

ÇEVRESEL ADIMLARIMIZ

İnsan sağlığının, gezegenimizin sağlığına bağlı olduğunun bilincinde olarak dünyamızı ve geleceği iyileştirme hedefiyle çalışıyoruz. Satın almadan ürünlerin pazara sunulmasına kadar tüm iş süreçlerini çevresel etkiyi gözeterek yürütüyor, yeşil dönüşüme katkı sağlıyoruz.

Yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanımına geçen ilk ilaç şirketi

ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Sanayi Ödülü’nü kazanan ilk ve tek ilaç şirketi

5 bin fidanlık
“Umut Ormanı”

274 m³

su tasarrufu

10 kg

kimyasal tasarrufu

2.101 kg

kâğıt tasarrufu

26 kwh

elektrik tasarrufu

43.225 m³

doğalgaz tasarrufu*

4,5 ton

plastik tasarrufu

2020 yılı verileridir.
*2018 yılı verisidir.

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ

Abdi İbrahim olarak; Avrupa Yeşil Mutabakatı (The European Green Deal) ve BM’nin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) yanı sıra gerçekleştirdiğimiz önceliklendirme analizi ve Organizasyonel Yaşam Döngüsü Analizi (O-LCA) doğrultusunda çevre stratejimizi şekillendiriyoruz.

Daha fazla...

Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde çevrenin korunmasını, sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların etkin kullanılmasını, yasalara tam uyumu ve kirliliğin önlenmesini, faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını ve en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini çevre politikamızın temeli kabul ediyoruz.

Şirket bünyemizde farklı departmanlardan yedi yöneticinin yer aldığı Çevre Grubumuz; yasal uyum, çevresel risk, fırsat, öneri ve projelerin değerlendirilmesi, ayın çevreci personelinin seçilmesi ve saha denetimleri gibi çalışmalar yürütüyor. Düzenledikleri aylık toplantılar aracılığıyla Çevre Yönetim Sistemi’nin performansını izliyor ve gerekli güncellemeleri yapıyor. Bu fonksiyonların yanı sıra Çevre Yönetim Sistemi, altı aylık periyotlarda Genel Müdür, Direktörler, Müdürler ve Çevre Yönetim Temsilcisi’nden oluşan bir grup tarafından gözden geçiriliyor.

Yasal sorumluluklarımızı eksiksiz bir biçimde yerine getirmenin yanı sıra çalışan, müşteri, tedarikçi, alt işveren ve iş ortaklarını kapsayan paydaşlarımızın, çevre alanındaki görüş ve beklentilerini dikkate alarak çevre politikamızı geliştiriyor; Çevresel Boyut Değerlendirme Prosedürü çerçevesinde çevresel etkilerin kontrolü, hedef belirleme ve program geliştirme çalışmalarımızdan etkin sonuçlar elde ediyoruz. Bu doğrultuda; Ar-Ge, üretim ve depo faaliyetleri, şantiyeleri, alt işveren faaliyetleri ve binalarına yönelik olarak toplam 45 adet çevresel boyut analizimiz bulunuyor. Ayrıca atık yönetimi, izleme ve ölçüm, acil durum vb. prosedürler ışığında çevresel etkileri periyodik olarak izleyerek tespit edilen aksaklık ve risklere karşı, Çevre Grubumuz tarafından programlar oluşturuluyor ve belirlenen hedeflere odaklanılıyor.

ÇEVRE EĞİTİMLERİMİZ

Sürekli gelişim ilkesi çerçevesinde çevresel standartlarımızı daha ileri bir noktaya taşımaya odaklanıyoruz. Bu kapsamda standart tesis uygulamaları, prosedürler, atık yönetimi, geri dönüşüm, bilinçli tüketim ve evlerde dikkat edilmesi gereken konuları kapsayan eğitim programlarımızı düzenli olarak sürdürüyoruz. Çevre Yönetim Sistemi eğitimlerinde ise çalışanlarımız yılda ortalama 2 saat bilinçlendirme eğitimi alıyor.

Daha fazla...

Çevre eğitimlerinin güncelliğine ve paydaş katılımına büyük önem veriyoruz. “Ayın Çevreci Personeli” uygulamasıyla çalışanların bu alandaki çabalarını teşvik ediyoruz. Ayrıca, çalışanlarımızı ve ailelerini bilinçlendirmeye yönelik olarak Gönüllü Çevre Eğitimi Projesi uyguluyoruz. Düzenli aralıklarla verilen bilinçlendirme seminerlerinde, günlük yaşamda tasarruflu olma ve doğayla uyumlu uygulamalar konularında eğitim veriyoruz. İş süreçlerinin yanı sıra bireyin dahil olduğu tüm yaşamsal süreçler hakkında bilinçlenme sağlayan eğitimler, küresel vatandaşlık anlayışının yerleşmesi ve yaygınlaşmasına da katkı sağlıyor.

