PAH (Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon) Nedir?

PAH; Pulmoner Hipertansiyon adlı geniş bir klinik yelpaze içeren, hastalık grubu üst başlığı altında izlenen ve tedavi edilmediğinde kalp yetmezliği ve ölümle sonuçlanabilen ilerleyici bir hastalıktır. Hastalığın, kişiyi normal hayat işlevlerinden alıkoyması ve ölüm oranlarının yüksek olması sebebi ile erken tanı ve tedavisi büyük önem arz etmektedir.

Ne Sıklıkta Görülmektedir?

Global düzeyde, Pulmoner Hipertansiyon insidansına yönelik veriler yetersiz olmakla beraber ortalama milyonda 50 kişiyi etkileyen bir hastalıktır. Alt başlıkta izlenen Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonun ise görülme sıklığı milyonda 5-15 arasında değişmektedir. Bunların arasında ise en büyük oranı, sebebi bilinmeksizin ortaya çıkan olgular almaktadır. Bu gruplarda eskiden daha geç tanılar konabilmekle beraber, günümüzde özellikle sebebi bilinemeyen grupta, tanı yaşı 30’lu yaşların ortaları olmakla beraber tüm gruplar ele alındığında 50-60’lı yaşlar gözlenmektedir.

Tanı ve Tedavisi İçin Yöntemler Nelerdir?

Tanı için temel yöntemler olan EKG, EKO, Solunum Fonksiyon Testleri ve Görüntüleme yöntemleri (Grafi, CT,MRG vb) kullanılsa da özellikle Pulmoner Yüksek Tansiyon tanısını koyabilmek için kardiak kateterizasyonla ilgili damarlara girip basınç ölçümü yapılmalı ve takibinde kullanılacak yüksek teknolojili ve kompleks ilaç gruplarına karar verebilmek için bazı ilaç reaksiyon testleri uygulanmalıdır. Bu testler sonucu kişiye tanı konabilirse, öncelikle hastanın özellikle efor kapasitesi de dikkate alınarak hangi fonksiyonel sınıfta olduğu belirlenmeli ve hali hazırda üç yolak üzerinden etki eden ilaç gruplarından biri veya birden fazlası ile tedaviye başlanmalıdır.

İleri ve tedaviye cevapsız vakalarda, organ nakline dek gidebilen sonuçlarla karşılaşılabilmektedir.

SİTE HARİTASI
GİZLİLİK BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI YAN ETKİ BİLDİR
© 2016-2019 Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Tic A.Ş. TÜM HAKLARI SAKLIDIR
Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime veya eczacıya başvurunuz.
Sitemizdeki ürünler bölümü sağlık mesleği çalışanları içindir. Web Sitesi Sorumlusu: Medikal Direktör Recep Erşahin