KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), akciğerlerde harabiyete yol açan kronik bir hastalıktır. İlerleyicidir ve tamamen iyileşmez, ancak önlenebilir ve tedavi edilebilir.

KOAH için en önemli risk faktörü, sigara içmektir ve diğer tütün içme tipleri de risk faktörleridir. Toz ve duman maruziyetinin olduğu çoğu iş kolu ile KOAH gelişimi arasında ilişki olduğu bildirilmiştir. Ayrıca ısınmak veya yemek pişirmek amacı ile iyi havalandırma koşulları olmayan ortamlarda odun, tezek yakılması ve kömürün açık ateş olarak yakılması veya iyi çalışmayan sobalarda yakılması gibi durumlarda yüksek düzeyde iç ortam kirliliği ile sonuçlanabilir. Risk faktörlerine maruz kalma öyküsü ve öksürük, balgam çıkarma ve hareketle ortaya çıkan nefes darlığı semptomları bulunan her kişide KOAH tanısı dikkate alınmalıdır. 

KOAH, risk faktörlerine maruziyet sonucu akciğerde meydana gelen yangı ile oluşan tekrarlayan hasar ve tamir mekanizmalarının sonucu gelişen yapısal değişiklikler, hava akımı kısıtlılığına yol açar ve bu hava yolu kısıtlılığı genellikle ilerleyici özellik gösterir. Kronik hava yolu kısıtlılığı, uzun süren ve tekrarlayıcı yangı durumunun yol açtığı küçük hava yolu hastalığı (obstrüktif bronşiolit) ve akciğer dokusunda meydana gelen yıkım (amfizem) ile karakterizedir. Bunun sonucu olarak hava yollarında kalınlaşma, hava yolu lümeninde balgam miktarında artış ve hava yollarında daralma (obstrüktif bronşiolit) meydana gelir.

Amfizem akciğerde asıl oksijen & karbondioksit değişiminin yapıldığı, alveollerde gelen harabiyet sonucu oluşan kalıcı genişleme haline denir. Bu harabiyet sonucunda gelişen kısıtlılık hastalık tablosuna nefes darlığı gibi bulguların eklenmesine neden olmaktadır.

KOAH tedavisinin amacı; hastalığın ilerlemesini engellemek, şikayetlerini azaltmak, egzersiz toleransını artırmak, komplikasyonlarını önlemek ve tedavi etmek, hastalığa bağlı ölüm oranını azaltmaktır. 

Risk faktörlerinin azaltılması, tedavinin ilk basamağını oluşturur. Akciğer fonksiyonlarındaki azalmanın önüne geçilmesi için en önemli faktör sigara içilmemesi, tütün dumanı maruziyetinin önlenmesidir. Bunun dışında mesleki maruziyetin engellenmesi, ev içi ve dışı ortamlardaki hava kirliliğinin önlenmesi de önemli yer tutar.

KOAH'ın tedavi edilebilir bir hastalık olduğu, hastalığın diğer özellikleri, tedavide kullanılan ilaçların etkileri ve kullanılan cihazların nasıl kullanılması gerektiği, egzersizin önemi ve hasta hekim ilişkisinin önemi hastaya anlatılmalıdır. Hastalığın semptomlarını engellemek ve kontrol etmek, atak sıklığını ve şiddetini azaltmak, hastalık durumunu iyileştirmek ve hastanın egzersiz toleransını artırmak için farmakolojik tedavi yöntemleri kullanılmaktadır.

KOAH alevlenmelerinin tedavisi, tedavinin önemli bir diğer parçasıdır. KOAH alevlenmesi, hastalığın doğal seyrinde gözlemlenen ve hastanın başlangıçtaki durumunda görülen nefes darlığı, öksürük ve balgam çıkarma düzeyinde günden güne oluşan normal değişikliklerden farklı olarak, daha ileri düzeyde karakterize bir durumdur. Ani başlangıçlı olarak gelişir ve genellikle KOAH hastalarının kullandığı ilaçlarda doz artırılmasını veya değişiklik yapılmasını gerektirir. 

Alevlenmelere en çok, trakeobronşial ağacın enfeksiyonu ve hava kirliliği sebep olmaktadır. Buna rağmen ağır atakların üçte birinin sebebi bulunamamaktadır. 
SİTE HARİTASI
GİZLİLİK BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI YAN ETKİ BİLDİR
© 2016-2019 Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Tic A.Ş. TÜM HAKLARI SAKLIDIR
Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime veya eczacıya başvurunuz.
Sitemizdeki ürünler bölümü sağlık mesleği çalışanları içindir. Web Sitesi Sorumlusu: Medikal Direktör Recep Erşahin