ÇEVRESEL ETKİYİ AZALTMA ÇALIŞMALARIMIZ

Küresel ısınmayla mücadele için uluslararası ölçekte yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor, çevre koruma yatırımlarımızı ve çevresel etkiyi azaltma projelerimizi düzenli olarak hayata geçiriyoruz. Faaliyetlerimizin çevresel boyutu açısından büyük önem taşıyan su, doğalgaz ve elektrik tüketimi konusunda, Abdi İbrahim Yönetim Programımızda yer alan yıllık hedefler ve projelere göre hareket ediyoruz. Çalışanlarımızın önerileri doğrultusunda da projeler gerçekleştirerek doğal kaynak tüketimi ve atık oranlarını azaltılıp elde ettiğimiz tasarruf miktarlarını günden güne artırıyoruz.

Daha fazla...

Atık Yönetim Prosedürü ve Sıfır Atık Yönetmeliği’nin belirlediği kapsamda ilgili uygulamaları şekillendirerek faaliyetlerimiz sırasında oluşan tüm atıkları kaynağında ayrıştırıyoruz. Piyasaya sürülen ürün ambalajları ise Çevre Mevzuatı’nın Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen hedefler doğrultusunda geri kazanılıyor. Birim kutu başına oluşan tüm atık miktarları ve doğal kaynak tüketimlerini takip ediyor ve bu çalışmaları tüm çalışanlarımızla paylaşıyoruz.

Çevresel sürdürülebilirlik ve çevresel etkiyi azaltma çalışmalarımızla ilgili daha fazla bilgi edinmek için tıklayın.

ANA HEDEFİMİZ

2030 yılında “karbon nötr Abdi İbrahim” olmak

HEDEFLERİMİZ

2030 yılında “karbon nötr Abdi İbrahim” olmak.

Su kaynakları başta olmak üzere tüm doğal kaynakların etkin kullanımını sağlamak.

Çevre üzerindeki olası etkilerimizi kontrol altında tutmak ve en aza indirmek için uygun teknoloji kullanmak.

Çalışanlarımızı, tüm üçüncü şahıs firma ve ilgili tarafları çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemek.

Çevresel kirliliği önlemek amaçlı, yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini takip etmek ve bunlara uyum sağlayarak çevre performansımızı sürekli iyileştirmek.

Biyoçeşitliliği korumak için adımlar atmaya devam etmek.

Organizasyonel Yaşam Döngüsü Analizi (O-LCA) kapsamında, değer zincirimizin tamamında karbon emisyonlarını azaltacak adımlar atmak.

Plastik içerikli ambalajlar yerine doğaya daha az zararlı ambalaj malzemelerinin kullanımını yaygınlaştırmak.

Atık yönetimi konusunda önemli adımlar atmak.

“Abdi İbrahim olarak toplum sağlığı ve gelecek nesillere bırakacağımız dünyanın yaşanabilir olmasını önemsiyoruz. Ülkemize ve sektörümüze güç katacak, liderliğimize yakışan tesisleri hayata geçirirken çevre konusunu daima odağımızda tutuyor, çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarımızı aralıksız yürütüyoruz.”

Dr. M. Oğuzcan Bülbül

Kurumsal İlişkiler, Sürdürülebilirlik ve İletişim Direktörü

Çevresel adımlarımızla destek olduğumuz Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

HABERLER VE FAALİYETLER

Abdi İbrahim’den yenilenebilir elektrik hamlesi

Sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımımızın en somut adımlarından birini 1 Ocak 2020’de attık. Bu tarihten itibaren İstanbul’daki Esenyurt Üretim Kompleksimizde bulunan tüm üretim tesislerindeki elektrik ihtiyacını, güneş ve rüzgâr enerjisi santrallerinden karşılayarak, yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanımına geçen ilk Türk ilaç şirketi olduk. Üretim kompleksimizde 44.209.606 kilowatt saat enerji kullandığımız 2020 yılında, 26.000 evin bir yıllık elektrik tüketimine eşdeğer olan enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan karşıladık. Bu uygulama ile 5.230 aracın bir yıllık kullanım emisyonuna eşdeğer miktarda karbon salınımını da önlemiş olduk. Böylelikle karbon ayak izimizi yaklaşık 24.000 ton CO2 eşdeğerinde düşürdük. Kademeli olarak tüm süreçlerimizde yenilenebilir elektrik kullanımına geçerek 2030 yılında şirketimizin karbon ayak izini sıfıra indirmeyi hedefliyoruz.

