Alerjik rinit; solunum yolu organlarından olan burunda meydana gelen alerjik bir hastalıktır. Günümüzde alerji, çoğu kişinin sorunsuzca kabul edebileceği bir maddeye karşı gösterilen anormal, aşırı duyarlılık olarak tanımlanmaktadır. Kişinin alerjik olup olmaması, genetik ve çevresel faktörlere bağlıdır. Güçlü bir ailesel alerji öyküsü olan bir kişinin alerjik olma olasılığı, böyle bir öyküsü olmayana göre daha fazladır.

Alerjik rinit; belirtilerin süresine ve şiddetine göre sınıflandırılır. Belirtiler haftada 4 günden veya yılda art arda 4 haftadan az ise ‘’intermittan" (aralıklı, mevsimsel, daha çok bilinen adıyla saman nezlesi), belirtiler haftada 4 günden ve yılda art arda 4 haftadan fazla ise ‘’persistan’’ alerjik rinit denir. Eğer kişiler, uykuda, günlük aktivitelerde, işte, okulda sorun yaşıyorsa ve bunlara rahatsız edici belirtiler eşlik ediyorsa ‘’orta-ağır’’; uyku normal, günlük aktiviteler normal,işte,okulda sorun yoksa ve bunlara rahatsız edici belirtiler eşlik etmiyorsa ‘’hafif’’ olarak sınıflandırılır.

Alerjik Rinitin Belirtileri Nelerdir?

Alerjik rinitli hastalardaki başlıca yakınmalar; aksırık, burun ve gözlerde kaşıntı, burun akıntısı ve burun tıkanıklığıdır. Hastalarda daha az sıklıkta öksürük, koku ve tat almada azalma, ses kısıklığı görülebilir.

Mevsimsel alerjik riniti olan hastalarda bu yakınmalar genellikle bahar aylarında polenlere bağlı olarak ortaya çıkarken, persistan alerjik riniti olan hastalarda sebep, genellikle akarlar olarak da bilinen ev tozu böcekleri, küf mantarları, ev hayvanlarının tüyleridir.

Alerjik Rinit Neden Önemlidir?

Alerjik rinitin önemli sosyal, klinik ve ekonomik zararları söz konusudur. Bu belirtiler hastaların yaşam kalitesini etkileyebilir. Bazı hastalarda uykuda, günlük aktivitelerde, iş ve okul hayatında sorun yaratabilir. Ayrıca beraberinde astım, sinüzit, orta kulak iltihabı, besin alerjileri, alerjik deri hastalıkları gibi hastalıklar da görülebilir.

Alerjik Rinit Nasıl Teşhis Edilir?

Alerjik rinitin teşhisinde hastaların yaşı, hangi ortamlarda bulundukları, yılın hangi zamanında şikayetlerinin arttığı, başka hastalıklarının olup olmadığı, ailesinde alerjisi olan başka bireyler olup olmadığının sorgulanması ve muayene önemli yer tutar. Sorgulama ve muayenenin ardından, ihtiyaç halinde alerji testleri uygulanabilir. Bu testler deri testleri veya kan testleri şeklinde uygulanabilir.

Alerjik Rinit Nasıl Tedavi Edilir?

Alerjik rinit tedavisi 3 ana başlık altında değerlendirilebilir:

  • Koruyucu önlemler: Alerjiye neden olan maddeden kaçınma.
  • İlaç tedavisi: Alerjik rinit tedavisinde ilaç tedavisi önemli bir yer tutar. Tedavide kullanılan ilaç gruplarından bazıları ağızdan alınan antihistaminikler, steroid burun spreyleri, ağızdan alınan lökotrien reseptör antagonistleri, dekonjestan burun spreyleri olarak sayılabilir. Gözlerde yaşarma, kızarıklık, kaşıntı gibi belirtilerin eşlik ettiği hastalarda bu şikayetleri gidermeye yönelik göz damlaları da kullanılabilir.
  • İmmunoterapi (Aşılama): Tedavi seçeneklerinden birisi de aşılamadır. Bu yöntemde hastaların alerjik olduğu madde az miktarlarda başlanıp giderek artan dozlarda verilerek vücudun bu maddeye karşı olan duyarlılığının azaltılması amaçlanır.
SİTE HARİTASI
GİZLİLİK BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI YAN ETKİ BİLDİR
© 2016-2019 Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Tic A.Ş. TÜM HAKLARI SAKLIDIR
Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime veya eczacıya başvurunuz.
Sitemizdeki ürünler bölümü sağlık mesleği çalışanları içindir. Web Sitesi Sorumlusu: Medikal Direktör Recep Erşahin