İNSANIN
GELECEĞİ

İnsanın Geleceğini İyileştiriyoruz

Değer zincirimiz boyunca dokunduğumuz tüm paydaşlarımızın sosyal refahını gözetiyoruz. Etki derecesi yüksek, katma değer sağlayan, amaç odaklı projeler hayata geçirerek çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın geleceğini iyileştiriyoruz.

Sosyal adalet ve eşitsizliklerin küresel çapta hissedildiği günümüzde, değer zinciri boyunca etki ettiğimiz tüm paydaşlarımızın sosyal refahını gözetiyoruz. Sürekli olarak yatırım yaparak çalışanlarımızın yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlıyoruz. Mevcut yeteneklerin tutulması ve geliştirilmesine ek olarak yeni yeteneklerin kazanılmasını da önemli görüyoruz. İnsan hakları, kurum kültürümüzün en önemli parçalarından birini oluşturuyor. Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı gözetiyor, çalışanlarımıza adil bir çalışma ortamı sunuyoruz. Sosyal inovasyon, gönüllülük faaliyetleri ve toplumsal yatırımlarla bilimsel farkındalığı destekliyor, toplumun iyi olma haline odaklanıyoruz. Etki derecesi yüksek, amaç odaklı projeler hayata geçirerek paydaşlarımıza yüksek katma değer sağlıyoruz. Çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın geleceğini iyileştiriyoruz.

4734 kişi

İnsan kaynağı

%33.58

Kadın çalışan oranı

%32

Liderlik Takımı’ndaki kadın çalışan oranı

%54

Yönetici ve üzeri pozisyonlara yerleştirilenlerin içeriden terfi oranı

%7.7

Önemli bir gelişim aktivitesi olarak görülen rotasyon oranı

34 saat dijital,
16 saat yüz yüze

Kişi başı ortalama eğitim süresi

2022 yıl sonu verileridir.

Abdi İbrahim Vakfı kuruldu.

Abdi İbrahim Vakfı İyilik Evi açıldı.

Şampiyon yüzücüler Merve Tuncel ve Emre Sakcı’ya sponsorluk desteği verildi.

Sağlıkta Sosyal İnovasyon: Geleceği Birlikte İyileştiriyoruz programı hayata geçirildi.

İsbike Bisiklet Okulu, Abdi İbrahim sponsorluğunda gerçekleştirildi.

11,02 milyon TL tutarında bağış ve yardım yapıldı.

2022 yıl sonu verileridir.

Başarı ve Liderliğin Lokomotifi: İnsan Kaynakları

Abdi İbrahim olarak şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, bireysel liderliğe, öz sorumluluğa ve takım oyununa değer veren kültürümüzü şirket başarımızın lokomotifi olarak görüyoruz. Yönetim politikamızda “önce insan” felsefesini benimseyerek çalışanlarımızın sağlığına, güvenliğine ve mutluluğuna büyük önem veriyoruz. Uzun vadeli vizyon ve hedeflere ancak doğru bir takımla ulaşabileceğine inanıyoruz. Köklü kültürümüz ve güçlü kurumsal yapımız ile ruhen ve bedenen sağlam bir toplum ve iş gücünün oluşmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Birer yetenek olarak gördüğümüz çalışanlarımızın potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri süreçler tasarlayıp sürekli gelişimleri için fırsat ve ortam sunuyoruz.

Toplumun İyi Olmasına Odaklanan Yaklaşım

Kuruluşumuzdan bu yana insan hakları ve etik değerlere tam bağlılıkla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Geleceği iyileştirme planımız doğrultusunda toplumsal fayda sağlamayı amaçlayan uzun vadeli, sürdürülebilir ve sonuç odaklı çalışmalarımızı, asli görevlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediyoruz. Çalışanlarımızdan tedarikçi ve müşterilerimize kadar tüm paydaşlarımızla kurduğumuz ilişkilerde dil, din, ırk, etnik köken, politik görüş ve cinsiyet ayrımı gözetmiyor; Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi çerçevesinde, kurumsal vatandaşlık bilincinin gelişimini ve yaygınlaştırılmasını destekliyoruz.

Hayata geçirdiğimiz Toplumsal Yatırım Programı’nı iş stratejimizden ayrı düşünmeden, birbirini tamamlayan ve besleyen bir bütünün parçaları olarak görüyoruz. Bireylerin sağlık hakkı, eğitim hakkı, fırsat eşitliği ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına özen gösteriyor; yürüttüğümüz araştırmalar, kampanyalar, gönüllülük esasına dayanan projeler ve sponsorluklar ile toplumsal fayda yaratmayı hedefliyoruz.

Toplumsal Yatırım Programı’nda Odaklandığımız Alanlar

ABDİ İBRAHİM VAKFI

Gençlerin, çağdaş ve evrensel değerler ile cumhuriyetin temel ilkelerine sahip, donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetişmesini sağlamak ve sağlık alanında topluma fayda yaratma, halk sağlığı ve sağlık okuryazarlığıyla ilgili projeler hayata geçirme.

SAĞLIK VE SPOR

Ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden genç sporculara destek olma, spor konusunda bilinci artırma, wellbeing, sağlık okuryazarlığı.

SAĞLIKTA SOSYAL İNOVASYON

Sağlıkta sosyal inovasyonu destekleyerek sektöre katkı sağlama.

GENÇLERDE BİLİM FARKINDALIĞI OLUŞTURMA

Çocuk, genç ve kadınlarda bilimi teşvik etme, bilim insanı yetiştirilmesine katkı, fark yaratan bilim insanlarını destekleme.

TOPLUMSAL İHTİYAÇLAR İÇİN GÖNÜLLÜLÜK

Sistemli gönüllülük yapılanması oluşturarak çeşitli projelerle hem kurumsal aidiyet hem toplumsal fayda sağlama.