LOGO HİKAYEMİZ

Logo Hikayemiz

Abdi İbrahim, Ecz. İbrahim Hayri Barut’un girişimleriyle büyümeye başlayınca, ilk olarak “İbrahim Barut” adının baş harflerinden oluşan logo kullanılmaya başlanmıştır.

Firma, 1975’te Anonim Şirkete dönüşmüş ve logosuna, “Abdi İbrahim” adının baş harflerini koymuştur.

Günümüzde kullanılmakta olan logo, ünlü tasarımcı Massimo Vignelli tarafından yaratılmıştır (4 Eylül 2008). Logoda bulunan iç içe geçmiş üç halka Abdi İbrahim’i yöneten üç nesli simgeler. Halkaların ortasındaki dikey çizgi, Asya ve Avrupa kıtalarını ayıran İstanbul Boğazı’nı betimler ve Abdi İbrahim’in genel merkezinin İstanbul’da olduğuna gönderme yapar. Dikey çizginin sağında ve solunda bulunan farklı renklerdeki simetrik halkalar ise Abdi İbrahim’in, zıtlıkların uyumuna dayanan kurum kültürünü yansıtmaktadır.

Çünkü Abdi İbrahim, bir aile şirketi olmasına rağmen profesyoneller tarafından yönetilmektedir. Tamamı Türk sermayesi ile kurulmuş yerli bir ilaç şirketidir ancak 30’dan fazla firma ile lisans anlaşması yapmış olup, pek çok ülke ile de operasyonlarını sürdürmektedir.