Etik, şeffaflık, risk ve uyum süreçlerinde entegre bir kültürle çalışıyoruz

YÖNETSEL ADIMLARIMIZ

Doğduğu topraklara olan borcunu yatırım, üretim, ihracat ve istihdamla ödeme arzusunu ortaya koyan Abdi İbrahim olarak, büyük hedefler ve büyük idealler peşinde koşan tutku dolu bir aileyiz. 1912’de başlayan “iyileştirme” yolculuğumuzu, köklü kurum kültürümüzden aldığımız güçle uluslararası pazarlarda da hızla yükselen bir değer olarak geleceğe taşıyoruz.

63 Milyon TL

Ar-Ge harcaması

60+

60’tan fazla ülkede faaliyet

712 Milyon TL

ihracat

19 yıldır

kesintisiz pazar liderliği

200 Marka

Sektörün en geniş marka ve ürün portföyü

400 Ürün

Sektörün en geniş marka ve ürün portföyü

2020 yılı verileridir.

ANA HEDEFİMİZ

Benimsediğimiz etik, şeffaflık, risk ve uyum süreçlerinde entegre bir kültürle hareket ederek hedeflerimize ulaşmak

HEDEFLERİMİZ

Yeni ürünler geliştirerek hayatları iyileştirmeye devam etmek.

Kendi biyoteknolojik ilaçlarımızı geliştirebilmek.

Gelişmiş pazarlarda yerleşik oyuncu olmak.

Uluslararası pazarlarda genişlemek ve yurtdışı gelirlerimizin toplam içerisindeki payını artırmak.

Üretim hizmetlerinde Türkiye’yi Avrupa’nın önemli üretim üslerinden birisi haline getirmek.

Türkiye’de kârlılığımızı korurken pazar liderliğimizi sürdürmek.

Güçlü marka itibarımızı koruyup çalışanlarımız için değer yaratarak, Türkiye’nin en saygın 10 şirketinden biri olmak.

Etik, şeffaflık, risk ve uyum süreçlerinde entegre kurum kültürünü sürdürülebilir kılmak

“Abdi İbrahim olarak sürdürülebilir başarımızı temin eden yetkinliklerimizi daha da ileri taşımak için, vizyoner bakış açımız ve inovatif yönetim yaklaşımımızla yüzümüzü hep geleceğe dönüyor, uzun soluklu planlama ve stratejilerle dünyada etkili bir oyuncu olma hedefiyle çalışıyoruz.”

DR. SÜHA TAŞPOLATOĞLU

Abdi İbrahim CEO’su

Yönetsel adımlarımızla destek olduğumuz Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

EKONOMİK PERFORMANSIMIZ

2019
2020
Değişim
2019-2020
(%)
Ciro (Milyon TL)
3.629
4.351
19,9
İhracat (Milyon TL)
478
712
49,0
Ar-Ge Harcaması (Milyon TL)
63,9
63
-1,4
Ar-Ge Personeli Sayısı
146
133
-8,9
Patent Sayısı/Patent Alınan Ürün Sayısı
6
2
-66,7
Ürün Geri Çağırma (adet)
1
0
-100,0

İŞ ETİĞİ İLKELERİMİZ

Bizi biz yapan değer ve prensiplerimizin esasını teşkil eden Abdi İbrahim Etik İlkeleri, tüm paydaşlarımıza karşı kurumsal sorumluluklarımız kapsamında temel iş yapış prensiplerine ve iş etiği ilkelerine olan taahhüt ve bağlılığımızı yansıtıyor.

Daha fazla...

1912 yılında başladığımız “iyileştirme” yolculuğumuzda, insan sağlığının en temel ve öncelikli sorumluluğumuz olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bu sorumlulukla işimizi büyük bir titizlikle; tam, doğru ve dürüst bir şekilde yapmanın önemine inanıyor, standartlarımızı da bu doğrultuda daima en yükseğe koyuyoruz. Çünkü şirket olarak bizi başarıya götüren yoldaki iş yapış biçimimizin en az başarımız kadar önemli olduğuna inanıyoruz.

Bu inancımızla, paydaşlarımızın bize duyduğu güven ve saygıyı yarınlara taşımak için bugüne kadar asla ödün vermediğimiz etik kurallarımızı yazılı hale getirerek 30 Aralık 2015’te çalışanlarımızla, 10 Şubat 2016’da da tüm dış paydaşlarımızla paylaştık. Hepimiz için kılavuz niteliği taşıyan bu ilkelere, tüm iş süreçlerinde sadık kalmayı en büyük sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Şirketimiz bünyesinde kurduğumuz Etik Kurulumuz ise gelecek her türlü içerik hakkında tüm paydaşlarımıza destek oluyor.

