Toplumsal fayda yaratmayı, önemli bir önceliğimiz olarak görüyoruz

SOSYAL ADIMLARIMIZ

Birlikte çalıştığımız insanları, iş hedeflerimizi, içinde yaşadığımız dünyayı ve toplumu aynı mercek içinde görüyoruz. Sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşayan kuşakların vazgeçilmez olduğunu düşünüyor, sosyal adımlarımızı bu hassasiyet ve kararlılıkla atıyoruz.

1,6 milyon

COVID-19 ile mücadeleye
1,6 milyon adet ilaç bağışı yapıldı.

Akılcı İlaç Kullanımı Kampanyası,
2012’den bu yana sürdürülüyor.

154 bin TL

Abdi İbrahim, kurumsal koşu takımıyla 2016 yılından bu yana 154 bin TL bağış topladı.

500 yıllık geçmişe sahip Sultan II. Bayezid Edirne Dârüşşifası çağdaş müzecilik anlayışıyla yenilendi.

Türkiye’de bu alanda ilk kez “Türkiye Şizofreni Algısı, Bilgi Düzeyi ve Şizofreniye Bağlı Damgalama ve Ayrımcılık Araştırması” gerçekleştirildi.

Şizofreni konusunda toplumu bilinçlendirmek amacıyla 2015 yılından bu yana “Görmezden Gelmeyelim - Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni Serüveni” sergisi düzenleniyor.

4.452 kişi

insan kaynağı

%50

Yönetici ve üzeri pozisyonlara yerleştirilenlerin arasında içeriden terfi oranı

%3,7

Önemli bir gelişim aktivitesi olarak görülen rotasyon oranı

%20

Liderlik Takımında kadın çalışan oranı

%55

Abdi İbrahim’in genel merkezi
kadın çalışan oranı

%62

Ar-Ge Merkezi
kadın çalışan oranı

“En Güvenilir İlaç Şirketi”
“En Kadın Dostu İlaç Şirketi”
“Kadın Yönetici İstihdamı”
(ödülleri)*

2020 yılı verileridir.
*Ödüllerimizin detaylarına bakmak için tıklayın.

İNSAN KAYNAKLARI YAKLAŞIMIMIZ

Kuruluşumuzdan bu yana İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile uyum içinde hareket ediyor, etik değerlere tam bağlılıkla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İnsan kaynakları süreçlerinde ırk, dil, din, yaş, cinsiyet ayrımı gözetmiyor; adil, eşitlikçi, insan haklarına saygılı bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt ediyoruz.

Daha fazla...

Yönetim politikamızda “önce insan” felsefesini benimseyerek çalışma arkadaşlarımızın kendisine, sağlığına ve güvenliğine büyük önem veriyor; insanca çalışma ve yaşama hakkının, şirketimizin geleceğinin güvencesi olduğuna inanıyoruz.

Şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, etik değerlere, bireysel liderliğe, öz sorumluluğa ve takım oyununa değer veren bir kültüre sahibiz. Bu yaklaşımımız ve güçlü kurumsal yapımızla Türkiye ilaç sektörünün en fazla tercih edilen şirketleri arasında yer alıyoruz. Yüksek çalışan sadakat oranına sahip olmanın da mutluluğunu yaşayan bir şirket olarak, çalışan bağlılığı ve motivasyonunun iyi performansı getirdiğini biliyoruz.

Çalışma arkadaşlarımıza, uluslararası standartlarda bir çalışma ortamının yanı sıra geniş sosyal haklar sunuyoruz. İş sağlığı ve güvenliği alanındaki yasal düzenlemeleri, standartları ve çağdaş yönetim sistemlerini benimseyip uyguluyor, teknolojik değişim ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Abdi İbrahim’in bir asrı aşan tecrübesinde kadın çalışanlar daima önemli bir kuvvet noktası oluşturdu. Gururla ifade etmeliyiz ki kurucu kuşağımızdan itibaren Abdi İbrahim tarihindeki her atılımda kadın çalışanlarımızın önemli bir katkısı oldu ve Şirketimiz iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında öncü kuruluşlardan biri haline geldi. Abdi İbrahim’de kadın çalışan oranı yüzde 30, kadın yönetici oranı yüzde 37, genel merkezde çalışan kadın oranı ise yüzde 55 seviyesindedir. Bu oranları daha da ileri taşıma kararlılığındayız.

