SATIN ALMA

Abdi İbrahim; direkt malzeme, endirekt malzeme ve yatırım alanlarından oluşan üç ana konuda satın alma yapmaktadır. Bu kapsamda, satın alma faaliyetlerinde önem verilen konuların başında, tedarikçilerin seçimi ve iş süreçlerinin geliştirilmesi yer almaktadır. Üstün kalite ve yüksek fayda sağlanması hedefiyle, günümüz ekonomisi ve küreselleşmenin beraberinde getirdiği zorluklarla baş ederek uzun soluklu, sürdürülebilir ve güçlü iş birlikleri kurulmasına özen gösterilmektedir.

Abdi İbrahim’den “Satın Almada Yerelleşme” Hamlesi

Abdi İbrahim olarak, HEAL2030 sürdürülebilirlik stratejimiz çerçevesinde, satın alma operasyonlarımızda yerel tedarikçilerin payını artırmaya devam ediyoruz. 2018’den bu yana uyguladığımız stratejiyle ürün, makine, hizmet, kimyasal ve ekipman alımında yerel tedariki önceliklendiriyoruz. Makine ve ekipman, yedek parça, kimyasallar, laboratuvar cihaz ve sarfları ile küçük cihaz ve ekipmanlar olmak üzere toplam 5 ana grupta 2021 yılında tamamladığımız 55 adet proje ile yurt dışından verilmesi planlanan 500’ün üzerinde sipariş için ihtiyacı yerli üreticilerden karşıladık. Nitekim 2021 yılında yerli tedarikçilerle iş birliği hacmimiz, 2018-2020 dönemine göre tam 5 kat arttı. Üstelik yerli sağlayıcılardan temin ettiğimiz ürün ve ekipmanları sadece Türkiye’de değil, Abdi İbrahim’in toplam 110 milyon dolarlık yatırımı bulunan Kazakistan ve Cezayir’deki üretim tesislerinde de kullanıyoruz.

“Satın Almada Yerelleşme” hamlesi kapsamında yerli üretimi desteklemekle kalmıyor, nakliyeden kaynaklanan karbon ayak izimizi küçültüyor ve cari açığın büyümesine engel olarak ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz.

Abdi İbrahim olarak satın almada yerelleşme hamlesini hız kesmeden sürdürüyoruz. Firmalarımız da bu konuyla ilgili olarak ‘yerellesme@abdiibrahim.com.tr’ mail adresi üzerinden her zaman bize ulaşabilir.

Birlikte çalışılan çözüm ortaklarının öncelikle iş sağlığı ve güvenliği alanında yasal düzenlemelere ve etik kurallara uymasına azami dikkat gösterilmektedir. Karşılıklı iş süreçlerinin geliştirilmesi ve uzun süreli bir çalışma ortamı sağlanabilmesi amacıyla kurallara uyum süreçleri, her yıl değerlendirilerek iyileştirme ve gelişime açık noktalar tedarikçilerimiz ile paylaşılmaktadır.

Değerli Tedarikçilerimiz ve Tedarikçi Adaylarımız

Yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize büyük değer ve önem veriyor, sizinle olan ilişkimizi Etik İlkelerimiz arasında yer alan dürüstlük, adalet, açıklık ve doğruluk temelinde sürdürüyoruz.

Bizim Kalıcı Hedefimiz

Sizinle beraber ortak uygulama ve esaslara dayalı uzun vadeli bir ilişki oluşturmak, böylelikle de günümüz ekonomisi ve küreselleşmenin beraberinde getirdiği köklü zorluklarla beraber baş etmek ve belirli prensipler çerçevesinde yenilikçi ve kaliteli malzeme ile hizmet çözümleri bulmaktır. Söz konusu kurallara uyumunuzu her yıl değerlendiriyor ve gelişmeye açık noktaları veya eksiklikleri sizinle paylaşıyoruz.

Tedarikçimiz Olmak İçin Tıklayınız