POLİTİKALARIMIZ

Kalite Politikası

Abdi İbrahim olarak, yerel ve uluslararası kalite standartlarını, cGMP gerekliliklerini ve ilgili tüm yasal zorunlulukları ilaç üretimlerimizde ve diğer uygulamalarımızda tam olarak yerine getirir ve ürünlerimizin kalitesiyle, insan sağlığına her zaman güvenle hizmet sunarız.

Sunduğumuz hizmetlerin müşteri odaklı olması için azim, sorumluluk ve tutkuyla çalışır; kalite sistemimizi, sürdürülebilir kılmak için risk bazlı yaklaşımlar ve eğitimler ile sürekli geliştirir ve çalışanlarımıza benimsetiriz.

KALİTE VİZYONUMUZ

Abdi İbrahim olarak, Kaliteyi başarılı denetimler, yasal düzenlemelere uyum, geliştirilmiş ürün kalite metrikleri, daha verimli bir organizasyon ve nitelikli insanları çeken güçlü bir kalite kültürü ile rekabet avantajı olarak algılıyoruz.

Bu vizyon yolundaki hedeflerimizi dışsal etkileşim ile desteklenen ve gelişen insan ve kültür üzerine inşa edilmiş aşağıdaki kategorilere topladık:



Çalışan Taahhüdü

Abdi İbrahim'de her ekip üyesi kalitenin sahibidir ve kuruluşlarında kaliteyi ön plana çıkarmayı taahhüt eder.

Proaktif Uyumluluk
 • Bilgileri ve erken sinyalleri belirler ve önceden tepki verir
 • İçsel ve dışsal trendleri önceden tahmin eder ve anlar, ilgili Abdi İbrahim Kalite Yönetim Sistemlerine uyarlar ve geleceğin teknolojilerine uyumluluk geliştirir.
Güvenilir Ürün Kalitesi
 • İlacın geliştirilmesinden raf ömrünün sonuna kadar kalite, ürün geliştirme yaşam döngüsünün her aşamasında yer alır
 • Süreç değişkenliğini azaltır ve sistemsel kök nedenleri ortadan kaldırarak süreçlerden kaynaklanan ürün redlerinin ve pazara yönelik aksiyonların riskini minimize eder
 • Tüm fonksiyonlarda tutarlı kalite standartlarını sağlar
 • Veri Bütünlüğü kural ve uygulamalarını tüm süreçlerde sağlar
Sürdürülebilir Etkinlik
 • Uçtan uca çözümlere ve güçlü hesap verebilirliğe odaklanan sağlam süreçleri uygular
 • İş süreçlerini basitleştirir ve standartlaştırır ve kaliteyi verimlilik anlayışıyla sürdürür
 • Kalite yönetimini desteklemek için teknolojiyi kullanır
İnsanlar ve Kültür
 • Organizasyonun kilit pozisyonlarına çeşitli yetenekleri çekebilen ve geliştiren bir Kalite Kültürü
 • İç ve dış çevre ile ilgili gerekli değişiklikleri önceden tahmin edebilen ve takip eden çevik bir organizasyon
 • Organizasyonun tüm çalışanlarına ve dış ortaklarına uzanan bir Kalite Kültürü
Dışsal Etkileşim
 • Öncelikli kuruluşlarla stratejik ilişkiler kurmak
 • Danışmanlık ve rehberlik hizmetleri almak
 • En iyi uygulamaları ve kıyaslama metotlarını tanımlamak
Küresel Bir Sağlık Hizmeti Taahhüdü

Küresel sağlık endüstrisinde kaliteli ürün tedarik zinciri yönetiminin, sadece kendi ürünlerimizin son kullanıcılara ulaşmasında değil, aynı zamanda fason üretim yaptığımız iş ortaklarımızın hastalarının da yaşamını etkileyen önemli bir faktör olduğuna inanıyoruz. Kalite, işbirliğimizin her aşamasında öncelikli bir odak noktası olarak kalmakta ve end-to-end tedarik zincirinin sürdürülebilirliğini desteklemektedir. Tedarikçilerimizden başlayarak, üretim ortaklarımıza ve son kullanıcı hastalara kadar uzanan bu zincirde, ürünlerimizin güvenliği, etkinliği ve kalitesi konusundaki taahhüdümüzün arkasındayız.

Kendi ürünlerimizin yanı sıra, üretim servisi verdiğimiz iş ortaklarımızın ürünleri aracılığıyla da daha geniş bir hasta kitlesine ulaşmamızın, sağlık hizmetlerini dönüştürme potansiyelini taşıdığına inanıyoruz. Hastaların ihtiyaçlarını ve güvenliğini merkeze koyarak, tedarik zincirimizin her halkasında sıkı kalite kontrolleri ve sürdürülebilirlik uygulamalarıyla sağlık ekosistemine değer katmayı hedefliyoruz. Bu yaklaşım, yalnızca kendi ürünlerimize olan bağlılığımızı değil, aynı zamanda müşterilerimizin ürünlerinden yararlanan hastaları da kapsayan daha geniş bir sosyal etkiye yönelik sorumluluğumuzu da vurgulamaktadır.