Biz, Abdi İbrahim ailesine katılan herkesi birer yetenek olarak görüyoruz. Bu anlayışla, tutkuyla çalışılan bir ortam ve iklim sağlamak için, yetenek yönetimine büyük önem veriyoruz. Çalışma arkadaşlarımızı, kariyerlerini geliştirmeye ve tutkularının peşinden gitmeye teşvik ediyoruz. Ruhen ve bedenen sağlam bir toplum ve iş gücünün oluşmasına katkıda bulunmayı hedefleyen Abdi İbrahim olarak, uzun vadeli vizyon ve hedeflerimize ancak mutlu, yeteneğini yönetebilen ve tutkulu bir takımla ulaşabileceğimize inanıyoruz.

İnsan kaynakları uygulamalarımızla ilgili detaylı bilgi edinmek için tıklayın.

TOPLUMSAL FAYDA YAKLAŞIMIMIZ

Tüm faaliyetlerimizde sürekli iyileştirmeye odaklanıyoruz. Toplumsal fayda sağlamayı amaçlayan uzun vadeli ve sonuç odaklı çalışmalarımızı, asli görevlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediyoruz.

Daha fazla...

Abdi İbrahim olarak köklü ve yenilikçi yapımızın getirdiği etki gücüyle geleceği şekillendirmeye odaklanıyoruz. Geleceği iyileştirme planımız doğrultusunda ve çalışanlarımızın katılımıyla kurumsal değerlerimizle örtüşen, toplumun tüm kesimlerine dokunan ve sosyal fayda yaratan projeler gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda attığımız her adımın global ölçekte uygulanabilir, sürdürülebilir, ölçülebilir, şeffaf ve hesap verilebilir olmasına özen gösteriyoruz.  

Bireylerin sağlık hakkı, eğitim hakkı, fırsat eşitliği ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına önem veren bir şirket olarak, Türkiye’de ve faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapıyor, çalışmalarımızın sadece ekonomik değil toplumsal ve çevresel etkilerine de dikkat ediyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz kurumsal itibar ve algı araştırmaları ve toplumsal fayda analizleri doğrultusunda 2021 yılında yepyeni bir toplumsal yatırım programını hayata geçirdik. Şirketimizin sürdürülebilirlik stratejisinin en önemli parçalarından birisi olan ve uzun vadeli bir bakış açısı ile gerçekleştireceğimiz bu program çerçevesinde; amacı, dokunduğu hayatları iyileştirerek ülke ve toplum için değer yaratmak olan “Sağlık ve Spor”, “Sosyal İnovasyon”, “Gençlerde Bilim Farkındalığı Yaratma” ile “Toplumsal İhtiyaçlar İçin Gönüllülük Projeleri” olmak üzere dört ana konuya odaklanıyoruz.‍

Toplumsal yatırım programımızda odaklandığımız alanlar

Sağlık ve Spor
Bilinçlendirme, sağlık okuryazarlığı, ihtiyaç gruplarına sağlık hizmetleri ve ilaç ulaştırma

Bilim
Çocuk, genç ve kadınlarda bilimi teşvik etme, bilim insanı yetiştirilmesine katkı, fark yaratan bilim insanlarını destekleme

İnovasyon
Sağlıkta sosyal inovasyonu destekleyerek sektöre katkı sağlama

Gönüllülük
Sistemli gönüllülük yapılanması oluşturarak çeşitli projelerle hem kurumsal aidiyet hem toplumsal fayda sağlama

Toplumsal fayda çalışmalarımızla ilgili detaylı bilgi edinmek için tıklayın.


