ABDİ İBRAHİM
AKADEMİ

‘Ailemizde herkes bir yetenektir’ sloganından yola çıkarak tüm Abdi İbrahim çalışanları Akademi’nin hedef kitlesindedir. Akademi programlarımızı, öğrenme ortamı ve sürecini çevrimiçi eğitim materyalleri ile bir arada şekillendirdiğimiz karma öğrenme yaklaşımıyla tasarlıyoruz.