EKOSİSTEMİN
GELECEĞİ

Ekosistemin Geleceğini İyileştiriyoruz

Düşük karbonlu ekonomiye geçişi sağlayacak temiz teknolojiler kullanarak değer zincirimiz boyunca “net sıfır” emisyon vizyonu ile hareket ediyoruz. Tüm değer zincirimizde çevresel sürdürülebilirliği sağlayarak ekosistemin geleceğini iyileştiriyoruz.

İklim krizi; ekosistemi, insan sağlığını, sürdürülebilir yaşamı gelecek nesillerin haklarını koruyan ve gözeten bir anlayışa acil ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor. Karbonsuzlaşmanın ve net sıfır emisyona doğru ilerlemenin kritik önem kazandığı çağımızda, karbon salımımızı azaltmak adına çeşitli projeler hayata geçiriyor, düşük karbonlu ekonomiye geçişi sağlayacak temiz teknolojiler kullanıyor ve değer zincirimiz boyunca “Net Sıfır” emisyon vizyonu ile hareket ediyoruz. Doğal kaynakların gereksiz tüketiminin önüne geçmeyi amaçlayarak etkin kaynak yönetimi sağlıyoruz. Tüm değer zincirinde çevresel sürdürülebilirliği amaçlayarak ekosistemin geleceğini iyileştiriyoruz.

İklim Değişikliği ile Mücadele

Abdi İbrahim olarak iklim değişikliğiyle mücadele için uluslararası çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylı sera gazı emisyon azaltım hedeflerimiz doğrultusunda, 2030 yılına kadar 2020 baz yılına göre Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarımızı %60, Kapsam 3 sera gazı emisyonlarımızı %45 azaltmayı taahhüt ediyoruz. Faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazı salımını azaltmak için sistematik çalışmalar yürütüyor, 2030 yılında karbon nötr ve 2050 yılına kadar net sıfır olmayı hedefliyoruz.

İklim kriziyle birlikte karbonsuzlaşmanın ve net sıfır emisyona doğru ilerlemenin kritik önem kazandığı günümüzde, karbon salımını azaltmak için çeşitli projeler hayata geçiriyoruz. Düşük karbonlu ekonomiye geçişi sağlayacak temiz teknolojiler kullanıyor ve değer zincirimiz boyunca “net sıfır” emisyona ulaşmayı hedefliyoruz. Doğal kaynakların gereksiz tüketiminin önüne geçmeyi amaçlayarak etkin kaynak yönetimi sağlıyor, çevresel etkimizi en aza indirmek için çalışmalar yürütüyoruz.

Yıllık olarak hesapladığımız karbon ayak izimiz, üçüncü taraf bir kuruluş tarafından doğrulanıyor. ISAE 3000 (Revised) Standardı’na göre limit güvence ile doğrulanan karbon ayak izi verilerimize 2023 CDP Raporumuzdan ulaşabilirsiniz.

Karbonsuzlaşma ve net sıfıra ulaşma yolunda enerji verimliliği ve yenilenebilir elektrik kullanımına yönelik çalışmalarımızı her geçen gün artırıyoruz. Bu doğrultuda, enerji kaynaklarının etkin kullanımına büyük önem veriyor, Enerji Kurulumuz aracılığıyla bu alanda sürekli gelişim sağlıyoruz. Müdür, yönetici, mühendis ve teknisyen kadrolardan oluşan ve yılda en az iki defa genel değerlendirme toplantıları yapan Enerji Kurulumuz, 85 kişilik bir alt çalışma komitesine sahip. Uzmanlık alanlarına göre alt çalışma gruplarına tüm teknik personel katkı sağlıyor.

Su Yönetimi

İnsan sağlığına hizmet için ürettiğimiz ilaçların en verimli şekilde üretimini, uygun özellikteki su ile gerçekleştiriyor, suyun sürdürülebilirliği konusunda büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Esenyurt Üretim Kompleksimizde suyun her aşamada tasarruflu kullanılması konusunda gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Tesisimizdeki atık sular, biyolojik olarak membran biyoreaktör (MBR) teknolojisi ile artırılıyor ve tesisimizin performansı sürekli izleniyor. Bu uygulama ile çıkış suyu kalitesini %70 iyileştirilerek deşarj standartlarının çok altına indirdik.

Otomatik kontrol sistemleri ile suyun verimli kullanımına odaklanıyoruz. Lavabolarda hem fotoselli hem de filtreli musluklar kullandığımız Esenyurt Üretim Kompleksimizde, yine üretim alanları yıkama kabinlerinde suyun sadece ihtiyaç duyulduğunda akmasını sağlayan tabancalı sistemler ile otomatik yıkama özellikli üretim ekipmanları kullanıyoruz. Abdi İbrahim Tower’da da su kartuşu uygulaması gibi su tasarrufuna yönelik çalışmalar yürütüyoruz.

