SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
YAKLAŞIMI

Geleceği İyileştiriyoruz

Abdi İbrahim olarak iş süreçlerimize sürdürülebilirliği entegre ederek bilimin ve teknolojinin gücünü kullanıyoruz. Uzun vadeli değer yaratma odağında kurguladığımız sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında “ekosistemin, insanın ve işin geleceğini” iyileştiriyoruz.

Sürdürülebilirlik stratejimizi; yaşadığımız hızlı değişime ayak uydurabilmek için geleceği belirleyen trendlere, değişen yaşam alışkanlıklarına, ulusal ve uluslararası gereksinimlere ve iklim değişikliği ile mücadeleye ilişkin paydaş beklentilerine cevap verecek çözümlerin parçası olma, daha az kaynak kullanarak daha fazla değer yaratma ve dokunduğumuz hayatları iyileştirerek sürdürülebilir fayda yaratma vizyonuyla kurguladık. 2030, 2040 ve 2050 yılları için belirlediğimiz ana hedeflerle desteklediğimiz stratejik odaklarımız doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürürken şeffaf, adil, sorumlu ve hesap verebilir operasyonları esas alıyor, hedeflerimize giden yolda iş birlikleri gerçekleştiriyoruz.

Değer Zincirimiz

1. ÜRÜN GELİŞTİRME VE AR-GE

 • Yenilikçi ürünler geliştirme

 • Biyoeşdeğerlik çalışmaları

 • Referans ürün geliştirme süreçleri

 • Yeni tedavi yöntemlerinin bulunması

 • Mevcut tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi ya da karşılaştırılmasını amaçlayan klinik araştırmaların yapılması

 • Ürünlerin risk ve yararlarının değerlendirilmesi ve raporlanması

 • Çevresel etkisi düşük ambalaj alternatiflerinin değerlendirilmesi

192 milyon Ar-Ge harcaması

2. MALZEME TEMİNİ

 • Ham madde tedariki ve envanter yönetimi

 • Tedarikçilerden ham madde, malzeme ve üretim ekipmanlarının satın alma süreçlerinin yönetimi

 • Sürdürülebilir ambalaj alternatiflerinin araştırılması

 • Tedarikçi değerlendirme süreçleri

2018 tedarikçi

3. RUHSATLANDIRMA

 • Kimyasal ve biyolojik etkin madde içeren beşeri tıbbi ürün ruhsat dosyasının hazırlanması

 • Ruhsat süreçlerinin yönetilmesi

 • Kozmetik, tıbbi cihaz ve takviye edici gıda sınıfında yer alan ürünler için ulusal mevzuatın yanı sıra uluslararası regülasyonlar doğrultusunda başvuru dosyası hazırlanması ve onayların alınması

 • Ürünlerin piyasaya veriliş süreçlerinin desteklenmesi

Tüm ülkeler için 2022’de toplam 148 ürüne ruhsat onayı alındı.

4. İLAÇ VE TÜKETİCİ SAĞLIĞI ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ

 • 3 ülkede üretim tesisi; Türkiye, Kazakistan, Cezayir

 • Ulusal ve uluslararası firmalara üretim hizmeti

 • Esenyurt Üretim Kompleksi’nde %100 yenilenebilir elektrik kullanımı

5. ÜRÜN AMBALAJLAMA

 • Ambalaj malzemesi azaltım çalışmaları

 • Çevresel etkisi düşük ambalaj alternatiflerinin değerlendirilmesi

Green Harmonization projesi kapsamında ambalaj malzemesinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarında ürün başına %28 oranında azalma ve 179 ton ambalaj malzemesi tasarrufu sağlandı.

6. DEPOLAMA VE DAĞITIM

 • Depolama ve dağıtım süreçlerinin optimizasyonu

 • Abdi İbrahim Teknolojistik Merkezi’nde malzeme hareketleri dahil tüm işlemler bilgisayar kontrolünde el değmeden yapılıyor. Günde ortalama 1.200 palet hareket görüyor.

2022 yılında;

53 ülkeye yaklaşık 7 bin 500 euro palet ilaç ihraç edildi.

Üretim hizmeti verilen 26 firmaya 38 bin euro paletin üzerinde ilaç sevk edildi.

Mamul depoda yaklaşık 87 bin palet hareket gördü.

7. PAZARLAMA VE SATIŞ

 • Türkiye’de 228 marka, 458 ürün

 • Uluslararası pazarlarda 120 marka ve 220 ürün

 • 70’ten fazla ülkeye ihracat

 • 30’dan fazla lisansörle iş birliği

 • 18 ülkede Abdi İbrahim takımlarıyla faaliyet

 • 2760 kişiden oluşan pazarlama-satış ekibi

8. ÜRÜN ÖMRÜ SONU

 • Ambalaj azaltımı çalışmaları

 • Biyobozunur ambalaj alternatiflerinin değerlendirilmesi

2022 yıl sonu verileridir.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Katkılarımız

Birleşmiş Milletler’in yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısı olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı (SKA) rehber olarak görüyoruz. 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz önceliklendirme analizi doğrultusunda sürdürülebilirlik konusundaki aksiyonlarımızı belirledik. Bu öncelikleri, Birleşmiş Milletler 2030 gündemini dikkate alarak dokuz SKA’ya aynı anda dokunabilecek şekilde kümeledik ve buna göre faaliyet alanlarımızı oluşturduk. Becerilerimiz, yetkinliklerimiz ve mevcut kaynaklarımızı kullanarak attığımız her adımda bu küresel hedeflere katkı ve kalıcı bir değer sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz.