‍Abdi İbrahim Vakfı

Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin bilim, spor ve eğitime olan ilgisini artırmak, çağdaş ve evrensel değerler ile Cumhuriyet’in temel ilkelerine sahip, donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetişmesine destek vermek amacıyla 2021 yılında Abdi İbrahim Vakfı’nı kurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vakfımızla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

ANA HEDEFİMİZ

Sağlık, bilim, inovasyon ve çevre alanlarında projeler gerçekleştirerek topluma fayda sağlamak

HEDEFLERİMİZ

TOPLUM
İÇİN;

Halkın ilaç ve sağlık alanında doğru bilgilenmesini sağlamak.

Ülkede bilim farkındalığını artırmak.

Sağlık sektöründeki yeniliklere öncülük etmek.

Çevresel sürdürülebilirlik liderleri arasına girmek.

Dezavantajlı kesimlerin ilaca ve sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak.

Sağlıkta sosyal inovasyonu desteklenmek.

İNSAN KAYNAĞI
İÇİN;

Toplumsal cinsiyet eşitliğini, kadın istihdamını ve fırsat eşitliğini teşvik etmek.

İK altyapısının gerektirdiği sistem ve sürdürülebilir süreçleri oluşturmak.

Tutku ile çalışılan bir ortam ve iklim sağlamak.

Yetenek kazanımı ve yönetiminde mükemmelleşmek.

Çalışanların, tedarikçi ve taşeronların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını etkin bir şekilde yerine getirmeleri için eğitim faaliyetleri düzenlemek.

Stratejik önceliklerle ilişkilendirilmiş performans ve şirket kültürünü oluşturmak ve sürdürmek.

Stratejinin öngördüğü yetkinlikleri ve becerileri geliştirmek.

Güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için, çalışma alanında bulunan potansiyel tehlikeler ve faaliyetlerden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik riskleriyle ilgili koruma parametrelerini belirlemek ve uygulamak.

Sosyal adımlarımızla destek olduğumuz Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

KSS VE GÖNÜLLÜLÜK PROJELERİMİZ

Sağlıkta Sosyal İnovasyon: Geleceği Birlikte İyileştiriyoruz

Abdi İbrahim olarak sosyal girişimciliğin dünyada veTürkiye’de gelişmesine odaklanmış kurumlar Ashoka Türkiye ve Impact Hub ile işbirliği yaparak çok sayıda girişimcinin, ekosistem partnerinin ve takipçisinin yer alacağı Social Innovation in Health & Life Sciences: We Heal the Future (Sağlıkta Sosyal İnovasyon: Geleceği Birlikte İyileştiriyoruz) programını hayata geçirdik. 28 Nisan Dünya Sosyal Girişimcilik Günü’nde düzenlenen büyük etkinlikte lansmanını gerçekleştirdiğimiz programın öncelikleri arasında; halk sağlığı ve bilinçlendirme, sağlık ve ilaç alanında Ar-Ge, dezavantajlı bölgeler ve grupların dahil edilmesi ve yenilikçilik yeralıyor. Ön değerlendirmeden geçen başvuru süreci, finalistlerin eğitimleri, sunumları, jüri değerlendirmesi ve kuluçka desteği ile devam edecek. Mentorluk desteğinin de yer alacağı program hakkında bilgi edinmek ve başvurmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Neden sağlıkta sosyal inovasyon?

Türk ilaç sektörünün lideri Abdi İbrahim olarak; Ar-Ge Merkezimiz, teknolojimiz ve üretim tesislerimizle fark yaratıyor, sektörümüzde teknoloji ve inovasyon alanlarına öncülük ediyoruz. Toplumsal fayda üretmeyi amaçlayan ve yepyeni kazanımlar elde etmek isteyen bir şirket olarak, şimdi de sağlık ve inovasyonu bir araya getirdik. Günümüzde hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen ve daha da değer kazanan inovasyon ve girişimciliği, işimizi farklı boyutlara taşımak için, We Heal The Future programını hazırladık. Geniş kitlelere çağrıda bulunarak pek çok fikrin ve sosyal girişimin gelişmesine katkı sunacağımız bu program ile hem kendi işimizi geliştirmeyi ve etki alanımızı genişletmeyi hem de sektörümüze yepyeni çözümler kazandırmayı hedefliyoruz.