İklim değişikliği yönetiminde uluslararası bir başarıya imza attık

Dünyanın en güçlü yeşil sivil toplum kuruluşu olarak tanınan, iklim değişikliğiyle mücadele ve doğal kaynakların korunması alanlarında faaliyet gösteren Karbon Saydamlık Projesi’nde (Carbon Disclosure Project-CDP), Biyoteknoloji & İlaç sektöründe küresel ortalamanın üzerinde bir performansla B- listesine girmeye hak kazandık. İklim değişikliği yönetiminin yanı sıra su yönetiminde de sürdürdüğümüz başarılı çalışmaları, Karbon Saydamlık Projesi’nin İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programları kapsamında ilk kez 2020 yılında raporladık. Bu raporlama ile Biyoteknoloji & İlaç sektöründe, küresel ve Avrupa ortalamasının üzerinde yer alarak B- listesine girmeye hak kazanmaktan büyük gurur duyuyoruz. Böylelikle tüm dünyadan yaklaşık 10 bin şirketin yer aldığı ve dünyanın en büyük çevre verisine sahip Karbon Saydamlık Projesi’nde önemli bir başarı elde ettik. İlk defa başvuran ve not alan bir şirket olarak Türkiye’de çoğu 5-10 yıldan fazladır bu işi yapan 129 başvuru sahibinin 95’ini geride bıraktık. Her iki kategoride de gelişim alanlarımız bulunuyor. Nihai hedefimiz ise ‘A’ notu alan şirketlerin listesine girmek.

*CDP süreçlerinde 2019 yılı baz alınarak ilerlenmektedir.

Recover Better bildirisini imzalayan ilk Türk şirket olduk

COVID-19 salgını sürecinde önemi bir kez daha anlaşılan sürdürülebilirliği işimizin önemli bir parçası haline getirme kararlılığımız ile “Recover Better” bildirisini imzalayan 155 küresel şirket arasında ilk Türk imzacı olarak yer almaktan gurur duyuyoruz. COVID-19 salgınıyla mücadele sürecinde, insan hareketliliğinin azalmasıyla birlikte iklim değişikliğinde önemli bir düzelme gerçekleşiyor. Bu düzelmenin devamlılığını sağlamak üzere düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinin hızlandırılması, küresel ısınmanın 1,5 °C ile sınırlandırması hedefine daha fazla odaklanılması ve kamu politikaları oluşturulurken sürdürülebilirliğin karar alma süreçlerine her aşamada dahil edilmesi için Birleşmiş Milletler ve Bilim Temelli Hedefler İnisiyatifi (Science Based Targets Initiative) liderliğinde kurulan “Recover Better” oluşumu kapsamında, dünya çapında şirketler bu hedeflerin gerçekleşmesi için sorumluluk alıyor. Biz de Abdi İbrahim olarak Türkiye’de bir ilke daha imza attık ve bu oluşumun Türkiye’deki ilk ve tek imzacısı olduk.

CEO Water Mandate Bildirisi’ni imzalayan ilk Türk ilaç şirketiyiz

Dünyayı ve geleceği iyileştirmek yolunda önemli bir adım atarak, Ocak 2020’de Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi girişimi olan CEO Water Mandate’nin imzacıları arasına katıldık. Bu oluşumu imzalayan ilk Türk ilaç şirketi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm canlılar için vazgeçilmez bir doğal kaynak olan suyun sürdürülebilirliğini sağlamak şirketlerin büyük bir sorumluluğu haline geldi. Gelecek nesiller için en kıymetli miraslardan biri olan suya sahip çıkmak hepimizin görevi. Abdi İbrahim olarak bu sorumluluk bilinciyle, bütünsel bir strateji izliyoruz. Su verimliliği konusundaki farkındalığımız çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi girişimi olan CEO Water Mandate’nin imzacıları arasında yer alan ilk Türk ilaç şirketi olmaktan gururluyuz. Sürdürülebilir su politikaları ve uygulamalarını küresel ölçekte bir taahhüt ile destekliyor, ilaç sektörüne bu alanda da öncülük ediyoruz.

Science Based Targets inisiyatifinin imzacısı olduk

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımıza bir yenisini daha ekleyerek Bilim Temelli Hedefler Girişimi’nin (Science Based Targets initiative-SBTi) Türk ilaç sektöründeki ilk imzacısı olduk. Bu kapsamda sera gazı emisyonlarını azaltmak için bir yol haritası oluşturmak üzere hedefler belirleyeceğiz.

*SBTi süreçlerinde 2019 yılı baz alınarak ilerlenmektedir.

ÇEVRESEL PERFORMANSIMIZ

2019
2020
Değişim
2019-2020
(%)
Tesisteki Ortalama Su Kullanımı (m³)
213.596
218.058
2
Doğalgaz Kullanımı (m³)
3.418.905
4.361.727
28
Elektrik Kullanımı (kwh)
41.568.131
44.209.606
6

Daha fazla...

Tesisteki Toplam Atık Su Miktarı (m³)
142.446
100.620
-29,4
Tesisteki Geri Dönüştürülebilir Atık Miktarı* (kg)
970.591
953.650
-1,7
Toplam Karbon Emisyonu (SC1+SC2) (Metrik Ton CO2 eşdeğeri)
29,787
a) Scope 1 Emisyonlar (Metrik ton CO2 Eşdeğeri)
7,067
b) Scope 2 Emisyonlar (Metrik ton CO2 Eşdeğeri)
22,720
c) Scope 3 Emisyonlar (Metrik ton CO2 Eşdeğeri)
9,621
* Geri dönüşüm tesislerine giden atıklar