Geleceği Keşfedenler
Programı

“Geleceği Keşfedenler” ile buluşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz!

Bugünü anlamlandırmak için geçmişin değerleri ile geleceğe bakıyor, yıllar önce yaptıkları icatlarla, keşiflerle, dünyanın değişimine ve dönüşümüne öncülük eden “Geleceği Keşfedenler”den ilham alarak yeniden harekete geçiyoruz.

Bilim Virüsü sosyal girişimi iş birliğinde vizyoner, bilime inanan, girişimci ve 21’inci yüzyıl yetkinliklerine sahip gençler yetiştirme amacıyla çıktığımız bu anlamlı yolculukta, Türkiye’nin dört bir yanındaki 15-18 yaş arasındaki liseli gençleri 5 farklı modülde hazırladığımız zengin içeriklerle buluşturuyoruz.

Gençlere bilimsel düşünce alışkanlığı ve yeni nesil yetkinlikler kazandıracak; biyoteknoloji alanında güçlendirecek, sürdürülebilirlik konusunda bilgi ve beceri değişimi yaratabilecek ve teknoloji dünyasını tanımalarını sağlayacak programımız; hayal gücü yüksek, yaratıcı ve özgür bir dünya için ezber bozan, umutlu, “Geleceği Keşfedenleri”ni arıyor.

Program kapsamında katılımcı gençler her ay birbirinden farklı eğitim serilerine dahil olacak, “Duygusal Dayanıklılık” atölyeleri ile olumsuz durumlarla başa çıkma yöntemlerini öğrenecek. Gençlerin birlikte üretmeleri için “Dijital İçerik Atölyeleri” gerçekleştirilecek ve bu içeriklerden bir “Geleceği Keşfedenler Kütüphanesi” oluşturulacak.

Gençleri biyoteknoloji kavramı ile tanıştırmak, onları üniversite eğitiminde biyoteknoloji alanına yönlendirmek ve bu alanda yetişecek insan gücünün tohumlarını atmak programın en kritik noktalarından olacak.

Her modülün sonunda gençler; biyoteknoloji alanında uzman kişilerin vereceği webinarlar ile yepyeni bir bakış açısı kazanacak, kariyer yolculuklarını dinleme imkânı bulacaklar.

DAVID A. KOLB MODÜLÜ

21. Yüzyıl Yetkinlikleri

Öğrenmeyi “deneyimin dönüştürülmesi ile bilginin yaratıldığı süreç” olarak tanımlayan David A. Kolb’a göre bireyler, kendi yaşantılarından ve deneyimlerinden öğrenirler. Kolb, tüm bu düşüncelerinden yola çıkarak yıllar önce “Deneyimsel Öğrenme Modeli”ni geliştirdi. Modüllerini ise 1984’te yayınladı. Böylelikle Kolb, öğrenme kavramı üzerine farklı bir bakış açısı geliştirerek “Deneyimsel Öğrenme”nin temelini oluşturdu.

David A. Kolb’un öğrenme kavramına bakış açısından ilham alarak hazırlanan “21. Yüzyıl Yetkinlikleri” modülü ile gençler bugünün ve geleceğin yetkinlikleri hakkında fikir sahibi olacaklar.

 • Gönüllülük, Sivil Toplum Çalışmaları ve Duygusal Dayanıklılık Atölyesi
 • İş Birliği ve Etkili İletişim Atölyesi
 • Zamanlama ve Planlama Atölyesi
 • Öğrenmeyi Öğrenme Atölyesi
 • Karmaşık Problem Çözme Atölyesi

NANCY GRACE ROMAN MODÜLÜ

Bilimsel Düşünce

“Hubble Teleskobu’nun Annesi” olarak bilinen Nancy Grace Roman, uzay astronomi programını yaratarak Hubble Uzay Teleskobu’nun planlanmasında büyük rol oynadı. Galaksinin yapısı hakkında temel gözlemler gerçekleştiren Nancy Grace Roman, 2020 yılında astronomiye katkılarından dolayı Geniş Alan Kızılötesi Uzay Teleskobu’na ismini vererek adını tarihe yazdırdı.