Kalite Yönetimi Sistemi Sertifikası


Kalite Politikası

Çevre Politikası

Abdi İbrahim Üretim Kompleksi’nde katı, sıvı, yarı-katı farmasötik ve biyoteknolojik ilaç üretimi ile; araştırma geliştirme ve kalite kontrol faaliyetleri yürütülmektedir.

Abdi İbrahim, yürüttüğü tüm faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası standartlarla birlikte yasalara uygun olarak çevrenin korunmasını, sürdürülebilir kalkınmayı, sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynak kullanımının ve faaliyetleri sırasında oluşan çevre etkilerinin azaltılmasını çevre politikasının temeli kabul eder.

Bu politika çerçevesinde değer zinciri boyunca;

- Çevresel performansı iyileştirmek için hedefler koymayı,

- Karbon ayak izini sürekli ölçmeyi, azaltmayı ve iklim değişikliği ile mücadeleyi,

- Su tüketimini azaltarak doğal kaynak verimliliğini artırmayı,

- Kimyasal tüketimini azaltarak su kaynaklarını ve biyoçeşitliliği korumayı,

- Enerji verimliliğini artırmayı ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmayı,

- Tedarikçilerin çevre performanslarını takip etmeyi ve iyileştirmeyi,

- Çevre bilincinin gelişmesini sağlamak amacıyla eğitim vererek çevre dostu uygulamalara teşvik etmeyi,

- Çalışanlarımızda farkındalık oluşturmayı, paydaşların beklentilerini göz önüne almayı ve çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımını,

taahhüt ve kamuoyuna ilan eder.

Çevre Politikası

Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Abdi İbrahim Üretim Kompleksi’nde katı, sıvı, yarı-katı farmasötik ve biyoteknolojik ilaç üretimi ile birlikte; araştırma geliştirme ve kalite kontrol faaliyetleri yürütülmektedir.

Abdi İbrahim, yürüttüğü tüm faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda çalışan sağlığını korumayı, İSG performansını tüm süreçlerinde artırmayı ve çalışanların katılımı ile sürdürülebilir güvenli çalışma ortamı sağlamayı, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının temeli kabul eder.

Bu politika çerçevesinde değer zinciri boyunca;

- İSG konusunda ihtiyaç ve beklentilerin karşılanması için gerekli iletişim faaliyetlerini sağlamayı,

- Çalışma ortamındaki tehlikeleri tespit ederek riskleri azaltmayı,

- Teknolojik gelişmeleri takip ederek proaktif önlemler almayı,

- İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının etkin şekilde yerine getirilmesi için eğitim faaliyetleri düzenleyerek farkındalık oluşturmayı,

- Sürekli gelişim için ölçülebilir hedefler planlayarak bu hedeflere ulaşmayı

taahhüt ve tüm kamuoyuna ilan eder.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası

Bilgi Güvenliği Politikası

Sektörümüzdeki itibarımız ve hizmet sürekliliğimiz için en önemli koşullardan birinin, bilgiyi zamanında, doğru, en iyi ve uygun şekilde korumak olduğunun bilincindeyiz.

Bilgi varlıklarımızın korunmasına dair temel sorumluluklarımız;

- Kurumumuza ait bilgi varlıklarını tanımlamak,

- Çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızın bilgilerini korumak,

- Bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak,

- Bilgi varlıklarını sadece yönetimin belirlediği amaçlar için kullanmak,

- Kurumumuzun belirlediği güvenlik politika ve kurallarını uygulamak,

- Bilgi güvenliği standart ve süreçlerinin güncelliğini sağlamak,

- Çalışanların bilgi güvenliği farkındalıklarını eğitimler düzenleyerek güncel tutmak,

- Bilgi güvenliği ile ilgili iç ve dış riskleri belirli zamanlarda gözden geçirmek ve risk analizleri yaparak gerekli önlemleri almaktır.

taahhüt ve tüm kamuoyuna ilan eder.

Tüm kurum çalışanlarımız, Bilgi Güvenlik Politikamız’da belirlenen gerekliliklere uygunluk sağlamaktadır.

Bilgi Güvenliği Politikası

İş Sürekliliği Politikası

Abdi İbrahim, tüm operasyonlarında, iş kesintilerine neden olabilecek olası riskleri belirleyerek, bu risklere karşı önlem almayı ve İş Sürekliliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda;

- İş sürekliliğini sağlamak için İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’ni (ISYS) geliştirmeyi, gerekli operasyonel süreçleri tasarlamayı ve güncel tutmayı,

- Bir olayda veya önemli bir iş kesintisinde önceden belirlenmiş kabul edilebilir seviyelerdeki faaliyetlerin sürekliliğini sağlamayı,

- Kriz ve acil durum yönetimi faaliyetlerini merkezi olarak koordine etmeyi

- İş sürekliliği planlarını düzenli eğitim, farkındalık çalışmaları ve test/tatbikatlar ile iyileştirmeyi

taahhüt etmektedir.