Tüm iş süreçlerimizde etik ve şeffaflık ilkeleriyle çalışmaya büyün önem veriyoruz. Tüm ürünlerimizi, en yüksek teknolojiyi kullanarak, uluslararası standartlar ve fikri haklar başta olmak üzere tüm yasal düzenlemelerin öngördüğü kalite ve güvenlik şartlarına haiz şekilde üretiyor ve insanların hizmetine sunuyoruz. Ürün güvenliliğini de vazgeçilmez ilkelerimizden birisi olarak görüyoruz. Bu kapsamda şirketimizin ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ve firmalar tarafından denetlenen farmakovijilans sistemi ve cGMP onaylı üretim tesisleri, 2019-2020 yıllarındaki denetimlerinin hepsi başarıyla sonuçlandı.

Adi İbrahim Personel Yönetmeliği’ne göre çalışanlarımızın uymakla yükümlü olduğu sorumlulukları şunlardır:

 • Verimli çalışma ve görevde özen sorumluluğu
 • Şirket yararlarını gözetme sorumluluğu
 • Sır saklama sorumluluğu
 • Yasalara uyma sorumluluğu

Etik Davranış İlkelerimiz

 • Tarafsızlık
 • Dürüstlük
 • Güvenilirlik
 • Şeffaflık
 • Toplumsal fayda ve çevreye saygı
 • Bilgi güvenliği

İş Etiği İlkelerimizi okumak için tıklayın.

İş Etiği İlkeleri İhbar Hattı

İç ve dış paydaşlarımız, Abdi İbrahim’in İş Etiği İlkeleri ile bağdaşmadığını düşündükleri konuları Etik Hat aracılığıyla paylaşabiliyor. Ulaşan her bildirim İş Etiği İlkeleri çerçevesinde ele alınarak değerlendirme süreçlerine tâbi oluyor ve ardından Etik Kurul’a raporlanıyor.

İhbar, şikâyet gibi bildirimler e-posta, posta ve telefon aracılığıyla Etik Kurul’a yapılabiliyor. Tedarikçilerimiz, doktor, eczacı ve hasta grubu ile ilgili bildirimlerde de etikhat@abdiibrahim.com.tr adresi ve web sitemizdeki telefon numaraları kullanılabiliyor. Etik Hattımız yıllık ortalama 30’ye yakın başvuru alıyor.

Etik İlkelerimizle ilgili ihbar, soru ve görüşleriniz için: etikhat@abdiibrahim.com.tr.

İÇ DENETİM FAALİYETLERİMİZ

Şirket bünyemizde bağımsız ve tarafsız olarak faaliyet gösteren İç Denetim Direktörlüğü, Abdi İbrahim’in tüm faaliyetlerinin etkinliğini, verimliliğini, yasal mevzuata uyumunu ve politika, yönetmelik ve prosedürlerine uygunluğunu denetliyor, Yönetim Kurulu’na raporluyor.

Daha fazla...

Abdi İbrahim bünyesinde 2006 yılından bu yana faaliyet gösteren İç Denetim Direktörlüğü, Yönetim Kurulu onayının ardından Mart 2013’te yürürlüğe giren Denetim Komitesi Yönetmeliği ve İç Denetim Yönetmeliği doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Ekibimiz, risk odaklı bir denetim yaklaşımı çerçevesinde risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerine değer katmaya odaklanıyor.

Kurum içi ve kurum dışı kontrol, erken uyarı ve denetim faaliyetleri, Şirketimizin yolsuzluk ve rüşvetle mücadelesinde stratejik bir öneme sahip. Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve birlikte iş yaptığı alt işverenlerin faaliyetlerini düzenli olarak denetliyoruz. Öncelikle uyulması gereken ilkelerin ve etik değerlerin tüm paydaşlarımız tarafından benimsenmesi ve içselleştirilmesi adına gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede benimsediğimiz kurumsal değerlerimiz, şu ilkeleri kapsıyor:

 • İnsana değer vermek
 • Müşteri odaklılık
 • Güvenilirlik
 • Başarma azmi
 • Girişimcilik ve yenilikçilik
 • Çevreye saygı
 • Kaliteye odaklanmak

TEDARİKÇİ ZİNCİRİ YÖNETİMİMİZ

Tedarik zincirimizde yer alan 5 bin yurtiçi ve yurtdışı iş ortağıyla ilişkilerimizi dürüstlük, adalet, açıklık ve doğruluk gibi etik değerler doğrultusunda sürdürüyoruz. Uzun soluklu işbirlikleri kuracağımız firmaları tercih ediyor; iş sağlığı ve güvenliği alanında yasal düzenlemelere ve etik kurallara uyulması konusuna azami dikkat gösteriyoruz.