Abdi İbrahim’den milli yüzücü Emre Sakcı’ya destek

Abdi İbrahim olarak, sürdürülebilirlik stratejimizin en önemli parçalarından birisi olan toplumsal yatırım programı çerçevesinde, önemli bir destek projesini hayata geçirdik. Rekortmen milli yüzücümüz Emre Sakcı’nın ana sponsorluğunu üstlendik.

Kurbağalamada ulusal ve uluslararası alanda rekortmen yüzücümüz Emre Sakcı ile sponsorluk anlaşmasını imzalayan Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanımız Nezih Barut, “Türkiye’nin yerli ve lider ilaç şirketi olarak, yüzme branşında, uluslararası organizasyonlarda yarışarak ülkemize madalya kazandırabilecek sporcularımıza destek olma kararı aldık. Yüzmede elde ettiği istikrarlı başarılarla dikkatimizi çeken Emre Sakcı ile dört yıllık, uzun soluklu bir sponsorluk anlaşması yaptık ve Emre’nin ana sponsoru olduk.” dedi.

“Sportif hedeflerim ile Abdi İbrahim’in hedefleri arasındaki benzerlik, beni çok heyecanlandırıyor”

Emre Sakcı, Türk ilaç sektörünün lideri Abdi İbrahim’in kendisine sponsor olmasından mutluluk duyduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Abdi İbrahim’in sponsorluk desteği, benim gibi genç sporcular için önemli bir motivasyon kaynağı. Kendi sportif hedeflerimle, Abdi İbrahim’in hedefleri arasında inanılmaz bir eşleşme gördüm. Bu da beni çok heyecanlandırdı. Desteğin dört yıl olması ise müthiş bir güven ve motivasyonun yanı sıra sorumluluk duygusu da verdi bana. Şimdi tek hedefim, ana sponsorum Abdi İbrahim’in bana sunduğu olanakların da desteğiyle, tüm yarışmalarda ülkem için en iyisini yapmak. Başta Sayın Nezih Barut olmak üzere 109 yıldır birçok ilki başaran tüm Abdi İbrahim ailesine bana inandıkları, başarı yolculuğuma ve kazanma heyecanıma ortak oldukları için teşekkürlerimi sunarım.”

COVID-19 mücadelesine Abdi İbrahim’den gurur duyulacak destek!

Türkiye’nin “iyileştiren gücü” Abdi İbrahim olarak, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de tehdit eden COVID-19 ile mücadelede, gurur duyulacak bir katkı sağladık. Ürünlerimiz arasında yer alan ve yapılan araştırmalarda COVID-19’a karşı olumlu netice verebildiği gözlemlenen ürünün üretimini gerçekleştirerek T.C. Sağlık Bakanlığı’na, Kazakistan’a ve Cezayir’e bağışladık.

Pandemi sürecinin başında Çin’den ve Hindistan’dan çok zorlu koşullarda hammaddemizi tedarik ederek ülkemize getirttik ve rekor sürede 1,6milyon adet ilaç üreterek Sağlık Bakanlığımıza bağışladık. Yıl sonuna kadar da ihtiyaç duyulacak tüm ilacı üreterek kendilerine bağışlayacağımızı taahhüt ettik. Ayrıca fabrikalarımızın bulunduğu Kazakistan ve Cezayir’e de 250 bin tabletin üzerinde ilaç bağışında bulunduk.