İş Sürekliliği Politikası

Sahte, Kaçak veya Yasal Tedarik Zinciri Dışına Çıkartılmış İlaçlarla Mücadele Politikası

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş Kalite Politikası çerçevesinde özenle sürdürdüğü ilaç üretimi ve tüm yasal mevzuata uygun olarak gerçekleştirdiği pazarlama-tanıtım ve satış faaliyeti yanında, hastalarımızın sağlığını tehdit edecek her türlü sahte, kaçak veya yasal tedarik zinciri dışına çıkartılmış ilaçlarla mücadelede sorumluluk bilinciyle hareket etmektedir.

Bu bilinçle yürüttüğü önleyici ve kontrol faaliyetlerine Sahte, Kaçak ve Yasal Tedarik Zinciri Dışına Çıkartılmış İlaçlarla Mücadele prosedüründe yer vermektedir.

Bu politika çerçevesinde;

- Bahsedilen kapsamdaki ilaçlarla mücadele konusunda ulusal ve uluslararası otoritelerle işbirliği yapmayı,

- Bu ilaçlarla ilgili gelebilecek tüm bildirim ve şikayetleri kayıt altına alıp incelemeyi ve ulusal/uluslararası otoritelere bildirmeyi,

- Üretim süreçlerinde sahteciliğin önlenmesine yönelik sahte ürünlerin kolayca anlaşılmasına yönelik tedbirler almayı,

- Bu ürünlerin tespitine yönelik düzenli araştırma faaliyetleri yürütmeyi,

- Özellikle işbirliği içerisinde olduğu ecza depoları ile bu kapsamda bilgilendirici ve uyarıcı faaliyetler yürütmeyi,

- Tüm çalışanlarını ve paydaşlarını bu ilaçlarla mücadele konusunda bilgilendirmeyi,

taahhüt ve tüm kamuoyuna ilan eder.

Sahte, Kaçak veya Yasal Tedarik Zinciri Dışına
Çıkartılmış İlaçlarla Mücadele Politikası

Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik Politikası

Abdi İbrahim, her bir çalışanının kariyer yolculuğunun adaletli ve eşit biçimde ilerlemesini sağlamayı taahhüt eder. İş hayatında çeşitlilik ve kapsayıcılığın önemli bir unsur olduğuna ve buna yönelik uygulamaların teşvik edilmesi gerektiğine inanır. Abdi İbrahim’de çeşitlik anlayışı, yetenek deneyimine, işe alıma, terfi süreçlerine, eğitime, kariyer yolculuğuna, ücretlendirme ve yan haklar ile tüm ilgili iş süreçlerine dahil edilen ve kapsayıcılığı destekleyen bir şirket kültürü oluşturulmasını hedefler. Bu sayede, global ve yerel olarak süregelen yetenek çekme yarışı içinde, Abdi İbrahim’i global bir ilaç şirketi olma hedefine ulaştırabilecek en üst düzey yeteneklerin çalışmak istediği bir şirket olunması ve buna uygun bir şirket kültürü yaratılması esastır.

Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik Politikası

İnsan Hakları Politikası

Abdi İbrahim olarak, insan haklarını saygıyla karşılamanın, korumanın ve desteklemenin önemini anlıyor ve bu değerlere ayrılmaz bir bağlılık gösteriyoruz. İşbu İnsan Hakları politikası (“Politika”), Şirketimizin insan haklarına verdiği önemi, bağlılığı ve bu alandaki taahhüdümüzü açıklamaktadır.

İnsan Hakları Politikası

Sorumlu Satın Alma Politikası

Abdi İbrahim, yürüttüğü tüm faaliyetlerinde yasalara ve etik kurallara uygun olarak hareket eder. Tüm satın alma süreçlerinde de tedarikçi ve paydaşların sürdürülebilir tedarik yaklaşımını benimsemesini, çevresel ve sosyal etkileri gözeterek yasalara, etik değerlere ve şeffaflığa dayalı bir tedarik zinciri oluşturmayı satın alma politikasının temeli kabul eder. Bu doğrultuda Abdi İbrahim tedarikçileri bilgi güvenliği, yolsuzlukla mücadele, rekabet, çocuk işçilik ve zorla çalıştırma, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükte olan mevzuata uymakla yükümlüdür. Bunun yanı sıra kritik tedarikçilerden belirlenen periyotta Abdi İbrahim Tedarikçi Sürdürülebilirlik Değerlendirme Platformu’na raporlama yapmaları beklenmektedir.

Sorumlu Satın Alma Politikası