POLİTİKALARIMIZ

Kalite Politikası

Abdi İbrahim olarak, yerel ve uluslararası kalite standartlarını, cGMP gerekliliklerini ve ilgili tüm yasal zorunlulukları ilaç üretimlerimizde ve diğer uygulamalarımızda tam olarak yerine getirir ve ürünlerimizin kalitesiyle, insan sağlığına her zaman güvenle hizmet sunarız.

Sunduğumuz hizmetlerin müşteri odaklı olması için azim, sorumluluk ve tutkuyla çalışır; kalite sistemimizi, sürdürülebilir kılmak için risk bazlı yaklaşımlar ve eğitimler ile sürekli geliştirir ve çalışanlarımıza benimsetiriz.

KALİTE VİZYONUMUZ

Abdi İbrahim olarak, Kaliteyi başarılı denetimler, yasal düzenlemelere uyum, geliştirilmiş ürün kalite metrikleri, daha verimli bir organizasyon ve nitelikli insanları çeken güçlü bir kalite kültürü ile rekabet avantajı olarak algılıyoruz.

Bu vizyon yolundaki hedeflerimizi dışsal etkileşim ile desteklenen ve gelişen insan ve kültür üzerine inşa edilmiş aşağıdaki kategorilere topladık:Çalışan Taahhüdü

Abdi İbrahim'de her ekip üyesi kalitenin sahibidir ve kuruluşlarında kaliteyi ön plana çıkarmayı taahhüt eder.

Proaktif Uyumluluk
 • Bilgileri ve erken sinyalleri belirler ve önceden tepki verir
 • İçsel ve dışsal trendleri önceden tahmin eder ve anlar, ilgili Abdi İbrahim Kalite Yönetim Sistemlerine uyarlar ve geleceğin teknolojilerine uyumluluk geliştirir.
Güvenilir Ürün Kalitesi
 • İlacın geliştirilmesinden raf ömrünün sonuna kadar kalite, ürün geliştirme yaşam döngüsünün her aşamasında yer alır
 • Süreç değişkenliğini azaltır ve sistemsel kök nedenleri ortadan kaldırarak süreçlerden kaynaklanan ürün redlerinin ve pazara yönelik aksiyonların riskini minimize eder
 • Tüm fonksiyonlarda tutarlı kalite standartlarını sağlar
 • Veri Bütünlüğü kural ve uygulamalarını tüm süreçlerde sağlar
Sürdürülebilir Etkinlik
 • Uçtan uca çözümlere ve güçlü hesap verebilirliğe odaklanan sağlam süreçleri uygular
 • İş süreçlerini basitleştirir ve standartlaştırır ve kaliteyi verimlilik anlayışıyla sürdürür
 • Kalite yönetimini desteklemek için teknolojiyi kullanır
İnsanlar ve Kültür
 • Organizasyonun kilit pozisyonlarına çeşitli yetenekleri çekebilen ve geliştiren bir Kalite Kültürü
 • İç ve dış çevre ile ilgili gerekli değişiklikleri önceden tahmin edebilen ve takip eden çevik bir organizasyon
 • Organizasyonun tüm çalışanlarına ve dış ortaklarına uzanan bir Kalite Kültürü
Dışsal Etkileşim
 • Öncelikli kuruluşlarla stratejik ilişkiler kurmak
 • Danışmanlık ve rehberlik hizmetleri almak
 • En iyi uygulamaları ve kıyaslama metotlarını tanımlamak
Küresel Bir Sağlık Hizmeti Taahhüdü

Küresel sağlık endüstrisinde kaliteli ürün tedarik zinciri yönetiminin, sadece kendi ürünlerimizin son kullanıcılara ulaşmasında değil, aynı zamanda fason üretim yaptığımız iş ortaklarımızın hastalarının da yaşamını etkileyen önemli bir faktör olduğuna inanıyoruz. Kalite, işbirliğimizin her aşamasında öncelikli bir odak noktası olarak kalmakta ve end-to-end tedarik zincirinin sürdürülebilirliğini desteklemektedir. Tedarikçilerimizden başlayarak, üretim ortaklarımıza ve son kullanıcı hastalara kadar uzanan bu zincirde, ürünlerimizin güvenliği, etkinliği ve kalitesi konusundaki taahhüdümüzün arkasındayız.

Kendi ürünlerimizin yanı sıra, üretim servisi verdiğimiz iş ortaklarımızın ürünleri aracılığıyla da daha geniş bir hasta kitlesine ulaşmamızın, sağlık hizmetlerini dönüştürme potansiyelini taşıdığına inanıyoruz. Hastaların ihtiyaçlarını ve güvenliğini merkeze koyarak, tedarik zincirimizin her halkasında sıkı kalite kontrolleri ve sürdürülebilirlik uygulamalarıyla sağlık ekosistemine değer katmayı hedefliyoruz. Bu yaklaşım, yalnızca kendi ürünlerimize olan bağlılığımızı değil, aynı zamanda müşterilerimizin ürünlerinden yararlanan hastaları da kapsayan daha geniş bir sosyal etkiye yönelik sorumluluğumuzu da vurgulamaktadır.

Kalite Yönetimi Sistemi Sertifikası


Kalite Politikası

Çevre Politikası

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Esenyurt Üretim Kompleksi’nde katı, sıvı ve yarı-katı farmasotik ilaç üretimi ile birlikte; araştırma geliştirme ve kalite kontrol faaliyetleri yürütülmektedir.