Abdi İbrahim olarak dünyayı ve geleceği iyileştirme yolunda sürdürebilir su yönetimi konusunda önemli bir adım atarak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi girişimi olan CEO Water Mandate’in Türk ilaç sektöründeki ilk imzacısı olduk. Böylelikle, dünyanın her yerinde eş zamanlı olarak sürdürülen su koruma politikalarına şirket taahhütleriyle destek vereceğiz.

Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi

Ürünün satın alımından ürün ömrü sonuna kadar tüm iş süreçlerimizi çevresel etkiyi gözeterek yürütüyoruz. Atık Yönetim Prosedürü’ne göre faaliyetlerimiz sırasında oluşan tüm atıkları kaynağında ayrıştırıyor, aynı zamanda Çevre Mevzuatı gereği tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Esenyurt Üretim Kompleksi ve Abdi İbrahim Tower’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Sıfır Atık Belgesi’ne sahibiz ve atıkları kaynağında ayrıştırarak geri dönüşüme katkıda bulunuyoruz.

Döngüsel ekonomi çalışmaları kapsamında, sıfır atık hedefini benimsiyoruz. Ürün ambalajlarının azaltılması, %100 geri dönüştürülmüş kâğıttan prospektüs ve kutu, biyobozunur malzemeler gibi çevresel etkisi düşük ambalaj alternatifleri, son tüketim aşamasında ilaç ve tüketici sağlığı ambalajlarının geri dönüşüme tâbi tutularak ekonomiye geri kazandırılması gibi önemli projeler üzerinde çalışıyoruz.

Green Harmonization Ambalaj Stratejimiz

Küçült

Küçült aşamasında yapay zekâ ile optimizasyon tekniklerine dayanan Akıllı Yazılım projesi ile üretim faaliyetlerimizin büyük bir bölümünü oluşturan blisterli ilaç ambalajlarının boyutunu küçültülmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda dünya ilaç sektöründe ilk defa sadece karbon emisyonunu azaltmak amacıyla TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) iş birliğiyle tasarım aşamasına odaklanan bir algoritma geliştirdik. 26 Abdi İbrahim ruhsatlı ürün ile başlayan blister küçültme süreciyle ilaç üretimindeki karbon yoğun girdiler olan alüminyum, PVC ve kâğıt kullanımında azalma, 179 ton ambalaj malzemesi tasarrufu, 150 hanenin yıllık elektrik tüketimine eş değer enerji tasarrufu, 90 kg üretim atığının önüne geçilmesini, 6 haftalık serbest kapasite kazanımı, yıllık palet sirkülasyonunda 2.300 adet azalma ve yıllık 1 milyon euro tutarında malzeme tasarrufu sağlıyoruz. İlerleyen aşamalarda projenin kapsamını genişleterek daha fazla ürünün ambalajını küçültmeyi planlıyoruz.

1

Daha küçük blister ve kutu boyutu

Ambalaj malzemesinden kaynaklı sera gazı emisyonlarında ürün başına %28 azalma

179 ton ambalaj malzemesi tasarrufu

2

Daha az üretim atığı

90 kg üretim atığının önüne geçilmesi

3

Enerji ve su tasarrufu

6 haftalık serbest kapasite kazanımı

150 hanenin yıllık tüketimine eşdeğer enerji tasarrufu

4

Daha verimli lojistik operasyon

Yıllık palet sirkülasyonunda 2.300 adet azalma

5

Maliyet tasarrufu

1 milyon euro malzeme maliyeti azaltımı

Değiştir

Değiştir aşamasında, ilk etapta küçültülen ambalajların çevresel etkisi daha düşük olan olan biyobozunur malzemeler ile değiştirilmesini hedefliyoruz. Bu değişimi ilk olarak tüketici sağlığı ürünlerimizin plastik tüp ve kapaklarında deneyeceğiz. Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) iş birliği ile üniversite-sanayi Ar-Ge projesi olarak yürüttüğümüz projede, ilk prototip tüplerin üretimini tamamladık. Kullanılan biyobozunur malzeme ile, mevcut versiyonuna göre ürün başına ambalajdan kaynaklanan karbon emisyonunu %75 oranında azaltmayı hedefliyoruz. Stabilite çalışmalarının başarılı sonuç vermesi halinde, bir sonraki aşama olarak tüm PVC bazlı blisterler için de bu geçişi tamamlamayı hedefliyoruz.

Geri topla

Geri topla aşamasında, ilk etapta biyobozunur malzeme ile değiştirilen tüketici sağlığı ürün ambalajlarının toplanarak biyogaz tesislerine gönderilmesini ve anaerobik degredasyona tâbi tutulmasını hedefliyoruz. Bu sayede, tüpler biyolojik olarak parçalanacak, bu parçalanma sonucunda kompost ve biyogaz elde edilecek. Elde edilen kompost, çiftçilerle paylaşılarak yerel ekonomiye destek sağlanacak. Aynı zamanda biyogaz üretimine katkı sağlanarak sürdürülebilir enerji kaynakları desteklenecek.