Desteklediğimiz SKA’lar

Çok yüksek
öncelikli konular

Ar-Ge ve inovasyon

SKA 8
SKA 9
SKA 17

Biyoteknolojik ürünler

Yerlileştirme

Paydaş ilişkileri

SKA 9
SKA 12

Yetenek yönetimi

SKA 8

Yüksek
öncelikli konular

İklim değişikliği ve enerji yönetimi

SKA 12
SKA 13
SKA 17

Atık yönetimi

İlaç güvenliği ve yan etkiler

SKA 9

Fikri haklar patent

İş etiği ve şeffaflık

SKA 10

Toplumsal yatırım programları

SKA 8
SKA 10
SKA 13
SKA 17

İş sağlığı ve güvenliği

SKA 8
SKA 12

ÇEVRESEL

SOSYAL

YÖNETİŞİM

Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz

GELECEĞİ İYİLEŞTİRMEK

Uluslararası liderlik vizyonumuz ve "Geleceği İyileştirme" hedefiyle çıktığımız sürdürülebilirlik yolculuğumuzda;  "İşimizi, Dünyamızı ve İnsanları" iyileştiriyoruz.

EKOSİSTEMİN GELECEĞİNİ
İYİLEŞTİRMEK

İNSANIN GELECEĞİNİ
İYİLEŞTİRMEK

İŞİN GELECEĞİNİ
İYİLEŞTİRMEK

Tüm değer zincirinde çevresel sürdürülebilirliği sağlayarak ekosistemin geleceğini iyileştiriyoruz.

Doğal kaynakları verimli kullanmaya odaklanıyor, kaynak tüketimimizi en aza indirmeyi hedefliyoruz.

Çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın geleceğini iyileştiriyoruz.

Sektörel liderliğimiz ve sorumluluk bilincimizle işin geleceğini iyileştiriyoruz.

2030 HEDEFLERİ

Karbon Nötr bir şirket olmak

Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarını 2020 yılına göre %60 azaltmak

Kapsam 3 sera gazı emisyonlarını 2020 yılına göre %45 azaltmak

Sürdürülebilir ambalaj miktarını tüketici sağlığı ürünleri özelinde %5 oranında artırmak

Yapılan yatırımların etkisini ölçümlemek (SROI)

Yönetimdeki (yönetici ve üzeri) kadın oranını %45 seviyesine çekmek

Çalışan başına ortalama eğitim saatini 30'a çıkarmak

Türkiye operasyonlarında yerel tedarikçi oranını %80’e çıkarmak*

*Türkiye Operasyonlarında

Kritik tedarikçilerden* sürdürülebilirlik verilerinin toplanması

*Direkt satın alma hacminin %80'ini oluşturan

2040 HEDEFLERİ

Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarını 2020 yılına göre %75 azaltmak

Tüm kapsam 3 sera gazı emisyonlarını 2020 yılına göre %60 azaltmak

Etki odaklı iş birliğini artırmak

Kritik tedarikçilerin sürdürülebilirlik performansını arttırmaya yönelik programları hayata geçirmek

2050 HEDEFLERİ

Net Sıfır Emisyona ulaşmak

Yapılan yatırımdan daha yüksek etki yaratan toplumsal yatırım projeleri gerçekleştirmek

Yönetimdeki kadın oranını %50 seviyesine çekmek

İşin geleceğine yönelik yatırımları artırmak

-

Karbonsuzlaşma

Değer zincirimiz boyunca "Net Sıfır" emisyon vizyonu ile hareket ediyoruz.

Çalışanlara Yönelik Fayda

Sektörün geleceğine yönelik yetkinlikleri geliştiriyor, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı gözetiyoruz.

Liderlik

Hücreden itibaren ülkede üretme vizyonumuz doğrultusunda işimizi dönüştürüyor, geniş ürün portföyümüz ve biyoteknoloji alanındaki yatırımlarımızla Türkiye'deki liderliğimizi uluslararası seviyeye taşımayı hedefliyoruz.

Ürün Sürdürülebilirliği

Tasarım aşamasından itibaren döngüsel ekonomi prensiplerini benimsiyoruz.

Toplumsal Fayda

Sosyal inovasyon, gönüllülük faaliyetleri ve toplumsal yatırımlarla bilimsel farkındalığı destekliyor, toplumun iyi olma haline odaklanıyoruz.

Sorumlu Tedarik Zinciri

Tedarik zincirimizin her aşamasında sorumlu satın alma ilkelerine göre hareket ediyoruz.

Döngüsellik

Son tüketim aşamasında ilaç ve tüketici sağlığı ambalajlarının geri dönüşüme tabi tutularak ekonomiye kazandırılması

Etik, Şeffaflık ve Uyum

Şeffaf, adil, sorumlu ve hesap verebilir operasyonları esas alırız.

İş Birlikleri

Hedeflerimize giden yolda etki odaklı iş birlikleri gerçekleştiririz.

İnovasyon