Nancy Grace Roman’ın vizyonerliğinden ilham alarak hazırlanan “Bilimsel Düşünce” modülü ile gençler bilimin dünyasını keşfedecek, bilimsel düşünce perspektifinde yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirecekler.

 • Dayanıklılık ve Bilimsel Düşünce
 • Bilimin Dünyası
 • Sorgulama ve Merak
 • Yaratıcılık ve Hayal Gücü
 • Bilimin Felsefesi

ALEXANDER VON HUMBOLDT MODÜLÜ

Sürdürülebilirlik

Keşif gezileri ile kıtayı bilimsel açıdan betimleyen ilk bilim insanı olan doğa bilimci ve kâşif Alexander von Humboldt, botanik çoğrafya üzerine yaptığı çalışmalarla biyocoğrafyanın temellerini oluşturdu. Alexander von Humboldt doğayı etkileyen etmenlerin sonucunu yalnızca iklim veya jeoloji açısından değil; ekonomik ve toplumsal ilişkiler üzerinden de ortaya koyarak küresel bir farkındalık oluşturdu.

Alexander von Humboldt’un keşfinden ilham alarak hazırlanan “Sürdürülebilirlik” modülü ile gençler dünyanın etkileri ile ilgili küresel farkındalık kazanacak, sürdürülebilirlik hakkında fikir sahibi olacaklar.

 • Sürdürülebilirlik ve İyi Olma Hali
 • Sürdürülebilirlik Yetkinlikleri
 • Küresel Farkındalık
 • Döngüsel Ekonomi
 • İklim ve Sürdürülebilirlik

FREDERICK SANGER MODÜLÜ

Biyoteknoloji

Frederick Sanger, moleküler biyolojideki uygulanabilir deneylerin sayısının artmasında büyük rol oynayarak günümüzde hâlâ yaygın olarak kullanılmaya devam eden ilk DNA dizileme tekniğini geliştirdi. Araştırmacı ruhuyla biyoteknoloji alanına büyük katkılar sunan Sanger, Nobel Kimya Ödülü’nü iki kez almaya hak kazanan yalnızca dört bilim insanından bir oldu.

Frederick Sanger’ın araştırmacı ruhundan ilham alarak hazırlanan “Biyoteknoloji” modülü ile gençler biyoteknoloji kavramını tanıyacak, biyoteknoloji ile kesişen konularda yetkinlik kazanacak.

 • Dayanıklılık ve Biyoteknoloji
 • Biyomimikri ve Bilimsel Düşünce
 • Biyolojiden Medeniyete
 • Yeni Nesil Teknoloji
 • Biyoloji ve Teknoloji: Biyoteknoloji

ADA LOVELACE MODÜLÜ

Teknoloji ve İşin Geleceği

Dünyanın ilk bilgisayar programcısı olarak bilinen Ada Lovelace, gerçekleştirdiği çalışmalar ile mühendislik alanında önemli başarılara imza attı. “Analitik Makine” adlı ilkel bilgisayara hazırladığı algoritma sayesinde adını matematik ve bilgisayar tarihine yazdırdı. Aynı zamanda Lovelace, 1940’larda ilk modern bilgisayarın gelişmesine de öncülük etti.

Ada Lovelace’nin analist becerilerinden ilham alarak hazırlanan “Teknoloji ve İşin Geleceği” modülü ile gençler geleceğin teknolojileri alanında yetkinlikler kazanacak ve geleceklerini güçlendirmek için adım atacaklar.

 • Teknoloji Odağında Dayanıklı Kalmak
 • Biyoloji ve Teknoloji: Biyoteknoloji
 • Web 3 ve Block Zincir Araçları
 • Teknolojide Kariyer
 • Uzmanlık ve Profesyonel Yaşam