Abdi İbrahim İlaç, yürüttüğü tüm faaliyetlerde çevrenin korunmasını, sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların etkin kullanılmasını, yasalara tam uyum ve kirliliğin önlenmesini, faaliyetleri sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını, en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini çevre politikasının temeli kabul eder.

Bu politika çerçevesinde;

- Çalışanlarımızı, tüm 3. şahış firma ve ilgili tarafları çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,

- Çevre üzerindeki olası etkileri kontrol altında tutmayı ve en aza indirmek için uygun teknoloji kullanmayı,

- Çevresel kirliliği önlemek amacıyla, yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak çevre performansını sürekli iyileştirmeyi,

taahhüt ve tüm kamuoyuna ilan eder.

Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Esenyurt Üretim Kompleksi’nde katı, sıvı ve yarı-katı farmasotik ilaç üretimi ile birlikte; araştırma-geliştirme ve kalite kontrol faaliyetleri yürütülmektedir.

Abdi İbrahim İlaç, faaliyette bulunduğu tesislerde yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerine uymayı, sürekli gelişimi, çalışanların ve çalışan temsilcilerinin katılımı ile güvenli çalışma ortamları yaratmayı İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının temeli kabul eder.

Bu politika çerçevesinde;

- Faaliyetlerden kaynaklanabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmayı, sağlık ve güvenlik risklerini azaltarak koruma parametrelerini belirlemeyi ve uygulamayı,

- Çalışanların, tüm 3. şahış firma ve ilgili tarafların İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarını etkin bir şekilde yerine getirmeleri için eğitim faaliyetleri düzenlemeyi

- Sürekli gelişim için ölçülebilir hedefler planlayarak bu hedeflere ulaşmayı,

taahhüt ve tüm kamuoyuna ilan eder.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası

Bilgi Güvenliği Politikası

Sektörümüzdeki itibarımız ve hizmet sürekliliğimiz için en önemli koşullardan birinin, bilgiyi zamanında, doğru, en iyi ve uygun şekilde korumak olduğunun bilincindeyiz.

Bilgi varlıklarımızın korunmasına dair temel sorumluluklarımız;

- Kurumumuza ait bilgi varlıklarını tanımlamak,

- Çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızın bilgilerini korumak,

- Bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak,

- Bilgi varlıklarını sadece yönetimin belirlediği amaçlar için kullanmak,

- Kurumumuzun belirlediği güvenlik politika ve kurallarını uygulamak,

- Bilgi güvenliği standart ve süreçlerinin güncelliğini sağlamak,

- Çalışanların bilgi güvenliği farkındalıklarını eğitimler düzenleyerek güncel tutmak,

- Bilgi güvenliği ile ilgili iç ve dış riskleri belirli zamanlarda gözden geçirmek ve risk analizleri yaparak gerekli önlemleri almaktır.

taahhüt ve tüm kamuoyuna ilan eder.

Tüm kurum çalışanlarımız, Bilgi Güvenlik Politikamız’da belirlenen gerekliliklere uygunluk sağlamaktadır.

İş Sürekliliği Politikası

Abdi İbrahim, tüm operasyonlarında, iş kesintilerine neden olabilecek olası riskleri belirleyerek, bu risklere karşı önlem almayı ve İş Sürekliliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda;

- İş sürekliliğini sağlamak için İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’ni (ISYS) geliştirmeyi, gerekli operasyonel süreçleri tasarlamayı ve güncel tutmayı,

- Bir olayda veya önemli bir iş kesintisinde önceden belirlenmiş kabul edilebilir seviyelerdeki faaliyetlerin sürekliliğini sağlamayı,

- Kriz ve acil durum yönetimi faaliyetlerini merkezi olarak koordine etmeyi

- İş sürekliliği planlarını düzenli eğitim, farkındalık çalışmaları ve test/tatbikatlar ile iyileştirmeyi

taahhüt etmektedir.

Sahte, Kaçak veya Yasal Tedarik Zinciri Dışına Çıkartılmış İlaçlarla Mücadele Politikası

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş Kalite Politikası çerçevesinde özenle sürdürdüğü ilaç üretimi ve tüm yasal mevzuata uygun olarak gerçekleştirdiği pazarlama-tanıtım ve satış faaliyeti yanında, hastalarımızın sağlığını tehdit edecek her türlü sahte, kaçak veya yasal tedarik zinciri dışına çıkartılmış ilaçlarla mücadelede sorumluluk bilinciyle hareket etmektedir.

Bu bilinçle yürüttüğü önleyici ve kontrol faaliyetlerine Sahte, Kaçak ve Yasal Tedarik Zinciri Dışına Çıkartılmış İlaçlarla Mücadele prosedüründe yer vermektedir.

Bu politika çerçevesinde;

- Bahsedilen kapsamdaki ilaçlarla mücadele konusunda ulusal ve uluslararası otoritelerle işbirliği yapmayı,

- Bu ilaçlarla ilgili gelebilecek tüm bildirim ve şikayetleri kayıt altına alıp incelemeyi ve ulusal/uluslararası otoritelere bildirmeyi,

- Üretim süreçlerinde sahteciliğin önlenmesine yönelik sahte ürünlerin kolayca anlaşılmasına yönelik tedbirler almayı,

- Bu ürünlerin tespitine yönelik düzenli araştırma faaliyetleri yürütmeyi,

- Özellikle işbirliği içerisinde olduğu ecza depoları ile bu kapsamda bilgilendirici ve uyarıcı faaliyetler yürütmeyi,

- Tüm çalışanlarını ve paydaşlarını bu ilaçlarla mücadele konusunda bilgilendirmeyi,

taahhüt ve tüm kamuoyuna ilan eder.