Daha fazla...

Abdi İbrahim olarak direkt malzeme, endirekt malzeme ve yatırım alanlarından oluşan üç ana konuda satın alma yapıyoruz. Yıllık sipariş sayısı 30 bine ulaşan bu alımları, şirketimizin uzun ve kısa vadeli politikaları ile paralel olarak planlıyoruz. Satın alma süreçlerinde önem verdiğimiz konuların başında, tedarikçilerin seçimi ve iş süreçlerinin geliştirilmesi yer alıyor. Uzun süreli ve sürdürülebilir iş birlikleri geliştirebileceğimiz firmalarla çalışmayı tercih ediyor; tedarikçilerin iş sağlığı ve güvenliği alanında yasal düzenlemelere ve etik kurallara uyması konusuna azami dikkat gösteriyoruz. Tedarikçilerimizin sürdürülebilirlik alanındaki kapasitelerini artırma kapsamında da çalışmalar yürütüyoruz.

Tedarikçi firmalarla gerçekleştirdiğimiz sözleşmelerin yanı sıra kontrol ve prosedür süreçlerinde 4857 Sayılı İş Kanunu’nu referans alıyoruz. Karşılıklı iş süreçlerinin geliştirilmesi, sürdürülebilir bir tedarik ve satın alma zinciri oluşturulması amacıyla tedarik hizmeti aldığımız firmalarla iyileştirme ve geliştirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

AR-GE ÇALIŞMALARIMIZ

Kurulduğumuz günden bu yana güçlü Ar-Ge kültüründen besleniyor; bilimin insan sağlığına yönelik kaliteli ve ekonomik çözümlere hizmet edebilmesi için, gelişimin ve inovasyonun temel belirleyicisi olan Ar-Ge’ye büyük önem veriyoruz.

Daha fazla...

Türkiye’nin ilk akredite ilaç Ar-Ge Merkezi olarak, en yeni formülasyon ve analitik metot geliştirme laboratuvarlarımızla yüksek teknolojide hizmet veriyoruz. Ulusal ve uluslararası ilaç endüstrisinin değişen ve gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek inhalasyon teknolojisi ve nanoteknolojik yöntemlerle ilaç geliştirme yeteneğine ve altyapısına sahibiz.

Yenilikçi ürünler geliştirme, biyoeşdeğerlik çalışmalarında yüksek başarı oranı yakalama, referans ürün geliştirme süreçlerini hızlandırma, Türkiye, Avrupa ve diğer bölgeler için Ortak Teknik Doküman (CTD) dosyalarını hazırlama ve değer katılmış ürünler geliştirme çalışmalarına odaklanan Ar-Ge Merkezimizde, 133 kişilik ekibimizle yurtiçi ve yurtdışındaki bilimsel kuruluşlarla hayata geçirdiğimiz ortak projelerle know-how transferi de gerçekleştiriyoruz.

Fikrî Sınai Mülkiyet Hakları

Türk ilaç sektöründe Ar-Ge’ye ayırdığı kaynak ile birinci sırada yer alan Şirketimizin Türkiye, Avrupa ve uluslararası patent başvuru sayısı 2020 yıl sonu itibarıyla 174’e; tescil edilen patent sayısı ise Türkiye’de ve Avrupa’da toplam 41’e ulaştı.

DESTEKLEDİĞİMİZ PLATFORMLAR

İnsan sağlığının gezegenimizin sağlığına bağlı olduğunun bilincindeyiz. Sürdürülebilirlik alanında dünya genelinde kabul gören girişimlerdeki üyeliklerimiz aracılığıyla uluslararası standartları yakından takip ediyor, iyi bir gelecek için çözümün bir parçası olmaya devam ediyoruz.

