AR-GE
MERKEZİ

Türkiye’nin İlk Akredite İlaç AR-GE Merkezi

Kurulduğu günden bu yana güçlü Ar-Ge kültüründen beslenen Abdi İbrahim, en yeni formülasyon ve analitik metot geliştirme laboratuvarlarıyla yüksek teknolojide hizmet vermektedir.

Abdi İbrahim Ar-Ge Merkezi, ulusal ve uluslararası ilaç endüstrisinin değişen ve gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla inhalasyon teknolojisi ve nanoteknolojik yöntemlerle ilaç geliştirme yeteneği ve altyapısına sahiptir.

Ar-Ge Merkezi; yenilikçi ürünler geliştirme, biyoeşdeğerlik çalışmalarında yüksek başarı oranı yakalama, gerek Türkiye gerek Avrupa ve diğer bölgeler için Ortak Teknik Doküman (CTD) dosyalarını hazırlama ve değer katılmış ürünler geliştirme çalışmalarına odaklanmıştır.

Şirket içinde yürütülen projelerin yanı sıra, yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel kuruluşlarla hayata geçirilen ortak projeler ile know-how transferi gerçekleştirilmektedir.

İnovatif Ürünlerde Kullandığımız Formülasyon Teknolojileri Dozaj Formları Örnekler
 • 01 Ağızda Dağılan
  Tablet
 • 02 Çoklu Tabakalı
  Tablet
 • 03 Kuru Toz
  İnhalasyon
 • 04 Mini
  Tablet
 • 05 Efervesan
  Tablet
 • 06 Liyofilizasyon
 • 07 Nanoteknoloji Taşıyısı
  Sistemler
 • 08 Medikal Cihaz
  (Type III)
TÜBİTAK-2244

Abdi İbrahim bünyesinde eğitim ve yetişmiş insan gücü ayrı bir kıymet taşıyor ve bu doğrultuda TÜBİTAK-2244 programı çatısı altında 4 farklı üniversite ile iş birliğimize büyük önem veriyoruz. “Sanayi Doktora Programı” kapsamında 12 doktora öğrencisine TÜBİTAK ile birlikte burs vereceğiz, doktoralarını tamamladıktan sonra da Ar-Ge Merkezimizde istihdam edeceğiz.

TÜBİTAK-TEYDEB

TÜBİTAK-TEYDEB programları kapsamında geliştirme çalışmalarını sürdürmüş olduğumuz projeler, değer katılmış eşdeğer ilaçlar ve/veya Türkiye’de ve dünyada ilk eşdeğer olmayı hedeflediğimiz ilaçlardır. Proje çıktısı ilaçların hasta kullanımına sunulmasıyla birlikte ülkemizin ilgili ilaçlarda ithalata bağımlılığı azalacak, ihracatıyla da ülke ekonomisine çift taraflı katkı sağlamış olacağız.

TÜBİTAK-ARDEB

TÜBİTAK-ARDEB programları kapsamı dahilinde / haricinde olmak üzere üniversitelerle iş birliğimiz yoğun bir şekilde sürmektedir. Devam eden projelerimiz de konsorsiyum şeklinde yapılanmalarla bir proje için birden fazla üniversite ile iş birliklerimiz sürmektedir. Üniversitelerle iş birliği içinde sürdürdüğümüz projelerin tamamı dünyada henüz hasta kullanımına sunulmamış, bilinen moleküllerle değer katılmış ilaç geliştirme çalışmaları yönündedir. Üniversite-sanayi iş birliği sonucu çıktı haline dönüşen ürünlerimizin TÜSEB iş birliği ile klinik çalışmalarının yapılması da bir diğer program kapsamında hedeflediğimiz katma değeri yüksek Ar-Ge faaliyet konusudur.

COVID - 19

Farklı şirket ve üniversitelerle Covid-19 tedavisine yönelik iş birliği süreçlerimiz farklı aşamalarda devam etmektedir. 2020 Temmuz ayında Abdi İbrahim ve Novelfarma iş birliğinde Covid-19 tedavi protokolünde yer alan Favipiravir etkin maddeli ilacı hastalarımızın kullanımına sunduk. Bu kapsamda sürdürmüş olduğumuz tedaviye yönelik ilaçlarla ilgili Ar-Ge çalışmalarına ve iş birliklerine devam ediyoruz.

Ar-Ge ekibimiz hız kesmeden, çevik bir şekilde pandemi sürecine adapte olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Bu dönem zarfında yılın ilk yarısında Ar-Ge ekibimizin geliştirdiği birçok yeni ürünü portföyümüze katmayı başardık. Birçok yeni ilacın geliştirilmesi yönünde de karar aldık ve Ar-Ge personelimiz geliştirme süreci devam eden ürünlerin yanı sıra yeni seçilen ürünlerin de geliştirme faaliyetlerine bu dönemde başlamıştır.