POLİTİKALARIMIZ

Kalite Politikası

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. çalışanları olarak biz, yerel ve uluslararası kalite standartlarını, cGMP gerekliliklerini ve ilgili tüm yasal zorunlulukları ilaç üretimlerimizde ve diğer uygulamalarımızda tam olarak yerine getirir ve ürünlerimizin kalitesiyle, insan sağlığına her zaman güvenle hizmet sunarız.

Sunduğumuz hizmetlerin müşteri odaklı olması için azim, sorumluluk ve tutkuyla çalışır; kalite sistemimizi, sürdürülebilir kılmak için risk bazlı yaklaşımlar ve eğitimler ile sürekli geliştirir ve çalışanlarımıza benimsetiriz.

Kalite Yönetimi Sistemi Sertifikası

Çevre Politikası

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Esenyurt Üretim Kompleksi’nde katı, sıvı ve yarı-katı farmasotik ilaç üretimi ile birlikte; araştırma geliştirme ve kalite kontrol faaliyetleri yürütülmektedir.

Abdi İbrahim İlaç, yürüttüğü tüm faaliyetlerde çevrenin korunmasını, sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların etkin kullanılmasını, yasalara tam uyum ve kirliliğin önlenmesini, faaliyetleri sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını, en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini çevre politikasının temeli kabul eder.

Bu politika çerçevesinde;

- Çalışanlarımızı, tüm 3. şahış firma ve ilgili tarafları çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,

- Çevre üzerindeki olası etkileri kontrol altında tutmayı ve en aza indirmek için uygun teknoloji kullanmayı,

- Çevresel kirliliği önlemek amacıyla, yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak çevre performansını sürekli iyileştirmeyi,

taahhüt ve tüm kamuoyuna ilan eder.

Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Esenyurt Üretim Kompleksi’nde katı, sıvı ve yarı-katı farmasotik ilaç üretimi ile birlikte; araştırma-geliştirme ve kalite kontrol faaliyetleri yürütülmektedir.

Abdi İbrahim İlaç, faaliyette bulunduğu tesislerde yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerine uymayı, sürekli gelişimi, çalışanların ve çalışan temsilcilerinin katılımı ile güvenli çalışma ortamları yaratmayı İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının temeli kabul eder.

Bu politika çerçevesinde;

- Faaliyetlerden kaynaklanabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmayı, sağlık ve güvenlik risklerini azaltarak koruma parametrelerini belirlemeyi ve uygulamayı,

- Çalışanların, tüm 3. şahış firma ve ilgili tarafların İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarını etkin bir şekilde yerine getirmeleri için eğitim faaliyetleri düzenlemeyi

- Sürekli gelişim için ölçülebilir hedefler planlayarak bu hedeflere ulaşmayı,

taahhüt ve tüm kamuoyuna ilan eder.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası

Bilgi Güvenliği Politikası

Sektörümüzdeki itibarımız ve hizmet sürekliliğimiz için en önemli koşullardan birinin, bilgiyi zamanında, doğru, en iyi ve uygun şekilde korumak olduğunun bilincindeyiz.

Bilgi varlıklarımızın korunmasına dair temel sorumluluklarımız;

- Kurumumuza ait bilgi varlıklarını tanımlamak,

- Çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızın bilgilerini korumak,

- Bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak,

- Bilgi varlıklarını sadece yönetimin belirlediği amaçlar için kullanmak,

- Kurumumuzun belirlediği güvenlik politika ve kurallarını uygulamak,

- Bilgi güvenliği standart ve süreçlerinin güncelliğini sağlamak,

- Çalışanların bilgi güvenliği farkındalıklarını eğitimler düzenleyerek güncel tutmak,

- Bilgi güvenliği ile ilgili iç ve dış riskleri belirli zamanlarda gözden geçirmek ve risk analizleri yaparak gerekli önlemleri almaktır.

taahhüt ve tüm kamuoyuna ilan eder.

Tüm kurum çalışanlarımız, Bilgi Güvenlik Politikamız’da belirlenen gerekliliklere uygunluk sağlamaktadır.

İş Sürekliliği Politikası

Abdi İbrahim, tüm operasyonlarında, iş kesintilerine neden olabilecek olası riskleri belirleyerek, bu risklere karşı önlem almayı ve İş Sürekliliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda;

- İş sürekliliğini sağlamak için İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’ni (ISYS) geliştirmeyi, gerekli operasyonel süreçleri tasarlamayı ve güncel tutmayı,

- Bir olayda veya önemli bir iş kesintisinde önceden belirlenmiş kabul edilebilir seviyelerdeki faaliyetlerin sürekliliğini sağlamayı,

- Kriz ve acil durum yönetimi faaliyetlerini merkezi olarak koordine etmeyi

- İş sürekliliği planlarını düzenli eğitim, farkındalık çalışmaları ve test/tatbikatlar ile iyileştirmeyi

taahhüt etmektedir.