İŞİN
GELECEĞİ

İşin Geleceğini İyileştiriyoruz

Yalnızca kısa vadede değil orta ve uzun vadede de değer yaratacak, yenilikçi bir iş ve sürdürülebilirlik yaklaşımı ortaya koyuyoruz. Sektörel liderliğimiz ve sorumluluk bilinciyle işin geleceğini iyileştiriyoruz.

Değer yaratacak bir sürdürülebilirlik yaklaşımı ortaya koymanın yolunun ilk olarak işi dönüştürmekten geçtiğine inanıyoruz. Sürdürülebilir ve yenilikçi bir iş anlayışı benimseyerek modern çağa uyum sağlıyor, yerel ve küresel trendleri yakından takip ediyoruz. Hücreden itibaren ülkede üretme vizyonumuz doğrultusunda işimizi dönüştürüyor, geniş ürün portföyümüz ve biyoteknoloji alanındaki yatırımlarımızla Türkiye’deki liderliğimizi uluslararası seviyeye taşımayı hedefliyoruz. İş modelimizi geliştirecek ve dönüştürecek araştırmalar yaparken, bu dönüşüme tedarik zincirimizi de dahil ederek sorumlu satın alma ilkelerine göre hareket ediyoruz. Sektörel liderliğimiz ve sorumluluk bilincimizle işin geleceğini iyileştiriyoruz.

70+

ülkede faaliyet

192 milyon TL

Ar-Ge harcaması

53 milyon

ABD doları yatırım

111 milyon

ABD doları ihracat

228 marka

Sektörün en geniş marka portföyü

458 ürün

Sektörün en geniş ürün portföyü

2022 yıl sonu verilerdir.

VISION 2025 ile Güçlü Adımlar

Sektördeki öncü konumumuzu sürdürülebilir kılmak için inovatif bir yönetim yaklaşımı benimsiyoruz. Uzun vadeli stratejik planlarımız, tüm fırsat ve tehditlere karşı aldığımız hızlı aksiyonlar sayesinde hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Tüm faaliyetlerimizi üç boyutlu bakış açısı ile gerçekleştirerek pozitif finansal sonuçlar ve liderliği; etik kodlar, ürün güvenilirliği, şeffaflık gibi ölçütlerle entegre eden bir kültür hedefliyoruz.

“Değişen dünyanın iyileştiren gücü olacağız” mottosuyla tasarladığımız, yeni stratejik planımız VISION 2025 kapsamında, Abdi İbrahim’in beş yıllık süreçte istediği hedeflere ulaşmasını mümkün kılacak beş büyüme alanı, sekiz stratejik program ve 45 inisiyatif yer alıyor. “Türkiye, Uluslararası Pazarlar, Üretim Hizmetleri, Tüketici Sağlığı ve Biyoteknoloji” olmak üzere beş büyüme alanında hedeflerimize hızla yaklaşıyoruz.