2010

United Nations Global Compact

United Nations Global Compact’ı (UNGC - Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) imzaladık. Tüm iş süreçlerimize, strateji ve operasyonlarımıza BM’nin önceliklendirdiği 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinin temeli olan Sözleşme’nin 10 küresel ilkesini dahil etmeye odaklanıyor, her yıl İlerleme Bildirimimizi paydaşlarımızın bilgisine sunuyoruz.

2013

Global Reporting Initiative

Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı daha kapsamlı ve sistemli hale getirmeye yönelik kararlı adımlarımızın bir diğer göstergesi olarak Global Reporting Initiative (GRI - Küresel Raporlama Girişimi) kriterleri ışığında 2013 yılından bu yana iki yıllık periyotlarda hazırladığı sürdürülebilirlik raporumuzu yayınlıyoruz.

2017

Women's Empowerment Principles

Kadınların desteklenmesine ve istihdamına büyük önem veren bir şirket olarak, kadınların tüm sektörlerde ve her seviyede, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmesini sağlamak amacıyla güçlenmelerini hedefleyen, BM’nin özel sektör girişimi Women’s Empowerment Principles’ı (WEPs - Kadının Güçlenmesi Prensipleri) imzaladık.

2019

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD - World Business Council for Sustainable Development) Türkiye’deki bölgesel ağı ve iş ortağı olan İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’ne (SKD Türkiye) üye olduk.

Carbon Disclosure Project

Dünyanın en geniş çevre verisine sahip, sürdürülebilirlik alanındaki en önemli sivil otoritelerden biri olan Carbon Disclosure Project’e (CDP - Karbon Saydamlık Projesi) üye olduk.

2020

CEO Water Mandate

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi girişimi olan CEO Water Mandate’nin imzacıları arasına katıldık. Böylece bu oluşumun imzacıları arasına katılan ilk Türk ilaç şirketi olduk.

Science Based Targets Initiative

Science Based Targets Initiative (SBTi - Bilim Temelli Hedefler Girişimi) Türk ilaç sektöründeki ilk imzacısı olarak, üretimde emisyon azaltımları konusunda bilimsel verilere bağlı taahhüt veren sekiz öncü kuruluş arasına girdik.

Recover Better

Pandemi döneminde insan hareketliliğinin azalmasıyla doğadaki toparlanmanın, şirketler ve kurumların desteğiyle sürdürülebilir olarak devam etmesi amacıyla Birleşmiş Milletler ve Bilim Temelli Hedefler İnisiyatifi (Science Based Targets Initiative) liderliğinde kurulan “Recover Better” bildirisini imzalayarak bu oluşumun Türkiye’deki ilk ve tek imzacısı olduk.

İş Dünyası Plastik Girişimi

Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ve TÜSİAD’ın ortaklığında plastik kirliliği ile mücadele amacıyla hayata geçirilen İş Dünyası Plastik Girişimi’nin (İPG) imzacıları arasına girdik.

Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu

SKD Türkiye ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD - The European Bank for Reconstruction and Development) döngüsel ekonomi konusunda farkındalık yaratmak ve bu yeni döneme geçişi hızlandırmak amacıyla kurduğu Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu’na üye olduk.

Türkiye Materials Marketplace

SKD Türkiye ve EBRD’nin Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu bünyesinde; döngüsel ekonomi alanındaki bilgi/kaynak ihtiyacını gidermek, ölçüm mekanizmaları sunmak, teknik hibe destekleri sağlamak ve işbirliği olanakları yaratmak amacıyla kurulan Türkiye Materials Marketplace (TMM) girişimine üye olduk.

>

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTEMİZ

Şirketimizin stratejik öncelikleri arasında yer alan sürdürülebilirlik çalışmalarımız, Yönetim Kurulu seviyesinde takip ediliyor. CEO’muzun liderlik ettiği, gönüllü 40 kişiden oluşan Sürdürülebilirlik Komitemiz, yılda iki kez toplanarak hedeflerimize göre performansımızı değerlendiriyor ve sürdürülebilirlik çalışmalarımızı gözden geçiriyor.

Geri bildiriminiz bizim için önemli

Şirketimizin sürdürülebilirlik çalışmaları hakkındaki görüş ve önerilerinizi memnuniyetle karşılıyoruz. Geri bildirimlerinizi paylaşmak ve daha ayrıntılı bilgi edinmek için Sürdürülebilirlik Komitemiz ile iletişime geçebilirsiniz.

surdurulebilirlik@abdiibrahim.com.tr