ESG bakış açımızla önemli gelişmeler kaydediyoruz

Tüm aksiyonlarımızı ESG (Environmental, Social, Governance / Çevresel, Sosyal, Yönetsel) bakış açısıyla şekillendiriyoruz. Bu kapsamda 2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla önemli gelişmeler kaydettik.

ÇEVRESEL

Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP) bildirim yapan ve not alan Türkiye’deki tek ilaç şirketi

Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ni (SBTi) Türkiye’den imzalayan tek ilaç şirketi

UNGC girişimi CEO Water Mandate’i imzalayan tek Türk ilaç şirketi

Sağlık çalışanları arasında “sürdürülebilirlikte en iyi ilaç şirketi” denildiğinde ilk akla gelen şirket*

We Mean Business Koalisyonu’nun imzacısı

WWF-Türkiye’nin Yeşil Ofis Programı’nı tamamlayarak, Genel Müdürlük binası için “Yeşil Ofis Diploması” alan ilaç şirketi


* ERA araştırmasına göre

KARBON AYAK İZİ

%100
%100 yenilenebilir elektrik kullanımına geçen ilk Türk ilaç şirketi

0
Kapsam 2’de karbon ayak izi değeri

↓%53
2020’de toplam karbon ayak izini azaltma oranı

↓%45
2020’de Kapsam 1’de* emisyonu azaltma oranı

* Elektrik, doğalgaz gibi enerji kaynaklarının tüketimini, soğutma ünitelerinde kullanılan soğutucu gaz miktarını ve bina ısınması için tüketilen enerjiyi kapsıyor.

Kapsam 1
Doğrudan sera gazı emisyonları.
Kapsam 2
Enerjinin üretildiği noktada ortaya çıkan sera gazı emisyonları (elektrik satın alımı, ısıtma ve soğutma)

NET SIFIR TAAHHÜT

2030 yılında karbon nötr Abdi İbrahim olma hedefi

7.123 kg kâğıt tasarrufu
2019 ve 2020 yıllarındaki kâğıt tasarrufu miktarı

391 m³ su tasarrufu
2019 ve 2020 yıllarındaki su tasarrufu miktarı

SOSYAL

BÜTÜNSEL SAĞLIK

200’den fazla marka ve 400’ü aşkın ürün ile sektörün en geniş marka ve ürün portföyü

30’dan fazla
lisansör

128 tedavi alanındaki ilaçlarıyla pazarda öncü

Endüstrinin yerelleşmesine katkı

Önümüzdeki 20 yılda 15 milyon sağlıklı yılın kazanılmasına katkı

COVID-19 salgınında tedavi protokolüne giren ilaçların hızla üretimi

YEREL BAĞLILIK

Sosyal İnovasyon Programı ile yerel girişimlere destek

Kurumsal Gönüllülük Programı ile sağlık ve çevre gibi alanlarda farkındalık projeleri

Türk milli yüzücülerimizden Emre Sakcı ve Merve Tuncel’e ana sponsorluk ile destek

Toplumda fiziki ve mental sağlığın rolüne ilişkin farkındalık çalışmaları

Gençlerde bilim farkındalığı oluşturma

TOPLUMSAL YATIRIM PROGRAMI İLE ODAKLANILAN ALANLAR

Sağlık ve spor

Bilim

İnovasyon

Gönüllülük

EĞİTİM

40,1 saat
2020 yılı kişi başı ortalama eğitim süresi: 40,1 saat

ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK

%31 Kadın, %69 Erkek

%20
Liderlik Takımı’ndaki kadın çalışan oranı

%55
Genel merkezdeki kadın çalışan oranı

%62
Ar-Ge Merkezi’ndeki kadın çalışan oranı

YÖNETSEL

EKONOMİK KALKINMA

2020 yılında;

645 milyon
dolarlık katma değer

20.000
kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam

70 milyon
dolarlık doğrudan yabancı yatırım

60’tan fazla
ülkeye 100 milyon dolarlık ihracat

Abdi İbrahim’in ilk biyobenzer onkoloji ilacı ve üç adet ilk eşdeğer ilacı üretmesiyle kamu sağlık bütçesinde
80 milyon dolar tasarruf

YIKICI İNOVASYON

Kurumsal dijital dönüşüm
programında 45 dijital inisiyatif

Ar-Ge Merkezi’nde
128 bilim insanına istihdam

İsviçre’de OM Pharma ve ABD’de Ocugen şirketlerine yatırım

AbdiBio’da hücre hattından nihai ürüne kadarki tüm süreçleri gerçekleştiren Türkiye’nin ve bölgenin biyoteknoloji lideri

Tüketici sağlığı alanında
İnoliva yatırımı

Üye olunan ve destek verilen platform ve inisiyatif sayısı: 34

mRNA ve inaktif aşı üretim kapasitesi ile dışa bağımlılığı azaltma

İlaç Sektörü Pazarlama Mevzuatı’nı ihlal kapsamına giren vaka sayısı: 0

Esenyurt Üretim Kompleksi, 2019 ve 2020 yıllarında 29 sağlık otoritesi ve müşteri tarafından denetlendi ve tamamında başarılı bulundu.