“Bu süreçte tüm imkânlarımızı devreye soktuk”

En büyük temennilerinin salgınla mücadelede hastalar ve sağlık çalışanları için değer yaratmak olduğunu dile getiren Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, “COVID-19’la ilgili hükümetimiz ve Sağlık Bakanlığımız önemli bir mücadele ortaya koyuyor. Biz de Abdi İbrahim olarak iyileştirme misyonumuz doğrultusunda, sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ediyoruz.

Kuruluşumuzdan bugüne dünyanın ve ülkemizin savaştığı salgınlarla şirket olarak var gücümüzle savaştık. Tam 109 yıldır işimizi, sektörümüz, ülkemiz ve nihayetinde tüm insanlık için tutkuyla ve en iyi şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. Doktorlarımız, eczacılarımız, hemşirelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımızın üstün bir gayret, hiçbir zaman unutulmayacak bir fedakârlık ve sarsılmaz kararlığı ile yürütülen salgınla mücadele seferberliğine biz de üretime ara vermeden, hastaların ihtiyaç duyduğu ilaçları onlara kesintisiz ulaştırarak katılıyoruz. Ülkemizin maruz kaldığı virüs tehdidinin en kısa sürede sonlanması için tüm imkânlarımızı devreye soktuk. Değerini, ülkesine ve ülke insanlarına yaptığı katkılarla ölçen bir şirket olarak, dünyanın ve ülkemizin bu zorlu süreci en kısa zamanda ve en az kayıpla atlatması en büyük temennimiz” dedi.

Akılcı İlaç Kampanyası

Abdi İbrahim’in 100. yıl projelerinden biri olan Akılcı İlaç Kullanımı Kampanyası’nı, halk sağlığı ve ülke ekonomisi açısından önem taşıyan bilinçsiz ilaç kullanımı konusunda toplumsal farkındalık düzeyini artırmak amacıyla 2012 yılından buyana sürdürüyoruz. Akılcı İlaç Kullanımı Projesi ile “ilacın doktorun önereceği doz ve sürede, eczacıya danışarak kullanılması” gerekliliğine dikkat çekiyoruz. Yarattığımız farkındalığın ölçülmesi amacıyla 2013 ve 2017 yıllarında Türkiye çapında 8.000 örneklem ve aynı metodoloji ile akılcı ilaç kullanımı araştırması gerçekleştirdik ve kamuoyu ile paylaştık.

Sultan II. Bayezid Edirne Dârüşşifası’nı İyileştirme Projesi

1488’de hastane olarak kapılarını açan ve 1915’e kadar faaliyet gösteren Sultan II. Bayezid Edirne Dârüşşifası’nın yenileme çalışmalarını, uzun bir bilimsel ön hazırlık sürecinin ardından modern bir tasarımla gerçekleştirdik. Tıp tarihinin en önemli merkezlerinden Edirne Dârüşşifası’nın yenileme projesinde, tarihe ve mimari dokuya uygun, Osmanlı tıbbına dair bilgilerin gün ışığına çıkmasına öncülük edecek bir yenileme çalışması yaptık.

Görmezden Gelmeyelim - Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni Serüveni Sergisi

Abdi İbrahim Otsuka (AİO) olarak 2015 yılında hayata geçirdiğimiz “Görmezden Gelmeyelim - Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni Serüveni Sergisi”nde, şizofreni ve ruhsal bozuklukların 6 bin yıllık tarihini, dünyada ve Türkiye’de ilk defa sergiledik. 2014 yılında Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde “Şizofreni ile Yaşam” temasından hareketle vücut boyama sanatçısı Trina Merry’i Türkiye’de ağırladık. Trina Merry, vücutlarını boyadığı modelleri İstanbul silueti içine gizleyerek, görmezden gelinen gerçeklere dikkat çekti. 2015 yılında ise kampanya kapsamında “Görmezden Gelmeyelim - Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni Serüveni Sergisi”ni hayata geçirdik. Bugüne kadar 2 milyon kişiyi ağırlayan sergimiz, daha çok insana ulaşmaya ve şizofreni konusunda farkındalığı artırmaya devam edecek.

