Psikoz ya da psikotik bozukluk, gerçeği bilme ve yanıt vermeyi sağlayan mental kapasitede büyük sapma ve organizasyon bozukluklarına neden olan mental ve davranış bozukluklarıdır. Hasta kişilerde gerçeği değerlendirmede büyük bozulma ile karakterize tipik hezeyanlar (delüzyon, sanrı), halüsinasyonlar (varsanı), bozulmuş konuşma ya da katatonik davranışın görüldüğü ağır bir akıl hastalığıdır. Psikotik bozuklukların en tipik örneği şizofrenidir.

Şizofreni, düşünceyi, algıyı, duyguyu, hareketi ve davranışı etkileyen, değişken fakat oldukça yıkıcı psikopatolojiyi içeren klinik bir sendromdur. Semptomların görünümü kişiden kişiye ve zaman içerisinde değişiklik göstermekle birlikte hastalığın total etkisi her zaman ağır ve kalıcıdır.

Şizofreninin toplumda görülme sıklığı %1 civarındadır. Genellikle genç yaşlarda (15-25 yaş) başlar. Şizofreni, tüm hastane yataklarının %25’inin işgal edilmesine, üretkenliğin yitimi ve tedavisiyle ilişkili olarak yüksek  maliyete, %20 daha kısa yaşam beklentisine ve %10-15 intihar oranına yol açmaktadır.

Şizofreninin Belirtileri

Delüzyon (sanrı, hezeyan)

Sanrılar, doğru kanıtların ışığında dahi değiştirilemeyen sabit inançlardır. Bu inançların içeriği çok çeşitli olabilir. Perseküte Sanrılar; bir kişi, organizasyon  ya da grubun zarar vereceğine dair inanç. Büyüklük (Grandiyöz) sanrısı. Erotomanik sanrılar. Nihilistik sanrı, büyük bir yıkım olacağına dair inançtır. Somatik sanrılar, sağlık ve organ fonksiyonları ile ilgili sanrılardır.

Halüsinasyon

Halüsinasyon, dışarıdan bir uyarı olmadan algı benzeri bir deneyimin olmasıdır. Bu algılar canlı ve nettir, etkilidir ve normal algı gibi etki oluşturur. Kontrol edilemezler. Şizofrenideki en yaygın algılar, duyma halüsinasyonlarıdır. Bunlar tanıdık veya tanımadık seslerdir.

Dezorganize Düşünce ve Konuşmalar

Dezorganize düşünceler tipik olarak hastaların konuşmalarını etkiler. Hastaların, sorulara cevapları ilgisizdir, bir konudan hızla diğerine geçerler.

Büyük Dezorganize veya Anormal Motor Davranışlar

Çocuklar gibi anormal sorumsuz, beklenmeyen, ajite ve kızgın, sinirli davranışlardır. Bu davranışlar günlük hayatı zorlaştırır.

Katotonik davranışlar

Çevreye karşı duyarlılığın belirgin şekilde azalmasıdır. Bu durum belirgin negatif davranışlardan çok değişik pozisyonlarda katı bir şekilde kalma şeklinde olabilir. Hasta, çevreye hiç cevap vermeden bir bitki gibi yaşayabilir.

Negatif Semptomlar

Duygusal dışa vurumun azalması, yüzde ve vücutta mimikler ve dışa vurumlar azalmıştır. İstemsizlik, alogi, konuşmama, anhedoni, hiçbir şeyden zevk almama, asosyallik.

Şizofreni tanısı için yukarıdaki semptomlardan;

  • En az 2 tanesi olmalı (birçok hastada daha fazla  vardır),
  • Sanrı, halüsinasyon veya dezorganize düşüncelerden biri  mutlaka olmalı ve en az 1 aydır devam etmeli,
  • Semptomlar en az 6 aydır devam ediyor olmalıdır.
SİTE HARİTASI
GİZLİLİK BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI YAN ETKİ BİLDİR
© 2016-2019 Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Tic A.Ş. TÜM HAKLARI SAKLIDIR
Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime veya eczacıya başvurunuz.
Sitemizdeki ürünler bölümü sağlık mesleği çalışanları içindir. Web Sitesi Sorumlusu: Medikal Direktör Recep Erşahin