GELİŞMEKTE OLAN
PAZARLAR

Abdi İbrahim kendi satış pazarlama ekiplerinin faaliyet gösterdiği ülkelerin yanı sıra, lokal distribütörler ile ekonomik olarak gelişmekte olan ülkelerde de faaliyet yürütmektedir. Birçok ülkede lokal distribütörler aracılığı ile Abdi İbrahim ürünleri hastalara ulaşmakta ve yeni geliştirdiği ürünler ile pazardaki bilinirliğini günden güne artırmaktadır. Bununla beraber, ülkelerin ilaç sektörü dinamiklerini yakından takip ederek fırsatları değerlendirmektedir.

Abdi İbrahim küresel oyuncu olma yolunda 2025 hedeflerine paralel olarak, yeni pazarlara açılma stratejisini gelişmekte olan pazarlar için değerlendirmekte ve buna göre hedef pazarlar belirlenmektedir. Bu bağlamda, Abdi İbrahim operasyonu bulunan, ancak satış pazarlama teşkilatı bulunmayan mevcut ülkeler için yeni iş modelleri oluşturmakta, yeni gireceği ülkeler için ise pazara giriş stratejileri kurgulamaktadır. Hedeflenen yeni yapı ve iş modelleri ile özellikle GCC, CIS, Balkanlar, Asya Pasifik ve Latam bölgelerinde de güçlü bir oyuncu olmak amaçlanmaktadır.