“HBVizyon” Projesi

“HBVizyon” Projesi ile yaklaşık 3,5 milyon insanın enfekte olduğu Hepatit B virüsünün reaktivasyon risk yönetimi için farkındalık yaratılması, immunsupresif hastalarda HBV tarama oranlarının artırılması ve profilaksinin gecikmeksizin uygulanabilmesi amaçlanıyor. Abdi İbrahim’in koşulsuz desteğiyle hayata geçirilen HBVizyon uygulaması ile bağışıklık sistemini baskı altına alan ilaçların herhangi bir hastalık nedeniyle kullanılması durumunda, hastalar tedavi öncesi HBV riski açısından değerlendirilerek olası HBV reaktivasyonlarının önüne geçilebilecek. 2018 yılında 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü vesilesiyle düzenlenen toplantıda tanıttığımız “HBVizyon Uyarı Sistemi”, örnek bir Türkiye projesi olarak gösteriliyor.

Van Gogh Alive Dijital Sanat Sergisi

Abdi İbrahim’in 100. yıl projelerinden biri olan Van Gogh Alive Dijital Sanat Sergisi’nde, usta sanatçı Van Gogh’un en ünlü eserlerini bugüne kadar hiç deneyimlenmemiş yepyeni bir formatta sunarak ziyaretçilerimizi ağırladık. Sanat, bilim ve teknolojiyi yenilikçi bir şekilde harmanlayarak Abdi İbrahim’in 100 yıllık bakış açısını yansıttığımız sergi, dünya prömiyerinin hemen ardından Türkiye’de 215 bin sanatseverle buluştu.

Abdi İbrahim İlköğretim Okulu

Temel insan hakları arasında yer alan eğitim hakkının ve eğitimde fırsat eşitliğinin, Türkiye’de özel sektörün desteğine ihtiyaç duyulan alanlardan biri olduğu bilinciyle, 2007 yılında Bahçeşehir’de Türkiye’nin özel bir kuruluş tarafından yaptırılan ve bağışlanan en büyük okulunu tamamlayarak hizmete açtık. Modern binasında en son teknolojik olanaklarla donatılan Abdi İbrahim İlköğretim Okulu, öğrencilerin hayata her yönüyle hazırlanmalarını amaçlayan bir anlayışla tasarlandı.

Belma Barut İlköğretim Okulu

Eğitim alanında desteğini sürdüren bir Şirket olarak, 100. kuruluş yıldönümümüzde Belma Barut İlköğretim Okulu’nu hayata geçirdik. Adını Abdi İbrahim’in kurumsal gelişimine büyük katkılar sağlayan, Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut’un annesi ve bir eğitim gönüllüsü olan Belma Barut’tan alan İstanbul Esenyurt’taki okul, 2013 yılında tamamlanarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlandı.

SOSYAL PERFORMANSIMIZ

2019
2020
Değişim
2019-2020
(%)
Çalışan Sayısı
4.042
3.918
-3,1
Kadın Çalışan Oranı (%)
33,0
31,0
-6,1
Liderlik Takımında Kadın Çalışan Oranı (%)
27,0
20,0
-25,9

Daha fazla...

İş Kazası Oranı (%) - (200.000 Saate Göre) - Fabrika
3,38
3,52
4,1
İş Kazası Oranı (%) - (200.000 Saate Göre) - Merkez
0,52
0,25
-51,9
Trafik Kazası Adedi - Saha
2.154
2.355
9,3
Trafik Kazası Adedi - Fabrika
22
7
-68,2
Trafik Kazası Adedi - Merkez
211
140
-33,6
Çalışan Başı Ortalama Eğitim (saat/yıl)
31,05
40,01
28,9
Çalışan Sağlığı ve İşyeri Güvenliği Eğitimi Alan Çalışan Oranı (%)
91,7
66,2
-27,8
*Türkiye operasyonlarına ait verilerdir.