div class="section-content-wrap for-pages">

Geçmişten geleceğe iyileştirme yolculuğumuzu sürdürüyoruz

YAKLAŞIMIMIZ

1912 yılında sağlıklı gelecek yolculuğuna çıktık. Her gün milyonlarca insanın daha iyi ve sağlıklı bir yaşam sürmesine katkıda bulunmak için “iyileştirme” tutkumuzu hiç kaybetmeden çalışmaya devam ediyoruz.

AMACIMIZ

Hayatlarına dokunduğumuz insanlara, daha sağlıklı, daha yaşanabilir ve daha iyi bir geleceğin kapılarını açmaktır.

VİZYONUMUZ

Yaşadığımız hızlı değişime ayak uydurabilmek için geleceği belirleyen trendlere, değişen yaşam alışkanlıklarına, ulusal ve global gereksinimlere ve iklim değişikliği ile mücadeleye ilişkin paydaş beklentilerine cevap verecek çözümlerin parçası olmak; dokunduğumuz hayatları iyileştirerek sürdürülebilir fayda yaratmaktır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

Sürdürülebilirliği, işimizin ve yaşamımızın teminatı sayan bir temel öğreti alanı olarak görüyoruz. İçinde yaşadığımız dünyamız ve birlikte var olduğumuz toplumumuzun yanı sıra işimizle ilgili tüm paydaşlarımıza karşı cesaret, tutku ve sorumlulukla sergilediğimiz bu anlayışı, gelişim ve ortak fayda odaklı uzun bir yolculuk olarak değerlendiriyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ADIMLARIMIZ

Kurulduğu günden bu yana iyileştirme tutkusuyla ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden Abdi İbrahim olarak, sürdürülebilirliği değer zincirimizin her halkasına entegre etmeye odaklanıyoruz. Tüm aksiyonlarımızı, ESG (Environmental, Social, Governance / Çevresel, Sosyal ve Yönetsel) bakış açısıyla şekillendiriyoruz. Bu sayede, şirketimizin performansını sadece pozitif finansal sonuçlarla değil, bunun yanında toplum ve çevre için yarattığımız pozitif etkileri de dikkate alarak ölçme şansına sahip oluyoruz.

Daha fazla...

Günümüzün en büyük küresel risklerinden biri olan iklim değişikliği nedeniyle; doğal afetlerde artış, aşırı hava olaylarının sayı ve sıklığının artması, buzulların erimesi, su kıtlığı, gıda kaynaklarının zarar görmesi, bulaşıcı hastalıklar gibi sonuçlarla karşı karşıyayız. İşte bu nedenle tüm dünyada başlayan “yeşil dönüşüm” geleceğimiz için önemli bir adımdır. Dünyanın ve insanlığın geleceği için sorumluluk üstlenen Abdi İbrahim olarak, sürdürülebilirlik adımlarımız ve çalışmalarımızla bu dönüşümün bir parçası olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Avrupa Yeşil Mutabakatı (The European Green Deal) ve BM’nin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) yanı sıra gerçekleştirdiğimiz önceliklendirme analizi ve Organizasyonel Yaşam Döngüsü Analizi (O-LCA) gibi pek çok sürdürülebilirlik çalışması ışığında daha iyi bir gelecek için tüm iş süreçlerimizde iyileştirmeler yapmaya devam ediyoruz.